Thứ Sáu, tháng 5 25, 2012

VI.-CÁCH LÀM PHIM VIDEO (Trang 3)

Mi ơi ! Độc Giải ta vừa mới làm lại phim video : NHAC DEM NGAM THO-THAP-Am-32 (Giọng La Thứ - Tone La Thứ !) vì hình chỉ có 20 hình thời lượng hình trình chiếu quá ngắn so với thời lượng âm thanh nền lồng vào phim là Length : 17: 36.38 (tức là 17 phút 36 giây và 38% của giây). Nếu Mi dí con chuột  vào thanh hiển thị âm thanh (Timeline) màu xanh ở dưới cùng của trình làm video, như hình minh họa ! Hãy kích vào hình phóng lớn xem cho rõ !
Hoặc Mi kích đôi chuột vào thanh hiển thị âm thanh (Timeline) có màu xanh thì sẽ xuất hiện cửa sổ Show Options (Tùy Chọn Trình Chiếu) bao gồm ba chức năng xuyên suốt trình chiếu : Show(Tùy chọn loại trình chiếu), Captions(Tùy chọn Chữ ) và Music (Tùy chọn Âm thanh, nhạc) như hình minh họa dưới đây :
Lúc Mi kích vào nó phóng to để đọc cho rõ thì nhìn vào mục Track Length (Độ Dài âm thanh, tức là Thời Lượng) : 17:36.38 nghĩa là 17 phút 36 giây 38 % giây. Hay đường dẫn(Path) của cửa sổ nầy là Kích vào Audio -> Manager Sound Track và phím tắt là F6. Nếu Mi kích vào biểu tượng Timeline(đường hiển thị âm thanh) thì sẽ thấy giao diện có đường âm thanh màu xanh ấy sẽ lớn hơn và Slide List (Danh Sách [Hình hoặc video] Trình Chiếu sẽ nhỏ lại ! Kích lại lần nữa thì nó trở về như cũ !
Do vậy, nên lúc làm lại ở phần bước 1 (Step 1) : Photo and Video ( Hình và Phim) ta đã Chọn tất cả hình trong thư mục Images và đã Add liên tục làm ba lần như vậy ! Nên trình làm phim đã hiển thị tất cả là 64 hình (vì thư mục Images chứa 22 hình). TRong trang 3 nầy, sẽ lý giải chủ yếu là về cách Edit Captions (Soạn thảo chữ ) trong phim nầy, không thể minh họa lồng thêm Âm Thanh vào nữa. Vì mục đích của phim nầy là làm nguyên âm thanh NHẠC ĐỆM NGÂM THƠ để Mi có thể download về máy và thực hành CHIẾT XUẤT ÂM THANH. 
2.- SOẠN THẢO LỜI CHÚ THÍCH(PHỤ ĐỀ) (EDIT CAPTIONS) :
Trước khi lý giải về soạn thảo Lời Chú Thích hay Phụ Đề (Edit Captions). Độc Giải nói với Mi về Slide(Trình Diễn) đầu tiên số 1 nằm trong khung hiển thị Slide List (Danh Sách Trình Diễn) , như hình minh họa đã làm là xuất hiện ra ngay hình một người mặc áo đỏ thổi sáo, hình số 1 tức là SLIDE(TRÌNH DIỄN) mang số 1. Nhưng để làm một Phim dài, bằng cách ghép khoảng 7-8 Video Clip ngắn để đủ dung lượng ghi ra thành 1 đĩa VCD, thì Video đầu tiên và Slide đầu tiên thường là một Slide(Trình diễn) mang tính chất khởi động (Start). Vậy muốn cho dự án phim hoàn chỉnh. Thì ngoài việc Thủ Thuật-Wizard làm nhanh, việc tự tạo Slide-Trình diễn đầu tiên số 1 là phải : Kích  chuột phải vào Slide 1, một bảng sổ xuất hiện, ở mục Insert(Chèn) Mi kích chọn Blank Slide (Trình Diễn Trống) ! 
Nói lại: Kích  chuột phải vào Slide 1, một bảng sổ xuất hiện, ở mục Insert(Chèn) Mi kích chọn Blank Slide (Trình Diễn Trống) ! Thì một Slide trình diễn trống nền màu đen sẽ xuất hiện, và Slide mang số 1 hình người thổi sáo mặc áo màu đỏ, trình làm phim sẽ tự động đổi thành Slide-Trình Diễn mang số 2. Kích chuột vào Slide 1, tức là chúng ta đang kích chọn định vị xử lý tùy chọn Slide 1. Kích chuột phải vào Slide 1 (màu đen trống) ấy ! Một bảng sổ sẽ xuất hiện và Kích chọn Slide Options( Đặt để Trình Diễn) !
Nói lại: Kích chuột vào Slide 1, tức là chúng ta đang kích chọn định vị xử lý Slide 1. Kích chuột phải vào Slide 1(màu đen trống) ấy ! Một bảng sổ sẽ xuất hiện và Kích chọn Slide Options( Tùy chọn của 1 Trình Diễn ) ! Hay đường dẫn(Path) của Slide Options  là : Trên thanh công cụ trên cùng Mi chọn Slide -> Slide Options. Hay phím tắt là Ctrl+Enter  : Thì sẽ xuất hiện cửa sổ Slide Options(Tùy chọn TRình Diễn): Gồm các chứa năng : Slide(Trình Diễn) Layers(các Lớp có nghĩa là có thể chứa nhiều hình, hay video), Effects(các Hiệu Ứng), và Captions(các Lời chú thích, Phụ đề), Sounds (Âm Thanh).  Như hình minh họa dưới đây :
 Tiếp đến Mi kích chọn vào mục Slide như hình minh họa trên !
Cửa sổ Slide Options(Đặt Để Trình Diễn) xuất hiện, ở trong ô Background Type (Thể Loại Nền của Slide), Mi kích chọn Gradient(Chuyển Sắc) -> Edit Gradient (Soạn thảo Chuyển sắc) ! Hay có thể kích chọn vào Image và Select(Chọn) một hình nào đó trong máy đặt làm Hình Nền Bacground cho Trình  Diễn số 1.
Cửa sổ Creat Gradient(Tạo Chuyển Sắc) sẽ xuất hiện ! Trong mục Type (Loại )chọn Radial (hướng tâm) ...Hay ở đây Mi kích chọn tùy thích, nếu không thích thì có thể làm như tương tự và chọn loại khác tùy ý lựa chọn !
Kích vào các ô màu chọn một Kiểu Màu mà Mi thích !
Sau khi kích chọn một hình kích vào OK  ! Và nơi đây trước khi OK Mi có thể kéo thanh trược chỉnh mức độ hiển thị màu v.v...
Lúc bấy giờ trong ô Preview(xem trước)  sẽ xuất hiện màu  như hình minh họa trên ! Nếu thích thì kích vào OK !
Kết quả là ta có Trình Diễn đầu tiên. Khi bỏ đĩa Phim vào, thao tác bấm Play cho đĩa chạy ! Hình nầy xuất hiện đầu tiên ! Nhưng sau đó sẽ Transition (CHUYỂN ĐỔI) như thế nào trước khi xuất hiện Slide 2(Trình Diễn 2) ?
Vậy, Mi hãy kích vào nơi hiển thị Chuyển đổi(Transition), là nơi ô nhỏ nằm giữa hai Slide, như hình minh họa trên đây ! Kích vào hình để phóng to xem cho rõ ! Khi kích vào đó cửa sổ Choose Transition (Chọn Chuyển Đổi ) sẽ xuất hiện . Cụ thể kíchchọn  vào ô Zoom Spin Zoom- 45 degrees (Phóng lớn quay 45 độ)
Và tiếp đến là kích vào Apply(Áp Dụng) !
Kích vào ô nhỏ  có ghi thời lượng ( thời gian-)Times  của Slide 1 theo như hình mũi tên, lúc bây giờ là 1.197 có nghĩa là Slide nầy sẽ diễn ra 1 giây 197 rất nhanh  !

Bỏ con trỏ vào đó gõ lại là : 6.0 có nghĩa là chúng ta cho Slide 1 nầy Trình Chiếu chậm lại, trình chiếu 6 giây 
Tiếp đến kích đôi vào Slide 2 (Trình Diễn 2) thì cửa sổ Slide Options (Các Tùy Chọn của Trình Diễn 2) xuất hiện . Hay Mi có thể vào đường dẫn(Path): Slide -> Slide Options hay Phím tắt là : Ctrl + Enter . Kế đến là kích vào Captions(Các Lời Chú Thích, Phụ đề) !
Kế tiếp là kích vào biểu tượng dấu cọng (tức là chức năng Add Caption-Thêm phụ đề; Add a caption to this slide-Thêm một phụ đề vào trình chiếu nầy) !
Nhắc lại : Unikey bây giờ là chọn Font gõ chữ VNI Windows (Trình làm Phim nầy, chỉ cho phép gõ chữ tiếng Việt là Font chữ VNI Windows ) Sau khi kích vào Add Caption( DẤU CỘNG) thì trong ô CAPTIONS mới xuất hiện khoảng trống : Mi gõ chữ NHẠC ĐỆM NGÂM THƠ VÀO ĐÓ ! Và, đưa con trỏ có hình nắm tay trong ô Preview(Xem trước) di chuyển xếp vị trí sao cho cân đối ngay chính giữa như minh họa....Và kích vào OK !
 Sau khi kích vào OK ở trong cửa sổ Slide Options (Tùy Chọn Các Chức Năng Trình Diễn) ! Mi lại kích vào ô nhỏ để gõ chỉnh lại thời lượng như trong hình bây giờ là 1. 197 gõ lại là 12.0
Gõ lại là 12.0 !
Qua Slide 3, Mi cũng Add Caption(Thêm Phụ Đề ) tương tự như ở Slide 2. Và tiếp đến là CÁCH CHỌN HIỆU ỨNG CHO PHỤ ĐỀ ! Và, cũng không quên chỉnh lại thời lượng cho TRình Diễn Slide 3 là : 12.0 luôn (nghĩa là 12 giây)  !
 Việc tìm hiểu tiếp theo là chúng ta đang ở Slide nào ? Vì số 2 và số 3 bây giờ hơi bị giống nhau ! Mi hãy nhìn vào bên dưới góc trái của cửa sồ Slide Options ...chỗ có hai mũi tên trắng ngược chiều nhau đó ! ...Thấy chưa nào ? A thấy roài ....ở đó có chữ Slide 2 of 65 . Vậy suy ra ta đang ở Slide 2 của 65 Slide ! Vậy thì sao nào ? Có nghĩa là kích vào hướng mũi tên về trước là Slide 1 và mũi tên về sau là Slide 3 . Tới đây là Mi hiểu chắc chắn roài nha ! Ta muốn chỉnh sửa Slide nào cứ việc kích vào hai mũi tên tới và lui đó ! 
Trong minh họa mũi tên hướng dẫn là kích vào Caption Motion (Chuyển động phụ đề)
 Chức năng Caption Motion gồm các chức năng từ vị trí chuyển động khởi đầu (Starting Position) đến vị trị chấm dứt (Ending Position) về Font size (kích cỡ chữ), Color(màu sắc), Position(vị trí), Rotate (quay), Character (Ký tự ), Skew(nghiêng), Opacity(độ mờ), Smoothing(làm mịn). Minh họa đang vào Color(màu) và chọn ở ô Ending Position (vị trí chấm dứt) là màu vàng. Sau khi Set color (Thiết lập màu) chữ NHẠC ĐỆM NGÂM THƠ là màu vàng !
 Minh họa kích vào nút tam giác Play để xem trước Slide 2 sẽ trình chiếu như thế nào !
Sau khi ưng ý thì Mi kích chọn OK !
Sau khi OK rồi thì kích đôi Slide 2 vào lại ! Phải kích qua Caption Settings(Các Cài đặt Phụ Đề) Mi nhớ chọn lại dòng chữ Phụ Đề cần chỉnh sửa là : NHẠC ĐỆM NGÂM THƠ và kích vào lại Caption Motion :
Kích vào Browse của ô Normal (bình thường) ! Nhưng mà nhớ là đang chọn là Phụ đề : NHẠC ĐỆM NGÂM THƠ ...chứ không phải là hai dấu chấm biểu tượng và chữ Tâm Đăng của THƯƠNG HIỆU nó sẽ xuất hiện xuyên suốt toàn bộ Video ! Nhớ kẻo nhầm chỉnh sửa hiệu ứng sai sau khi kích vào mũi tên tam giác PLAY ngay trong cửa sổ Preview thì Slide 2 sẽ trình chiếu, lúc bây giờ Mi sẽ nghe âm thanh và chữ phụ đề : NHẠC ĐỆM NGÂM THƠ sẽ trình chiếu như thế nào !
Sau khi Mi chỉnh sửa các thiết lập như minh họa, kích vào nút Play(hình tam giác) Ưng ý thì OK ! Kích vào hình phóng lớn xem cho rõ !
 Minh họa đang chỉnh sửa ở Slide 3 chỉnh lại font chữ là VNI-Zap đang ở size : 18 và màu xanh ! Nhớ sau khi đặt để chỉnh sửa là OK nha Mi ơi ! Và trước khi OK thì kích vào mục Text Effects ( các Hiệu Ứng Chữ) gồm các chức năng Fly in (Bay vào) Normal(Bình thường) và Fly Out (bay ra). Kích vào Browse ở Normal như hình đang minh họa để xem hình sẽ được Trình Chiếu như thế nào ? Và tùy chọn xong là Apply(Áp dụng) ! Và nhớ OK nha !
 OK ! ? ! (đồng ý ) 
 Minh họa đang kích sửa thời lượng sẽ trình chiếu của Slide 3 là 12 giây 0 (12.0) !
 Hoặc Mi kích vào nơi ghi thời lượng ! Minh họa hiện giờ đã là 12.84 seconds (12 giây. 48) !
Một cửa sổ Set Slide Times( Đặt để Thời lượng của Trình Diễn ) ! Thuật ngữ Slide dịch sang tiếng Việt chính xác là TRÌNH DIỄN ! Chứ chưa phải là Trình Chiếu, vì trình chiếu tức là bấm vào nút Play và đang xem coi nó diễn ra như thế nào ! Nhớ OK !
Trong cửa sổ này có ba chức năng chỉnh sửa bằng cách thay đổi con số : Transition in (Thời gian chuyển đổi vào), Slide Time: Thời gian Trình Diễn và Transition out ( Thời gian chuyển đổi ra) .Thời gian chuyển đổi thường là rất ít ! Nếu nhỡ nhầm vào đó gõ con số lớn thì một hiện tượng Trình Chiếu sẽ diễn ra như Phim Chiếu Chậm ! 
Mi ơi ! tới đây là hết trang 3 !
Nhưng để làm cho nhanh vì chúng ta có thể copy một dòng chữ nào đó ở trong phần soạn thảo cụ thể trong bài viết trong blog nầy hay ở tài liệu Word nào đó mà web thì là font Unicode ! Vậy trước khi copy và dán vào Trình Làm Phim thì phải chuyển đổi Font chữ như thế nào ? 
Hướng dẫn là : bấm phím Ctrl + Shift + F6 .
_Hey ! You nói mà tui làm không được là sao hả ?
_Thôi đi ! Đừng có "vỡn" giả bộ không biết, mà lại còn hỏi đố Đại Ka ơi ! Nếu chưa copy thì bấm Ctrl +Shift + F6 làm sao nó xuất hiện cửa sổ và sau cùng là  "Đóng" cửa sổ !
_Nhà ngươi giỏi mở cửa sổ và đóng dữ hén ! Coi chừng chết với Ta à nha ! 
_Trời ! Cha nội quỷ nầy đang nghĩ gì ? Không biết nữa ! ...hix ...
_Vấn đề đặt ra cho Độc Giải nhà ngươi làm sao để biết ta đang ở Slide 65 (vì trong trình đang làm là 65 hình mà !) thì thời lượng sẽ Trình Chiếu là bao nhiêu ?
_Đại ca hỏi hay lắm !
_Tiểu đệ xin thưa ! Đại Ca kích chuột vào ô hình Slide 65 hoặc kích vào nút Last Slide trong ô Preview ! Đại Ca nhìn vào Preview Control (xem hình mũi tên trong minh họa)  là : 3: 08.61 nghĩa là mới có 3 phút 8 giây 61 .
_Vậy nhà ngươi ...hãy chỉnh con số thời lượng lên hàng 30 giây hay 60 phút ? hay 60 giây ?, nơi đoạn giữa của hình lập lại ...sao cho kết thúc cuối cùng trọn đủ Thời Lượng-Time Length là : 17:36.38 , nghĩa là 17 phút 36 giây 38 ! Và nhớ soạn thêm Phụ Đề và Kết Thúc sao cho trọn vẹn một Video xem thử !
_Thưa Đại Ca ! Em có thể làm đúng 9 phút 99 được ạ ! Vì người mới làm Video YouTube chỉ giới hạn 10 phút trở lại thôi ạ ! 
_Tùy nhà ngươi, nhưng ta nghĩ nên trọn vẹn là hay hơn ! Vì người làm Phim tự khắc biết sẽ dừng lại đúng 10 phút ! Âm thanh lồng vào dài hơn 10 phút mặc kệ nó (sau nầy họ sẽ dùng dài hơn 10 phút thì sao ?)  ! Vì khi xuất phim ra thì nó tự sản xuất ra phim đúng 10 phút !
_Cảm ơn Đại Ka đã nhắc nhỡ ! Tiếp theo trang 4 của em làm là CHI TIẾT LỒNG GHÉP ÂM THANH  vậy đó ạ !
_Nhìn vào hình minh họa biết nhà ngươi chưa kỹ lưỡng ( Và, ta đã từng tự cao cố ý dùng chữ " Kỷ" sai chính tả trong ba từ " Kỷ Thuật Viên" vì muốn ám chỉ thói ích kỷ ! ). Vậy ta hỏi nhà ngươi  đã chưa chịu Cut-Cắt bỏ một ô Transition (Chuyển Đổi)[có hình chữ AB đó !] mặc dù thời lượng nó là 0.0. Nhưng chi tiết nhỏ nầy vẫn tốn hao thời lượng khi làm phim vậy cắt bỏ nó như thế nào ?
_ Xin thưa ! ...Kích vào chữ AB và kích chọn CUT là xong đó ạ ! Như hình minh họa dưới đây :
_Thưa với Đại Ca ! Em biết tính của đại ca ...Nói phải có sách, mách phải có bằng chứng ! Vậy, em đây ! Không dám qua mặt đại ca. Xin trình với đại ca ca là...đây là bằng chứng, minh họa,  em đã làm đúng 17 phút 36 giây 38 ạ ! 

Nhớ như minh họa đó ! Nghĩa là Nguồn Unicode Đích là VNI Windows ! Kích vào chuyển mã ! Một cửa sổ nhỏ xuất hiện như sau : 
OK em nhé ! Và Đóng ? ! ? Phải như vậy không nào ?
Nếu không tin thì Ctrl +V tức là dán vào Word xem thử thế nào ! Có OK không vậy hả em Mi !
Chào thân ái ! Hẹn Gặp Lại em các trang sau ...
           Bao giờ " đóng " chặt trái tim yêu !
    Khép lại con tim bỏ ngõ chiều...
      Hoàng hôn tím biết ngày tao ngộ 
Biết bao giờ  thổ lộ tâm tư ...
ĐỘC GIẢI .
Một lần nữa Mi ơi ! Trước khi bước sang trang mới ...làm mới cuộc đời của riêng em anh tha thiết tặng em ba hình minh họa nữa ! Vì anh biết em là người rất thông minh. Anh xin được im lặng và mặc niệm trước phút chia tay ! Nhìn 3 hình nữa em tự khắc biết sâu xa hơn nữa về Cách Ghi Tạo Phụ Đề em nhé ! Kích vào hình phóng lớn xem cho rõ !


3.- TẠO RA VIDEO-Create Output : 
Mi kích vào nút Create Output trên thanh công cụ(Tool bar) của  trình làm phim, và làm như minh họa dưới đây:


Sau cùng là đặt tên và chứa vào thư mục dự án phim ! Hoặc 1 thư mục nào đó tùy chọn. Còn lại các cách xuất ra phim khác tự tìm hiểu. Nên dùng hệ NTSC máy nào cũng dùng được, còn hệ PAL thì chỉ máy Pal đa hệ ! Trường hợp có mở tài khoản YouTube thì tải lên trực tiếp đuôi file là FLV.
_ OK Right ! Khá khen Độc Giải nhà ngươi đúng thật là có uy tín ! Nói đâu là làm đó. Ta thực hành Download(tải) về máy và thực hành chiết xuất âm thanh đúng ngay chóc là 17 phút 36 giây 38 ! 
_Dạ đại ca khá khen sư đệ không dám nhận !
_ Thật vậy sao ? Thật ra thấy nhà ngươi khá là tích cực và đúng là chịu khó không chừng là hơn Ta về điểm nầy đó. Nhưng chưa vội mừng ! Ta muốn mách bảo nhà ngươi một Phần Mềm Làm Phim Hướng Dẫn ở trong máy. Nghĩa là nhà ngươi vừa làm vừa thuyết trình và ghi ra thành phim hướng dẫn bằng phim thì mới đúng phong cách chứ ! Phần mềm thu màn hình (Desktop) làm phim hướng dẫn : BẠN HÃY => VÀO ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD NHÉ.
Phần Mềm CAMTASIA STUDIO 7 :
Name: các bạn nhập tùy ý
Serial:  3ZMA4-PM55B-Y2A6Y-EHQH6-VC4A5
--------------------------------------------------------------------
Name : nhập tùy ý
Serial : WTBCY-WAV5K-V6R35-CZC3K-YD3E3
---------------------------------------------------------------------
Name : nhập tùy ý  bạn nhé !
Serial : MJCKN-3FB2C-MAPB6-T44PK-NB9RA

_ Đại Ca ơi rách việc em mất đại ca ca ơi ! Em từng dùng phần mềm nầy rồi ! Nếu so với chụp hình minh họa và giảng giải thì nhanh hơn đại ca ơi ! Còn vừa làm vừa thuyết trình thì Phần phiên bản nhỏ hơn sẽ làm nhanh hơn. Đại ca chơi luôn phiên bản 7. Em chưa chắc là nhanh hơn cách em làm bằng hình minh họa !
_ Ka ka ka ...nhà ngươi nói với em Mi còn Ta chỉ là sứ giả truyền lại thông tin !

_ Trời khổ thân tui ! ...Người dưng ơi ! ...Đại ca nên dùng cái nầy nầy: => Download: http://download.techsmith.com/camtasiastudio/enu/602/camtasia.msi
Phần mềm CAMTASIA STUDIO 6.0.2 FULL SERIAL :
Name: sinhvienit.net
Serial:
BAA09CACCBACCCADF6F8C7932
F51A9CACCBACC5E741F8D7599
DBE19CACCBACC3DF75ADF5288
41F49CACCBACC6E85147E4457
8C949CACCBACC29EE5EAE7593
_Dung lượng ra phim gần như nhau ! Phiên bản 7 RÕ HƠN ! Nên nghe lời đại ca đi !
_Đại Ca ít ra cũng dùng thử của tiểu đệ chứ ! ...
_Ok Right ! Thanks !
=> VI.-CÁCH LÀM PHIM VIDEO (Trang 4)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét