Thứ Hai, tháng 7 30, 2012

CHƯƠNG II: CHÚNG TA ĐANG ĐI TÌM GÌ

CHƯƠNG II: CHÚNG TA ĐANG ĐI TÌM GÌ ?
(Phạm Công Thiện và Ông Không dịch-Thực hành copy văn bản Anh ngữ (màu trắng) và gõ lại văn bản !)
Tham khảo: =>Tạp chí Sông Hương Giới Thiệu ! (Sách đã xuất bản tại VN. do Ông Không dịch )
Trang: HOA VÔ ƯU
CHAPTER 2: WHAT ARE WE SEEKING ?
Hầu hết chúng ta đang đi tìm gì ? Mỗi người trong chúng ta muốn được gì ? Nhất là giữa thời thế tao loạn này, mọi người đều muốn tìm một thứ an bình nào đó, một thứ hạnh phúc nào đó, nơi trú ẩn nào đó, vì thế chúng ta cần phải tìm cho ra chúng ta muốn tìm kiếm gì trên cuộc đời này, điều ấy dĩ nhiên là vô cùng quan trọng, phải thế không ? Chúng ta cần phải biết đang đi tìm cái gì, chúng ta đang cố gắng khám phá ra điều gì. Có lẽ hầu hết tất cả chúng ta đều đang đi tìm kiếm thứ hạnh phúc nào đó, một thứ thanh bình nào đó; trong một thế giới hỗn loạn, xáo trộn, đầy chiến tranh phân ly, phân tán, tất cả chúng ta đều cần có một nơi trú ẩn để mà có thể tìm được một chút thanh bình nào đó. Tôi nghĩ rằng đó là điều tất cả chúng ta, hầu hết tất cả chúng ta đều muốn đạt tới. Vì thế chúng ta chạy tìm đuổi theo một người lãnh tụ này đến một người lãnh tụ khác, từ một tổ chức tôn giáo này đến một tổ chức tôn giáo khác, từ một bậc thầy này đến một bậc thầy khác.
WHAT IS IT THAT most of us are seeking ? What is it that each one of us wants? Especially in this restless world, where everybody is trying to find some kind of peace, some kind of happiness, a refuge, surely it is important to find out, isn't it ?, what it is that we are trying to seek, what it is that we are trying to discover. Probably most of us are seeking some kind of happiness, some kind of peace; in a world that is ridden with turmoil, wars, contention, strife, we want a refuge where can be some peace. I think that is what most of us want. So we pure, go from one leader to another, from one religious organization to another, from one teacher to another.
***
WHAT IS IT THAT most of us are seeking? What is it that each one of us wants? Especially in this restless world, where everybody is trying to find some kind of peace, some kind of happiness, a refuge, surely it is important to find out, isn't it?, what it is that we are trying to seek, what it is that we are trying to discover. Probably most of us are seeking some kind of happiness, some kind of peace; in a world that is ridden with turmoil, wars, contention, strife, we want a refuge where there can be some peace. I think that is what most of us want. So we pursue, go from one leader to another, from one religious organization to another, from one teacher to another.
Hầu hết chúng ta đang tìm kiếm cái gì? Mỗi người chúng ta mong muốn cái gì? Đặc biệt trong thế giới hỗn loạn này, nơi mọi người đang cố gắng tìm ra một loại an bình nào đó, một loại hạnh phúc nào đó, một chỗ ẩn náu, chắc chắn rất quan trọng phải tìm ra, chúng ta đang cố gắng tìm kiếm cái gì, chúng ta đang cố gắng khám phá cái gì, đúng chứ? Có thể hầu hết chúng ta đang cố gắng tìm kiếm một loại hạnh phúc nào đó, một loại an bình nào đó; trong một thế giới mà chất chồng hỗn loạn, những chiến tranh, bất hòa, xung đột, chúng ta muốn một ẩn náu nơi có thể có một an bình nào đó. Tôi nghĩ đó là điều gì hầu hết chúng ta ao ước. Vì vậy chúng ta theo đuổi, đi từ một người lãnh đạo này sang một người lãnh đạo khác, từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác, từ một vị thầy sang một vị thầy khác.(ÔNG KHÔNG dịch)
Vậy thì có phải chúng ta đang tìm một thứ hạnh phúc hay là phải chăng chúng ta đang đi tìm một sự thỏa mãn nào đó để mong được hạnh phúc ? Hạnh phúc và sự thỏa mãn hoàn toàn khác nhau. Các ngài có thể tìm hạnh phúc không ? Có lẽ các ngài chỉ thấy thỏa mãn nhưng nhất định các ngài không bao giờ tìm ra hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ là phụ thôi; nó xuất phát từ một cái gì khác. Vì thế, trước khi chúng ta để cả tâm trí vào một sự việc cần nhiều trang trọng, chú ý, tư tưởng, chăm sóc, phải chăng chúng ta cũng nên tìm hiểu chúng ta đang muốn tìm kiếm gì; có phải chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc hay chỉ là sự thỏa mãn. Tôi cho rằng hầu hết tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự thỏa mãn. Chúng ta muốn được thỏa mãn, chúng ta muốn tìm được một cảm giác sung mãn tràn trề theo sau cuối con đường tìm kiếm của chúng ta.
Now, is it that we are seeking happiness or is it that we are gratification of some kind from which we hope to derive happiness? There is a difference between happiness and gratification. Can you seek happiness? Perhaps you can find gratification but surely you cannot find happiness. Happiness is derivative; it is a by-product of something else. So, before we give our minds and hearts to something which demands a great deal of earnestness, attention, thought, care, we must find out, must we not?, what it is that we are seeking; whether it is happiness, or gratification. I am afraid most of us are seeking gratification. We want to be gratified, we want to find a sense of fullness at the end of our search.
***
Now, is it that we are seeking happiness or is it that we are seeking gratification of some kind from which we hope to derive happiness? There is a difference between happiness and gratification. Can you seek happiness? Perhaps you can find gratification but surely you cannot find happiness. Happiness is derivative; it is a by-product of something else. So, before we give our minds and hearts to something which demands a great deal of earnestness, attention, thought, care, we must find out, must we not?, what it is that we are seeking; whether it is happiness, or gratification. I am afraid most of us are seeking gratification. We want to be gratified, we want to find a sense of fullness at the end of our search.
Bây giờ, chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc hay chúng ta đang tìm kiếm sự thỏa mãn thuộc loại nào đó mà từ đó chúng ta hy vọng có được hạnh phúc? Có một khác biệt giữa hạnh phúc và thỏa mãn. Bạn có thể tìm kiếm hạnh phúc hay sao? Có lẽ bạn tìm ra sự thỏa mãn nhưng chắc chắn bạn không thể tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc là phần phụ; nó là phó sản của một cái gì khác. Vì vậy, trước khi chúng ta trao những cái trí và những tâm hồn của chúng ta đến một cái gì đó mà đòi hỏi nhiều khẩn thiết, chú ý, suy nghĩ, thận trọng, chúng ta phải tìm ra, chúng ta đang tìm kiếm cái gì, đúng chứ? Liệu nó là hạnh phúc, hay thỏa mãn? Tôi e rằng hầu hết chúng ta đều đang tìm kiếm sự thỏa mãn. Chúng ta muốn được thỏa mãn, chúng ta muốn tìm được ‘một ý thức của tột đỉnh’ ở khúc cuối sự tìm kiếm của chúng ta. (ÔNG KHÔNG dịch)
Thực ra nếu chúng ta đi tìm thanh bình chúng ta có thể tìm thấy nó một cách quá dễ dàng, người ta có thể tự dâng hiến một cách mù quáng cho một lý tưởng nào đó và trú mình ẩn náu trong đó. Hiển nhiên nếu làm như vậy thì không giải quyết được vấn đề nào hết. Chỉ cô lập hóa mình trong một ý tưởng ràng buộc thì không thể nào giải thoát khỏi sự đụng độ va chạm. Phải chăng chúng ta cần tìm cho được mỗi người trong chúng ta đang muốn tìm kiếm gì ở bên trong tâm hồn cũng như ở thế giới bên ngoài. Nếu chúng ta minh bạch khúc triết trong vấn đề này thì chúng ta không cần phải đi đâu cả, không cần phải đi tìm bất cứ một vị thầy nào, không cần phải đi vào bất cứ một nhà thờ nào và không cần phải tham dự bất cứ một tổ chức nào. Do đó, nỗi khó khăn nhất của ta hiện nay là làm thế nào minh bạch khúc triết trong tâm trí đối với ý định của mình, phải thế không ? Chúng ta có thể nào minh bạch được không ? Phải chăng sự minh bạch ấy chỉ xuất hiện qua sự tìm kiếm , và sự tìm hiểu những gì người khác nói, từ một bậc đại sư cao siêu nhất cho đến một người giảng đạo thông thường nhất ở một giáo đường nào đó quanh đầu phố ? Các ngài có cần đi đến một người nào đó để mà khám phá ra sự thực không ? Phải chăng đó là điều chúng ta đang làm ? Chúng ta đọc quá nhiều sách, chúng ta tham dự quá nhiều cuộc hội thảo để tranh luận bàn tán, chúng ta gia nhập nhiều tổ chức khác nhau để mà tìm một phương thuốc trị liệu cho nỗi xung đột tâm tư, cho sự khốn cùng trong đời sống của chúng ta. Hoặc nếu chúng ta không làm thế thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy sự thực, chúng ta nói rằng một tổ chức đặc biệt nào đó, một bậc tôn sư đặc biệt nào đó, một quyển sách đặc biệt nào đó đã thỏa mãn chúng ta; chúng ta đã tìm thấy tất cả sự thực mà chúng ta muốn đạt trong những thứ ấy; và chúng ta duy trì ứ đọng đóng nhốt tự mình triền phược mình trong những điều mình tưởng như là thấy được sự thật.
After all, if one is seeking peace one can find it easily. One can devote oneself blindly to some kind of cause, to an idea, and take shelter there. Surely that does not solve the problem. Mere isolation in an enclosing idea is not a release from conflict. So we must find, must we not?, what it is, inwardly, as well as outwardly, that each one of us wants. If we are clear on that matter, then we don't have to go anywhere, to any teacher, to any church, to any organization. Therefore our difficulty is, to be clear in ourselves regarding our intention, is it not? Can we be clear? And does that clarity come through searching, trough trying to find out what others say, from the highest teacher to the ordinary preacher in a church round the corner? Have you got to go to somebody to find out? Yet that is what we are doing, is it not? We read innumerable books, we attend many meetings and discuss, we join various organization - trying thereby to find a remedy to the conflict, to the miseries in our lives. Or, if we don't do all that, we think we have found; that is we say that a particular organization, a particular teacher, a particular book satisfies us; we have found everything we want in that; and we remain in that, crystallized and enclosed.
***
After all, if one is seeking peace one can find it very easily. One can devote oneself blindly to some kind of cause, to an idea, and take shelter there. Surely that does not solve the problem. Mere isolation in an enclosing idea is not a release from conflict. So we must find, must we not?, what it is, inwardly, as well as outwardly, that each one of us wants. If we are clear on that matter, then we don't have to go anywhere, to any teacher, to any church, to any organization. Therefore our difficulty is, to be clear in ourselves regarding our intention, is it not? Can we be clear? And does that clarity come through searching, through trying to find out what others say, from the highest teacher to the ordinary preacher in a church round the corner? Have you got to go to somebody to find out? Yet that is what we are doing, is it not? We read innumerable books, we attend many meetings and discuss, we join various organizations - trying thereby to find a remedy to the conflict, to the miseries in our lives. Or, if we don't do all that, we think we have found; that is we say that a particular organization, a particular teacher, a particular book satisfies us; we have found everything we want in that; and we remain in that, crystallized and enclosed.
Rốt cuộc, nếu người ta đang tìm kiếm an bình người ta có thể tìm ra rất dễ dàng. Người ta có thể, một cách mù quáng, hiến dâng chính người ta đến một loại nguyên nhân nào đó, đến một ý tưởng, và ẩn náu ở đó. Chắc chắn điều đó không giải quyết được vấn đề. Chỉ tách rời trong một ý tưởng khép kín không là một giải thoát khỏi xung đột. Vì vậy chúng ta phải tìm ra, nó là cái gì phía bên trong, cũng như phía bên ngoài, mà mỗi người chúng ta ao ước, đúng chứ? Nếu chúng ta rõ ràng về vấn đề đó, vậy thì chúng ta không phải đi đến bất kỳ nơi nào, đến bất kỳ vị thầy nào, đến bất kỳ nhà thờ nào, đến bất kỳ tổ chức nào. Thế nên sự khó khăn của chúng ta là, phải rõ ràng trong chính chúng ta về ý định của chúng ta, phải không? Chúng ta có thể rõ ràng được chứ? Và sự rõ ràng đó hiện diện qua tìm hiểu, qua cố gắng tìm ra điều gì những người khác nói, từ những vị thầy tối cao đến người giảng đạo bình thường trong một nhà thờ ở góc đường, hay sao? Bạn phải đi đến một ai đó để tìm ra à? Tuy nhiên, đó lại là điều gì chúng ta đang thực hiện, đúng chứ? Chúng ta đọc vô số những quyển sách, chúng ta tham dự nhiều cuộc họp mặt và thảo luận, chúng ta gia nhập những tổ chức khác nhau – qua phương tiện đó, cố gắng tìm ra một phương thuốc chữa trị sự xung đột, chữa trị những đau khổ trong sống của chúng ta. Hay, nếu chúng ta không làm tất cả việc đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tìm ra; đó là chúng ta nói rằng một tổ chức đặc biệt, một vị thầy đặc biệt, một quyển sách đặc biệt làm thỏa mãn chúng ta; chúng ta đã tìm ra mọi thứ chúng ta muốn ở trong đó; và chúng ta ở lại trong đó, gạn lọc và khép kín. (ÔNG KHÔNG dịch)
Trải qua những sự hỗn loạn, có phải chăng chúng ta đi tìm một cái gì thường có, một cái gì cố định tồn tại, trường tồn, một cái gì mà chúng ta gọi là thực tại, như Thượng Đế, chân lý, hay muốn gọi gì thì gọi vì danh từ không quan trọng : hiển nhiên, chữ nghĩa không phải là sự vật. Chúng ta đừng để bị lôi cuốn trói buộc trong những lời, những tiếng, chúng ta hãy để điều đó cho những giảng sư nhà nghề. Có phải các ngài tìm kiếm một cái gì trường tồn trong tâm hồn một cái gì mà chúng ta có thể bám vào, đeo vào, một cái mang đến cho chúng ta sự bảo đảm, một miền hy vọng nào đó, một sự hăng say tin tưởng nào đó, một sự cố định trường tồn nào đó. Bởi vì chúng ta cảm thấy bất an vô định trong tâm hồn. Chúng ta không tự hiểu chúng ta. Chúng ta biết rất nhiều về những sự kiện, về nội dung của sách vở ; nhưng chúng ta không tự biết mình, chúng ta chẳng có một kinh nghiệm trực tiếp nào cả.
Do we not seek, through all this confusion, something permanent, something lasting, something which we call real, God, truth, what you like - the name doesn't matter, the word is not the thing, surely. So don't let us be caught in words. Leave that to the professional lectures. There is a search for something permanent, is there not?, in most of us - something we can cling to, something which will give us assurance, a hope, a lasting enthusiasm, a lasting certainly, because in ourselves we are so uncertain. We do not know ourselves. We know a lot about facts, what the books have said; but we do not know for ourselves, we do not have a direct experience.
***
Do we not seek, through all this confusion, something permanent, something lasting, something which we call real, God, truth, what you like - the name doesn't matter, the word is not the thing, surely. So don't let us be caught in words. Leave that to the professional lecturers. There is a search for something permanent, is there not?, in most of us - something we can cling to, something which will give us assurance, a hope, a lasting enthusiasm, a lasting certainty, because in ourselves we are so uncertain. We do not know ourselves. We know a lot about facts, what the books have said; but we do not know for ourselves, we do not have a direct experience.
Chúng ta tìm kiếm, qua tất cả sự hỗn loạn này, một cái gì đó vĩnh cửu, một cái gì đó bền vững, một cái gì đó mà chúng ta gọi là sự thật, Thượng đế, chân lý, bất kỳ điều gì bạn thích – cái tên không thành vấn đề, từ ngữ không là sự việc, chắc chắn như thế. Vì vậy đừng để chúng ta bị trói buộc trong những từ ngữ. Hãy dành việc đó cho những người giảng thuyết chuyên nghiệp. Có một tìm kiếm điều gì đó vĩnh cửu, đúng chứ?, trong hầu hết chúng ta – một cái gì đó chúng ta có thể bám vào, một cái gì đó mà sẽ cho chúng ta sự bảo đảm, một hy vọng, một nhiệt thành vĩnh cửu, một chắc chắn vĩnh cửu, bởi vì trong chính chúng ta, chúng ta quá rối loạn. Chúng ta không biết về chính chúng ta. Chúng ta biết nhiều về những sự kiện, điều gì những quyển sách đã nói; nhưng chúng ta không biết về chính chúng ta, chúng ta không có một trải nghiệm trực tiếp.(ÔNG KHÔNG dịch)
Điều mà chúng ta gọi là trường tồn là cái gì ? Điều ấy là điều gì mà chúng ta đang tìm kiếm, điều mà chúng ta mong rằng sẽ mang đến cho chúng ta sự cố định trường cửu ? Có phải chúng ta đang đi tìm hạnh phúc trường cửu, sự thỏa mãn trường tồn, sự cố định trường cửu ? Chúng ta muốn một điều gì đó được trường tồn mãi mãi để vẫn làm thỏa mãn được chúng ta. Nếu chúng ta cởi bỏ những tiếng, những lời để nhìn thẳng vào điều ấy, đó chính là lòng thỏa mãn lâu dài là điều chúng ta muốn thể hiện. Chúng ta muốn cơn khoái lạc được trường tồn, sự thỏa mãn được lâu dài và chúng ta gọi đó là chân lý, Thượng Đế hay là một danh hiệu nào khác.
And what is it that we call permanent? What is it we are seeking, which will, or which we hope will give us permanency? Are we not seeking lasting happiness, lasting gratification, lasting certainty? We want something that will endure everlastingly, which will gratify us. If we strip ourselves of all the words and phrases, and actually look at it, this is what we want. We want permanent pleasure, permanent gratification - which we call truth, God or what you will.
***
And what is it that we call permanent? What is it that we are seeking, which will, or which we hope will give us permanency? Are we not seeking lasting happiness, lasting gratification, lasting certainty? We want something that will endure everlastingly, which will gratify us. If we strip ourselves of all the words and phrases, and actually look at it, this is what we want. We want permanent pleasure, permanent gratification - which we call truth, God or what you will.
Và chúng ta gọi vĩnh cửu là gì? Chúng ta đang tìm kiếm cái gì, mà sẽ, hay mà chúng ta hy vọng sẽ cho chúng ta vĩnh cửu? Chúng ta không đang tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu, thỏa mãn vĩnh cửu, sự chắc chắn vĩnh cửu, hay sao? Chúng ta muốn một cái gì đó mà sẽ kéo dài mãi mãi, mà sẽ thỏa mãn chúng ta. Nếu chúng ta xóa sạch chính mình khỏi tất cả những từ ngữ và những cụm từ, và thực sự nhìn vào nó, đây là điều gì chúng ta ao ước. Chúng ta muốn vui thú vĩnh cửu, thỏa mãn vĩnh cửu – mà chúng ta gọi là sự thật, Thượng đế, hay bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn.(ÔNG KHÔNG dịch)
Đúng thế, chúng ta muốn có được khoái lạc. Có lẽ điều ấy đã được trình bày một cách thô bạo như vậy, nhưng đó là lòng khát khao thực sự, chúng ta muốn có kiến thức nào mang đến cho chúng ta sự khoái cảm, kinh nghiệm nào mang đến cho chúng ta sự khoái lạc, sự thỏa mãn mà không phôi pha tàn phai với thời gian. Chúng ta đã trải qua tất cả những sự thỏa mãn đa dạng và những sự thỏa mãn ấy , tất cả những sự thỏa mãn ấy đã tàn phai tiêu ma thế thì bây giờ chúng ta mong tìm được sự thỏa mãn trường tồn vĩnh cửu trong thực tại nào đó, chẳng hạn như trong Thượng Đế. Dĩ nhiên đó là chính những gì mà tất cả chúng ta thường tìm kiếm : những kẻ khôn ngoan và những người khờ khệch, lý thuyết gia và con người thực tế, tất cả đều đang tìm kiếm đeo đuổi một cái gì đó. Có sự thỏa mãn nào vĩnh cửu hay không ? Có sự thể nào mà vẫn trường tồn mãi mãi ?
Very well, we want pleasure. Perhaps that may be putting it very crudely, but that is actually what we want - knowledge that will give us pleasure, experience that will give us pleasure, a gratification that will not wither away by tomorrow. And we have experimented with various gratifications, and they have all faded away; and we hope now to find permanent gratification in reality, in God. Surely, that is what we are all seeking - the clever ones and the stupid ones, the theorist and the factual person who is striving after something. And is there permanent gratification? Is there something which will endure?
***
Very well, we want pleasure. Perhaps that may be putting it very crudely, but that is actually what we want - knowledge that will give us pleasure, experience that will give us pleasure, a gratification that will not wither away by tomorrow. And we have experimented with various gratifications, and they have all faded away; and we hope now to find permanent gratification in reality, in God. Surely, that is what we are all seeking - the clever ones and the stupid ones, the theorist and the factual person who is striving after something. And is there permanent gratification? Is there something which will endure?
Tốt lắm, chúng ta muốn vui thú. Có lẽ giải thích như thế rất thô lỗ, nhưng đó thực sự là điều gì chúng ta ao ước – hiểu biết mà sẽ cho chúng ta vui thú, trải nghiệm mà sẽ cho chúng ta vui thú, một thỏa mãn mà sẽ tàn tạ đi vào ngày mai. Và chúng ta đã thử nghiệm những thỏa mãn khác nhau, và tất cả chúng đều không còn nữa; và lúc này chúng ta hy vọng tìm ra sự thỏa mãn vĩnh cửu trong sự thật, trong Thượng đế. Chắc chắn, đó là điều gì tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm – người thông minh và người ngu dốt, người lý thuyết và người thực tế đang phấn đấu để đạt được cái gì đó. Và liệu có sự thỏa mãn vĩnh cửu hay không? Liệu có cái gì đó mà sẽ bất diệt hay không? (ÔNG KHÔNG dịch)
Thế mà nếu các ngài tìm kiếm một sự thỏa mãn trường tồn và gọi đó là Thượng Đế hay Chân lý hay bất cứ một danh từ nào khác, (danh từ không quan trọng) chắc các ngài phải hiểu đó là điều các ngài muốn tìm, các ngài có nên hiểu thế không ? Khi các ngài nói rằng “tôi đang đi tìm một sự hạnh phúc vĩnh cửu” – Thượng đế hoặc Chân lý hay là bất cứ một danh từ nào khác, các ngài có nên tìm hiểu cái gì đang tìm kiếm, nghĩa là tìm hiểu chính kẻ tìm kiếm, người tìm kiếm ? Bởi vì có thể trên đời không có cái mà người ta gọi là sự an ninh vĩnh cửu sự hạnh phúc trường tồn . Chân lý có thể là một cái gì khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn; và tôi nghĩ rằng chân lý thì hoàn toàn khác hẳn những gì các ngài có thể thấy, có thể ý niệm hội ý, có thể đặt hình tượng phương trình. Vì thế trước khi chúng ta tìm kiếm thực thể trường cửu, thực ra có cần thiết, vô cùng cần thiết, là phải tìm hiểu chính người tìm kiếm ? Người tìm kiếm có khác sự việc mà hắn tìm kiếm ? Khi các ngài nói “tôi đang tìm kiếm hạnh phúc” thì người tìm kiếm có khác đối tượng của sự tìm kiếm ấy không ? Tư tưởng gia có khác tư tưởng không ? Phải chăng cả hai đều là một hiện tượng liên kết duy nhất , chứ không phải là những tiến trình cách biệt ? Do đó, phải chăng tìm hiểu người tìm kiếm là một điều chính yếu trước khi chúng ta tìm hiểu điều mà hắn đang kiếm tìm .
Now, if you seek permanent gratification, calling it God, or truth, or what you will - the name does not matter - surely you must understand, must you not?, the thing you are seeking. When you say, "I am seeking permanent happiness" - God, or truth, or what you like - must you not also understand the thing that is searching, the searcher, the seeker? Because there may be no such thing as permanent security, permanent happiness. Truth may be something entirely different; and I think it is utterly different from what you can see, conceive, formulate. Therefore, before we seek something permanent, is it not obvious necessary to understand the seeker? Is the seeker different form the thing he seeks? When you say, "I am seeking happiness", is the seeker different from the object of his search? Is the thinker different from the thought? Are they not a joint phenomenon, rather than separate processes? Therefore it is essential, is it not?, to understand the seeker, before you try to find out what it is seeking.
***
Now, if you seek permanent gratification, calling it God, or truth, or what you will - the name does not matter - surely you must understand, must you not?, the thing you are seeking. When you say, "I am seeking permanent happiness" - God, or truth, or what you like - must you not also understand the thing that is searching, the searcher, the seeker? Because there may be no such thing as permanent security, permanent happiness. Truth may be something entirely different; and I think it is utterly different from what you can see, conceive, formulate. Therefore, before we seek something permanent, is it not obviously necessary to understand the seeker? Is the seeker different from the thing he seeks? When you say, ''I am seeking happiness", is the seeker different from the object of his search? Is the thinker different from the thought? Are they not a joint phenomenon, rather than separate processes? Therefore it is essential, is it not?, to understand the seeker, before you try to find out what it is he is seeking.
Bây giờ nếu bạn tìm kiếm sự thỏa mãn vĩnh cửu, gọi nó là Thượng đế, hay sự thật, hay bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn – cái tên không đặt thành vấn đề – chắc chắn bạn phải hiểu rõ, cái sự việc mà bạn đang tìm kiếm, phải không? Khi bạn nói, ‘Tôi đang tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu’ – Thượng đế, hay sự thật, hay bất kỳ điều gì bạn thích – bạn cũng không phải hiểu rõ cái vật mà đang tìm kiếm, người tìm kiếm, người theo đuổi, hay sao? Bởi vì có lẽ không có sự việc như là an toàn vĩnh cửu, hạnh phúc vĩnh cửu. Sự thật có lẽ là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn; và tôi nghĩ nó là hoàn toàn khác hẳn cái gì bạn có thể nhìn thấy, hình dung, tạo thành. Vì vậy, trước khi chúng ta tìm kiếm cái gì đó vĩnh cửu, liệu không cần thiết phải hiểu rõ người tìm kiếm hay sao? Người tìm kiếm có khác biệt sự việc anh ấy tìm kiếm hay không? Khi bạn nói, ‘Tôi đang tìm kiếm hạnh phúc’, liệu có một người tìm kiếm khác biệt với sự việc của sự tìm kiếm của anh ấy? Người tìm kiếm khác biệt với sự việc được suy nghĩ? Chúng không là một hiện tượng kết hợp, khác hẳn những qui trình tách rời hay sao? Vì vậy điều cốt lõi là phải hiểu rõ người tìm kiếm là gì, đúng chứ? Phải hiểu rõ người tìm kiếm là gì, trước khi bạn cố gắng tìm ra anh ấy đang tìm kiếm cái gì.(ÔNG KHÔNG dịch)
Vì thế đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi một cách nghiêm trọng và sâu sắc rằng sự thanh bình, hạnh phúc, thực tại, Thượng đế hoặc một danh từ nào khác, có thể được mang đến cho chúng ta qua trung gian của một người nào khác hay không ? Có thể nào sự tìm kiếm liên tục này, sự khát khao hoài vọng này đưa đến cho chúng ta hưởng thụ cảm giác về thực tại tuyệt vời, trạng thái sáng tạo của tâm hồn, mà những cảm trạng ấy thì chỉ có thể hiện đến khi chúng ta thực sự tự hiểu mình ? Phải chăng sự tự hiểu biết chính bản thân mình chỉ thể hiện qua sự tìm kiếm, bằng cách đi theo gót một người nào khác, bằng cách gia nhập vào một đoàn thể nào đó, bằng cách đọc sách, vân vân ? Tựu chung, phải chăng đó là vấn đề chính yếu : khi mà tôi chưa hiểu được mình, tôi không thể có được căn bản để suy tư, và tất cả sự tìm kiếm của tôi chỉ là vô vọng hão huyền. Tôi có thể chạy trốn trong những ảo giác, tôi có thể chạy trốn sự khó khăn dày xéo, cơn quằn quại nội tâm; tôi có thể phụng thờ kẻ khác, tôi có thể tự cứu tôi qua trung gian một người khác. Nhưng khi mà tôi vẫn chưa hiểu được tôi, khi mà tôi không ý thức được tiến trình trọn vẹn của chính nội tâm tôi thì không thể nào tôi có được nền tảng để suy tư, để thương yêu lưu luyến, để hành động xử thế.
So we have to come to the point when we ask ourselves, really earnestly and profoundly, if peace, happiness, reality, God, or what you will, can be given to us by someone else. Can this incessant search, this longing, give us that extraordinary sense of reality, that creative being, which comes when we really understand ourselves? Does self-knowledge come through search, through following someone else, through belonging to any particular organization, through reading books, and so on? After all, that is the main issue, is it not?, that so long as I do not understand myself, I have no basic for thought, and all my search will be in vain. I can escape into illusions, I can run away from contention, strife, struggle; I can worship another; I can look for my salvation through somebody else. But so long as I am ignorant of myself, so long as I am unaware of the total process of myself I have no basic for thought, for affection, for action.
***
So we have to come to the point when we ask ourselves, really earnestly and profoundly, if peace, happiness, reality, God, or what you will, can be given to us by someone else. Can this incessant search, this longing, give us that extraordinary sense of reality, that creative being, which comes when we really understand ourselves? Does self-knowledge come through search, through following someone else, through belonging to any particular organization, through reading books, and so on? After all, that is the main issue, is it not?, that so long as I do not understand myself, I have no basis for thought, and all my search will be in vain. I can escape into illusions, I can run away from contention, strife, struggle; I can worship another; I can look for my salvation through somebody else. But so long as I am ignorant of myself, so long as I am unaware of the total process of myself I have no basis for thought, for affection, for action.
Vậy là chúng ta phải đến được mấu chốt khi chúng ta tự-hỏi chính chúng ta, một cách thực sự nghiêm túc và sâu thẳm, liệu hòa bình, hạnh phúc, sự thật, Thượng đế hay bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn, có thể được trao cho chúng ta bởi một người nào đó. Liệu sự tìm kiếm liên tục này, ao ước này, có thể cho chúng ta cái ý thức lạ thường của sự thật, cái thân tâm sáng tạo đó, mà hiện diện khi chúng ta thực sự hiểu rõ về chính chúng ta? Hiểu rõ về chính mình có được qua tìm kiếm, qua theo sau một người nào đó, qua lệ thuộc vào một tổ chức đặc biệt, qua đọc những quyển sách, và vân vân, hay sao? Rốt cuộc, đó là mấu chốt chính, phải không? – rằng chừng nào tôi còn không hiểu rõ về chính tôi, tôi không có nền tảng cho sự suy nghĩ, và tất cả những tìm kiếm của tôi sẽ là hão huyền. Tôi có thể tẩu thoát vào những ảo tưởng, tôi có thể chạy trốn khỏi sự bất an, xung đột, đấu tranh; tôi có thể tôn thờ một người nào khác; tôi có thể tìm kiếm sự cứu rỗi của tôi qua một ai đó. Nhưng chừng nào tôi còn dốt nát về chính tôi, chừng nào tôi còn không nhận biết được toàn qui trình của chính tôi, tôi không có nền tảng cho suy nghĩ, cho thương yêu, cho hành động.(ÔNG KHÔNG dịch)
Nhưng đây là điều ít người muốn đạt tới : tự hiểu mình. Nhất định đó là nền tảng duy nhất mà chúng ta phải xây dựng. Nhưng trước khi xây dựng sáng tạo, trước khi chuyển hóa, trước khi chúng ta kết án hay phá hủy, chúng ta phải biết rằng chúng ta là gì. Đi tìm kiếm chân lý, thay đổi những đạo sư, thực hành Yoga , điều hòa hơi thở, chấp trì những nghi lễ tôn giáo, theo chân những bậc đại sư và tất cả những thứ đại loại như vậy đều hoàn toàn vô ích, phải thế không ? Những sự việc ấy không có ý nghĩa gì cả, ngay đối với cả những bậc thánh nhân khi họ nói với chúng ta rằng “hãy tự hiểu mình” thì việc ấy cũng vô nghĩa, bởi vì chúng ta là gì thì thế giới là như thế ấy. Nếu chúng ta bần tiện, nhỏ nhoi, ghen tuông, phù phiếm tham lam, nếu đó là những điều chúng ta tạo ra chung quanh ta thì đó cũng là điều tạo ra xã hội mà chúng ta đang sống.
But that is the last thing we want to know ourselves. Surely that is the only foundation on which we can build. But, before we can build, before we can transform, before we can condemn or destroy, we must know that which we are. To go out seeking, changing teacher, gurus, practicing yoga, breathing, performing rituals, following Master and all the rest of it, is utterly useless, is it not? It has no meaning, even though the very people whom we follow may say: "Study yourself", because what we are, the world is. If we are petty, jealous, vain, greedy - that is what we create about us, that is the society in which we live.
***
But that is the last thing we want: to know ourselves. Surely that is the only foundation on which we can build. But, before we can build, before we can transform, before we can condemn or destroy, we must know that which we are. To go out seeking, changing teachers, gurus, practicing yoga, breathing, performing rituals, following Masters and all the rest of it, is utterly useless, is it not? It has no meaning, even though the very people whom we follow may say: "Study yourself", because what we are, the world is. If we are petty, jealous, vain, greedy - that is what we create about us, that is the society in which we live.
Nhưng đó là sự việc cuối cùng mà chúng ta muốn: biết về chính chúng ta. Chắc chắn đó là nền tảng duy nhất mà chúng ta có thể thiết lập. Nhưng, trước khi chúng ta có thể thiết lập, trước khi chúng ta có thể thay đổi, trước khi chúng ta có thể chỉ trích hay xóa sạch, chúng ta phải biết ‘chúng ta là gì’. Hướng ra ngoài để tìm kiếm, thay đổi những vị thầy, những đạo sư, thực hành yoga, hít thở, thực hiện những nghi lễ, tuân theo những vị Thầy và tất cả những sự việc như vậy, đều hoàn toàn vô ích, đúng chứ? Nó không có ý nghĩa, thậm chí chính những người mà chúng ta tuân theo có lẽ nói: ‘Hãy học hành về chính bạn’, bởi vì chúng ta là gì, thế giới là như vậy. Nếu chúng ta nhỏ nhen, ganh tị, hão huyền, tham lam – đó là điều gì chúng ta tạo ra về chúng ta, đó là xã hội mà chúng ta sống.(ÔNG KHÔNG dịch)
Theo tôi thì trước khi chúng ta lên đường để tìm hiểu Thực tại, để tìm thấy Thượng đế, trước khi chúng ta hành động, trước khi chúng ta có thể giao tiếp xử thế với nhau (nghĩa là sự giao tế trong xã hội) thì trước hết chúng ta phải cần hiểu chúng ta. Tôi cho rằng một người đứng đắn là một người hoàn toàn bận tâm về việc ấy trước hết , chứ không phải tìm cách đi tới một mục đích nhất định, bởi vì nếu các ngài và tôi không tự hiểu mình thì làm thế nào hành động của chúng ta có thể mang đến sự đổi thay cho xã hội, cho sự giao tế của xã hội hay cho bất cứ sự việc nào mà chúng ta thể hiện ? Khi tôi nói tự tìm hiểu mình thì không có nghĩa là chống đối, ly cách trong tương quan giữa mình với người khác. Điều ấy hiển nhiên không có nghĩa là đặt trọng tâm vào cá thể, vào bản thân để đối nghịch lại quần chúng đám đông, để đối nghịch lại với kẻ khác.
It seems to me that before we set out on a journey to find reality, to find God, before we can act, before we can have any relationship with another, which is society, it is essential that we begin to understand ourselves first. I consider the earnest person to be one who is complete concerned with this, first, and not with how to arrive at a particular goal, because, if you and I do not understand ourselves, how can we, in action, bring about a transformation in society, in relationship, in anything that we do? And it does not mean, obviously, that self-knowledge is opposed to, or isolated from, relationship. It does not mean, obviously, emphasis on the individual, the me, as oppossed to the mass, as opposed to another.
***
It seems to me that before we set out on a journey to find reality, to find God, before we can act, before we can have any relationship with another, which is society, it is essential that we begin to understand ourselves first. I consider the earnest person to be one who is completely concerned with this, first, and not with how to arrive at a particular goal, because, if you and I do not understand ourselves, how can we, in action, bring about a transformation in society, in relationship, in anything that we do? And it does not mean, obviously, that self-knowledge is opposed to, or isolated from, relationship. It does not mean, obviously, emphasis on the individual, the me, as opposed to the mass, as opposed to another.
Dường như đối với tôi, trước khi chúng ta bắt đầu một chuyến hành trình để tìm ra sự thật, để tìm ra Thượng đế, trước khi chúng ta có thể hành động, trước khi chúng ta có thể có bất kỳ liên hệ nào với người khác, mà là xã hội, thật cần thiết rằng, đầu tiên chúng ta phải khởi đầu bằng hiểu rõ về chính chúng ta. Tôi nghĩ, một người khẩn thiết nhất là một người mà hoàn toàn quan tâm đến điều này, đầu tiên, và không phải làm thế nào đến được một mục đích đặc biệt, bởi vì, nếu bạn và tôi không hiểu rõ về chính chúng ta, làm thế nào chúng ta có thể, trong hành động, tạo ra một thay đổi trong xã hội, trong liên hệ, trong bất kỳ điều gì chúng ta làm? Và chắc chắn, nó không có nghĩa rằng hiểu rõ về chính mình là phản kháng lại, hay cô lập khỏi, sự liên hệ. Chắc chắn, nó không có nghĩa, nhấn mạnh vào cá thể, cái tôi, hay phản kháng tập thể, như phản kháng một người khác.(ÔNG KHÔNG dịch)
Vậy nếu mà không tự biết mình, nếu mà không hiểu đường lối tư tưởng của mình, không hiểu lý do tại sao mình nghĩ sự việc như vậy, không hiểu bối cảnh qui định của mình, không hiểu lý do tại sao mình đã có những tín ngưỡng đặc biệt nào đó về nghệ thuật và tôn giáo, về tổ quốc quê hương về kẻ láng giềng và về chính bản thân mình thì làm thế nào chúng ta có thể biết suy tư thật sự về bất cứ sự vật nào ? Nếu không biết bối cảnh của mình, không biết bản chất thực sự của tư tưởng mình, và duyên do của tư tưởng ấy thì nhất định sự tìm kiếm của các ngài chỉ là hoàn toàn phù phiếm vô ích, hành động của các ngài phải chăng không có ý nghĩa gì nữa ? Dù là các ngài là người Mỹ hay người Ấn độ hay dù các ngài thuộc tôn giáo nào nữa thì việc ấy cũng vô nghĩa.
Now without knowing yourself, without knowing your own way of thinking and why you think certain things, without knowing the background of your conditioning and why you have certain beliefs about art and religion, about your country and your neighbour and about yourself how can think truly about anything? Without knowing your background, without knowing the substance of your thought and whence it comes - surely your search is utterly futile, your action has no meaning, has it? Whether you are an American or a Hindu or whatever your religion is has no meaning either.
***
Now without knowing yourself, without knowing your own way of thinking and why you think certain things, without knowing the background of your conditioning and why you have certain beliefs about art and religion, about your country and your neighbour and about yourself how can you think truly about anything? Without knowing your background, without knowing the substance of your thought and whence it comes - surely your search is utterly futile, your action has no meaning, has it? Whether you are an American or a Hindu or whatever your religion is has no meaning either.
Bây giờ nếu không hiểu rõ về chính mình, nếu không nhận biết được cách suy nghĩ riêng của bạn và tại sao bạn suy nghĩ những sự việc nào đó, nếu không nhận biết được nền tảng của tình trạng bị quy định của bạn và tại sao bạn có những niềm tin nào đó về nghệ thuật và tôn giáo, về quốc gia của bạn, về người hàng xóm của bạn và về chính bạn, làm thế nào bạn có thể suy nghĩ trung thực về bất kỳ điều gì? Nếu không nhận biết được nền tảng quá khứ của bạn, nếu không nhận biết được chất lượng của tư tưởng của bạn và nó đến từ đâu – chắc chắn sự tìm kiếm của bạn hoàn toàn vô ích, hành động của bạn không có ý nghĩa, đúng chứ? Dù bạn là một người Mỹ hay một người Ấn độ hay bất kỳ tôn giáo nào của bạn, đều không có ý nghĩa nào cả.(ÔNG KHÔNG dịch)
Trước khi chúng ta có thể tìm hiểu cứu cánh mục đích của đời sống là gì, ý nghĩa của nó là gì như chiến tranh, những sự xung đột quốc gia, những sự va chạm, và tất cả những sự hỗn loạn ấy chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu chúng ta , bắt đầu nơi bản thân mình phải thế không ? Việc ấy có vẻ như đơn giản nhưng nó thật vô cùng khó khăn. Muốn theo dõi mình, muốn thấy sự vận hành của tư tưởng mình, mình phải tỉnh thức một cách phi thường để mà khi mình bắt đầu ý thức mãnh liệt về những mê cung chằng chịt của chính tư tưởng mình và những đáp ứng và những cảm giác, mình bắt đầu đạt tới một ý thức bén nhạy hơn chẳng những ý thức về mình mà còn ý thức về kẻ khác mà mình đang giao tiếp. Tìm hiểu chính bản thân mình là tìm hiểu mình trong hành động, đó chính là tương giao. Nỗi khó khăn của chúng ta là chúng ta quá nóng nảy, thiếu kiên nhẫn; chúng ta muốn đi tới một cách hấp tấp, chúng ta muốn đạt tới cứu cánh, vì thế chúng ta không để chúng ta có thời gian hay có dịp để học tập, để nghiên cứu. Thay vì thế chúng ta lao mình vào những sinh hoạt khác nhau như việc mưu sinh, việc nuôi nấng con cái, hay là đảm nhiệm những trọng trách của nhiều tổ chức; chúng ta lao thân vào những đường lối khác nhau bận bịu lo lắng và không còn thì giờ để suy tưởng bản thân, để quan sát, để khảo sát. Vì thế, thực ra trách nhiệm về phản ứng chúng ta là tùy vào chúng ta , chứ không phải vào người khác. Khắp thế giới sự tìm kiếm đạo sư và hệ thống đạo lý của họ, việc đọc những quyển sách mới xuất bản về vấn đề này hoặc vấn đề khác vân vân, đối với tôi là hoàn toàn rỗng, hoàn toàn phù phiếm, vì các ngài có thể lang thang khắp địa cầu để tìm kiếm, nhưng rồi các ngài cũng phải trở về lại với chính mình. Vì hầu hết chúng ta đều hoàn toàn vô ý thức về chính bản thân mình, do đó thực là vô cùng khó khăn khi chúng ta bắt đầu tìm thấy, nhìn thấy rõ rệt biến trình của tư tưởng chúng ta , cảm giác và hành động của chúng ta.
Before we can find out what the end purpose of life is, what it all means - wars, national antagonisms, conflict, the whole mess - we must begin with ourselves, must we not? It sound so simple, but it is extremely difficult. To follow oneself to see how one's thought operates, one has to be extraordinarily alert, so that as one begins to be more and more alert to the intricacies of one's own thinking and responses and feelings, one begins to have a greater awareness, not only of oneself but of another with whom one is in relationship. To know oneself is to study oneself in action, which is relationship. The difficulty is that we are so impatient; we want to get on, we want to reach an end, and so we have neither the time nor the occasion to give ourselves the opportunity to study, to observe. Alternatively we have committed ourselves to various activities - to earning a livelihood, to rearing children - or have taken on certain responsibilities of various organization; we have so committed ourselves in different ways that we have hardly any time for self-reflection, to observes, to study. So really the responsibility of the reaction depends on oneself not on another. The pursuit, all the world over, of gurus and their systems, reading the latest book on this and that, and so on, seems to me so utterly empty, so utterly futile, for you may wander all over the earth but you have to come back to yourself. And, as most of us are totally unaware of ourselves, it is extremely difficult to begin to see clearly the process of our thinking and feeling and acting.
***
Before we can find out what the end purpose of life is, what it all means - wars, national antagonisms, conflicts, the whole mess - we must begin with ourselves, must we not? It sounds so simple, but it is extremely difficult. To follow oneself to see how one's thought operates, one has to be extraordinarily alert, so that as one begins to be more and more alert to the intricacies of one's own thinking and responses and feelings, one begins to have a greater awareness, not only of oneself but of another with whom one is in relationship. To know oneself is to study oneself in action, which is relationship. The difficulty is that we are so impatient; we want to get on, we want to reach an end, and so we have neither the time nor the occasion to give ourselves the opportunity to study, to observe. Alternatively we have committed ourselves to various activities - to earning a livelihood, to rearing children - or have taken on certain responsibilities of various organizations; we have so committed ourselves in different ways that we have hardly any time for self-reflection, to observe, to study. So really the responsibility of the reaction depends on oneself not on another. The pursuit, all the world over, of gurus and their systems, reading the latest book on this and that, and so on, seems to me so utterly empty, so utterly futile, for you may wander all over the earth but you have to come back to yourself. And, as most of us are totally unaware of ourselves, it is extremely difficult to begin to see clearly the process of our thinking and feeling and acting.
Trước khi chúng ta có thể tìm ra mục đích tối hậu của sống là gì, tất cả việc đó có nghĩa gì – những chiến tranh, những hận thù quốc gia, những xung đột, toàn mớ hỗn độn đó – chúng ta phải bắt đầu với chính chúng ta, đúng chứ? Điều đó nghe ra quá đơn giản, nhưng lại khó khăn cực kỳ. Muốn theo dõi về chính người ta, muốn thấy suy nghĩ của người ta vận hành như thế nào, người ta phải tỉnh táo lạ thường, để cho, bởi vì người ta bắt đầu mỗi lúc càng cảnh giác nhiều hơn với những phức tạp tinh tế của suy nghĩ và những phản ứng và những cảm thấy riêng của người ta, người ta bắt đầu có sự nhận biết tổng thể hơn, không chỉ về chính mình nhưng còn về người khác mà người ta đang liên hệ. Biết về chính mình là học hành về chính mình trong hành động, mà là sự liên hệ. Sự khó khăn là rằng, chúng ta không đủ sự nhẫn nại; chúng ta muốn tiếp tục, chúng ta muốn đạt đến một kết thúc, và vì vậy chúng ta không có thời gian cũng như không có thời gian trao cho chính chúng ta cơ hội học hành, quan sát. Thay vì thế, chúng ta đã tự-gắn kết chính chúng ta đến những hoạt động khác nhau – kiếm sống, nuôi nấng con cái – hay thực hiện những trách nhiệm nào đó của vô số những tổ chức; chúng ta đã cam kết chính chúng ta đến vô vàn hình thức khác nhau, đến độ hầu như chúng ta không còn bất kỳ thời gian nào dành cho sự suy nghĩ, quan sát, học hành về chính chúng ta. Thế là thật ra, trách nhiệm của sự phản ứng tùy thuộc vào chính một người, không phải vào một người khác. Khắp thế giới, sự theo đuổi những vị đạo sư và hệ thống của họ, đọc những quyển sách mới nhất về điều này hay điều kia, và vân vân, đối với tôi dường như hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn vô ích, bởi vì bạn có thể lang thang khắp quả đất nhưng bạn lại phải quay về với chính bạn. Và, bởi vì hầu hết chúng ta hoàn toàn không nhận biết được về chính chúng ta; muốn bắt đầu thấy rõ ràng qui trình suy nghĩ và cảm thấy và hành động riêng của chúng ta là việc khó khăn cực kỳ.(ÔNG KHÔNG dịch)
Khi các ngài càng tự hiểu mình thì sự minh bạch khúc triết càng dễ xuất hiện. Sự tự tìm hiểu mình không có cứu cánh, các ngài không phải đi tới một sự tựu thành nào cả, các ngài không phải đi tới một sự kết luận nào cả. Chân lý là một giòng sông bất tận. Khi mình nhìn theo giòng sông, khi mình đi sâu vào sự thực thì mình cảm thấy thanh bình trong tâm hồn. Chỉ khi nào tâm trí được trầm lặng nhờ sự tự giác, chứ không phải nhờ vào một kỷ luật bản ngã ràng buộc, chỉ có lúc ấy, chỉ trong sự trầm tĩnh ấy, trong sự im lặng ấy thì Thực tại mới có thể thực hiện được. Chỉ có lúc ấy mới có thể có sự ngây ngất xuất thần, chỉ có lúc ấy mới có thể có được hành động sáng tạo trác truyệt. Đối với tôi, nếu không có sự hiểu biết ấy, không có kinh nghiệm ấy mà lại đọc sách, đi dự những buổi nói chuyện, đi làm tuyên truyền thì thật là ấu trĩ : đó chỉ là một hành động vô nghĩa ; trái lại nếu mình có thể hiểu mình thì mình mới có thể khơi dậy niềm hạnh phúc sáng tạo trác tuyệt, khơi dậy sự thể hiện vượt ngoài tâm trí, chỉ lúc ấy có lẽ mới thể hiện được sự chuyển hóa hoàn toàn trong mối giao tiếp giữa chúng ta và thế giới chúng ta đang sống.
The more you know yourself the more clarity there is. Self-knowledge has no end - you don't come to an achievement, you don't come to a conclusion. It is an endless river. As one studies it, as one goes into it more and more, one finds peace. Only when the mind is tranquil - through self-knowledge and not through imposed self-discipline - only then, in that tranquillity, in that silence, can reality come into being. It is only then that there can be bliss, that there can be creative action. And it seems to me that without this understanding, without this experience, merely to read books, to attend talks, to do propaganda, is so infantile - just an activity without much meaning; whereas if one is able to understand oneself, and thereby bring about that creative happiness, that experiencing of something that is not of the mind, then perhaps there can be a transformation in the immediate relationship about us and so in the world in which we live.
***
The more you know yourself the more clarity there is. Self-knowledge has no end - you don't come to an achievement, you don't come to a conclusion. It is an endless river. As one studies it, as one goes into it more and more, one finds peace. Only when the mind is tranquil - through self-knowledge and not through imposed self-discipline - only then, in that tranquillity, in that silence, can reality come into being. It is only then that there can be bliss, that there can be creative action. And it seems to me that without this understanding, without this experience, merely to read books, to attend talks, to do propaganda, is so infantile - just an activity without much meaning; whereas if one is able to understand oneself, and thereby bring about that creative happiness, that experiencing of something that is not of the mind, then perhaps there can be a transformation in the immediate relationship about us and so in the world in which we live.
Bạn càng biết về chính mình nhiều bao nhiêu, càng có sự rõ ràng nhiều bấy nhiêu. Hiểu rõ về chính mình không có kết thúc – bạn không đạt được một thành tựu, bạn không đến một kết luận. Nó là một con sông vô tận. Khi người ta học hành về nó, khi người ta thâm nhập vào nó mỗi lúc một thăm thẳm hơn, người ta nhận được sự an bình. Chỉ khi nào cái trí yên lặng – qua hiểu rõ về chính mình và không qua kỷ luật tự-áp đặt – chỉ đến lúc đó, trong yên lặng đó, trong yên lặng đó, sự thật mới có thể hiện diện. Chỉ đến lúc đó mới có thể có hạnh phúc, mới có thể có hành động sáng tạo. Và dường như đối với tôi, nếu không có hiểu rõ này, không có trải nghiệm này, chỉ đọc những quyển sách, tham dự những buổi nói chuyện, thực hiện việc truyền bá, đều quá ấu trĩ – chỉ là một hành động mà không có nhiều ý nghĩa; trái lại nếu người ta có thể hiểu rõ về chính người ta, và vì vậy mang lại hạnh phúc sáng tạo đó, trải nghiệm cái gì đó mà không thuộc cái trí; vậy là có lẽ có một thay đổi trong sự liên hệ trực tiếp và gần gũi quanh chúng ta và vì vậy trong thế giới mà chúng ta sống.(ÔNG KHÔNG dịch)
KRISHNAMURTI    Krishnamurti  (tìm nhanh !)
=> Trở lại MỤC LỤC !
Ghi chú:
1.-Trong văn bản câu : It is an endless river ! Phạm...mô phật ! đã dịch : Chân lý là một dòng sông bất tận. Đại từ It đã được ông đưa ra ánh sáng, điều mà Krishnamurti cố tình ẩn ngữ, có lẽ vậy ! => Câu Chuyện Dòng Sông. Câu Chuyện Dòng Sông (tìm nhanh !) => Câu Chuyện Dòng Sông (vanhoc.xitrum.net)
2.-[Thực hành viết cho máy dịch thử !]Qua văn bản dịch còn lại trong tâm trí tôi, một điều đáng phải suy nghĩ : căn nguyên chính là lý tưởng hay có thể lập thành câu hỏi: Căn nguyên lý tưởng là gì ? Không nên đi theo hướng các trào lưu trong lịch sử triết học đã nói nhiều về lý tưởng tuyệt đối và lý tưởng tương đối nhất là Platon. Câu hỏi được lập thành như là một câu hỏi ! Chỉ hỏi thôi không nên trả lời câu hỏi. Vì đáp án cho câu hỏi e ngại rằng chỉ là sự biện minh cho hành động, ẩn khuất che dấu chỉ cần được gợi ý để tự khai sáng là đủ ! Đó có lẽ là điều mà ông e ngại mà hay nói lấp lửng và ẩn ngữ ! Câu hỏi chính là câu trả lời !...(câu nói nầy cũng chính là câu nói của Phạm Công Thiện ?) [tự tri, hãy tự hiểu lấy chính mình như => Aristoteles ? ]


2.- Over the remaining text translated in my mind, it is worth to think: the main causes is the ideal or can be made in the question, What is the ideal root cause? Do not go in the direction of movement in the history of philosophy has been much talk about the ideal of absolute and relative ideal is Plato. The question is made ​​as a question! The only questions should not only answer the question. Because the answer to that question is just afraid that the justification for action, hidden hiding just been suggested to become enlightened enough! That is probably what he afraid to say that with implicit and hidden terms! The key question is the answer! ... (These words are also the words of Pham Cong Thien?) [Self-consciousness, ask yourself out for yourself as => Aristotle? ]
***
Comprehension or Understanding on Google translated page:
1. the me : của(các, những, sự, việc) tôi; còn thuật ngữ "cái tôi" ? (sau khi cho máy dịch văn bản nầy dịch là I...) ; ego: bản ngã ; chơn ngã ?, truth ego(sự thật cái tôi), hay còn gọi bản ngã chân thật ; sau khi dùng trang Google dịch : bản ngã chân thật-ego frankness và chân thật bản ngã-frankness ego ). 
Ví dụ thực hành cho máy dịch : bản ngã của chân ngã hay còn gọi là "cái tôi" chân chính ! ego true self, also known as "self" righteous!. Vậy "cái tôi" bây giờ máy dịch là "self" !
2. truth: chân lý hay còn gọi là chơn lý-also known as the truth of truth (nghĩa là hai chữ "chơn lý" máy vẫn dịch được !)
Còn nhiều thú vị nếu chịu khó đánh máy vào trang Google dịch, : ... câu nói lý luận: bỏ "cái tôi" đi ! ... thesis statement: leave the "I" go! .
Tôi ơi !
Cái tôi cũng lắm trêu ngươi,
Thêm huyền tồi bại nực cười làm sao !
Tôi sắc tối, sáng chỗ nào ?
Thêm nặng thì tội, hí trào lộng chơi !
Chữ tôi thêm hỏi dở hơi,
Chẳng ra nghĩa lý, ý lời là chi ?
Tôi ơi ! tồi, tối, tội gì ?
Hỏi đi hỏi lại tội vì : tôi ơi !
Một lần nữa lại đánh máy vào trang dịch Google : true ego-đúng cái tôi (bản ngã, ngã, ego, tự ngã) và đúng (thực sự, thật sự, true, sự thật). Nhớ thủ thuật bấm chuột vào các từ đúng, cái tôi máy sẽ hiển thị những từ đồng nghĩa nữa ! Ok ..right !
Như vậy chương tiếp theo là gì ? Tất nhiên là Chương III: CÁ THỂ và XÃ HỘI . 
Tham khảo thêm :
Thiền-Sensual Meditation (tìm nhanh ! có nghĩa là bôi xanh-green chữ Thiền ...kích chuột phải vào đó và Search ! ...) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét