Thứ Năm, tháng 10 25, 2012

Review: Vài Hình Ảnh Ghi Lưu Hai Ngày 23 và 24 /10/2012

Tháp Phổ Chơn : 999 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn 
(Mô Phật ! Nơi nầy lưu giữ phần chân Xá Lợi của Ngài THÍCH GIÁC TỊNH" [phần mình là Tháp Phổ Hạnh Nha Trang, phần đầu Tháp Phổ Giác, Ngọc Đăng Sài Gòn], Ngọc Xá Lợi của Ngài THÍCH GIÁC TÁNH, THÍCH GIÁC PHẤT, và của Quí Chư Thánh Tăng-Ni, tại gia (cô XẢ NGỌC) và xuất gia...)

Đã Upload hình nầy lên trang Panoramio : http://www.panoramio.com/user/7240413
(Một hình tải lên, khoảng chừng 20 ngày sau, sẽ xuất hiện trên phần mềm : Earth Google )
@@@
ÁN LAM...! ÁN SĨ LAM...ÁN LAM !

Tượng Tích : Vườn Lâm Tỳ Ni
TỊNH XÁ NGỌC NHƠN
999 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Nơi Đây Di Tích Tôn Nghiêm một thời Lập Đạo của Ngài Thích Giác Tịnh !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Hình chụp lại ....
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Chúc cho chư vị : Thân-tâm thường an lạc !
Wish tell you: Body-mind usually peaceful!
(Mô Phật ! Sức lực trong Ngài vẫn còn đang "tiềm ẩn-potential" ! Vô tình một "cái phất tay" "vung dũ chiếc chiếu", Trò đang tọa ngoài chiếc chiếu...không thấy mưa cũng chẳng thấy chiếu, vì trời mưa, nên từ ngoài vườn đã chuyển vị trí vào Nhà Tăng cũ kỹ và trống trãi, TĐ. vào sau. Có lẽ, Sư không thấy...và "sợ có người phạm luật" và sư đệ cũng không thấy Sư, do vì có "am hiểu luật "... mà sư đệ " THIỆN ĐẠT" đã ngã té !  Hồi nhớ về sức lực của Ngài GIÁC TỊNH. Ngài đã "điểm huyệt" bằng cái nhìn của "mắt ...?!?..[cứ ngỡ TĐ. nói đùa, đến khi chính "trò" niệm thầm, xin...được biết ! Quả nhiên, thật vậy !]...hiện tượng "kỳ lạ" mà Thiện T. còn nhớ mãi...cúng "cất nhà mới"...trời mưa, hai vợ chồng "ướt như chuột lột". Ngài G.T. một tay phất y, một tay "cắm nhang"...tiếp tục cúng ! NGÀI chẳng ướt át chút nào cả ! hoàn toàn "khô khan"...Mô Phật ! Lại nữa, nghe nói rằng: "Ngài GT. biết "làm ảo thuật"..."tiền rách hả con !...bỏ uổng vậy, đưa Thầy dán lại dùng ". Ngài dùng tay vuốt, trong tay Ngài là tờ "tiền giấy" phẳng liền (Vì hai vợ chồng mua bán quán phục vụ tàu ghe, nên "tiền rách nhiều lắm") !...!... Hỏi : có thật vậy, hay không ? Đáp: Tôi đã có "chứng kiến" đâu mà biết ! Người đọc những dòng chữ nầy ! Gật đầu ! Quả nhiên, là : chí lý ! 5. Năm là, Nhớ tưởng đạo lý ! 6. Sáu là, Nhất tâm "đại định" ! Mô Phật ! Q: So true, or not? A: I've had "witnessed" knows where! People read these words! Nodding! Indeed, is: even reasonable 5. Fifthly, remember how moral. 6. Sixthly, one mind of great samadhi.  Buddha bless you!)
Bị chú thêm: cái nỗi lòng và sức chịu đựng thương tâm, theo luận đoán của Trò, về  Thiện Đạt, có lẽ rằng: biết bao nghịch lý "dồn dập"  của "nghiệp" và "duyên" đã biến thành nổi sầu hận vô biên !..., "; ',,...Mô Phật ! (Tiến tới chẳng được, Lui thời chẳng xong: "vô nan giải thoát" !) 
Trang 211, "Chơn Lý " ĂN CHAY : TÓM LẠI: Mạnh được, yếu thua, là lý lẽ phải mạnh hơn lẽ sái, quấy rối : ít phải thua so với nhiều. Nghĩa là cái thiện, là lý lẽ đông nhiều, cái ác là lý lẽ thua ít ! thì ác phải thua thiện, mà nơi loài người thì phải lấy cái phải, "cái thiện" làm đầu. Vậy chúng ta, ai ai chớ nên đi trái ngược, mà phải vì nhau chết hết !
Page 211, "Truth" Vegetarianism: Summary: Strong is, weak loser, is perhaps stronger argument to false, harassing: less to lose than many. That is the good, is probably more crowded, evil is probably lost less! It's cruel to lose good, but where human beings have to take the right, "the good" as the first. So we, who opposed one should not go, but to die for each other!
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Mô Phật ! Sư Tín, đệ tử truyền tông của Ngài Giác Tịnh,  là người ngồi bên phải của hình, từ ngoài nhìn vào hình !
(Ghi chú: những hình ảnh lưu giữ trong quá khứ, lúc Thiền Định hiện lên, hoàn toàn ngược lại với thực tế có thật. Chẳng hạng, như : trong lúc Thiền hay ngủ mơ thấy cái cây gòn "bên trái" thì cảnh có thật ở ngoài thực tế, cảnh quan là "bên phải" !)
Mô Phật ! trò vô cùng "tri ân" Ngài Thích Giác Tịnh, những lúc "khấn nguyện" thầm lặng mà Ngài "xuất lộ" để đáp ứng "nguyện vọng" riêng tư, nhiều lần như vậy... Quả nhiên, là được "chiếu cố". Lần ấy hai anh em, không lo "viết bài" mà sinh chuyện đi "thăm quan" chùa Long Khánh. Tôi thầm nghĩ, và đã nói: "có khi nào, mình ngồi đây mà Thầy biết không ta ?". Lời phát biểu rơi vào "yên lặng" trong không gian của "quán cốc" bên đường trước chùa Long Khánh. Khoảng 10 phút sau, Ngài Giác Tịnh, ngồi trên xích lô, đi ngang qua chỗ chúng tôi đang ngồi !  Trên đường Trần Cao Vân, từ dưới biển đi lên ! Từ đó, chúng tôi, miệt mài : Viết, Học, ôn ...! Mô Phật ! (Người chứng kiến: Phan Thanh Huy, có em của Liễu "Ngô Mây", có em là "Cúc" bệnh tâm thần, con Phan Thanh Hòa [đã từng bị chạy làng 420 triệu...thời "bao cấp" và "nhà mượn" chưa trả...] , nay cư ngụ tại Sài Gòn, Huy có con gái- Có viết : Pháp Viết Học Ôn: Bảy Phần Bồ Đề - là 1 trong 40 "học bỗng tiếng Anh toàn phần" của Việt Nam được học ở nước Úc...! Mô Phật !)
Bảy Phần Bồ Đề (dùng để Viết Học ôn); The Seven Bodhi (for Writing Studies Review)
1. Một là, Phân biệt sự lành với sự dữ.
Hai là, tinh tấn mà lướt lên.
Ba là, An lạc trong vòng đạo đức.
Bốn là, Thắng phục tâm ý mình đặng làm lành.
Năm là, Nhớ tưởng đạo lý.
Sáu là, Nhất tâm "đại định".
Bảy là, Vui chịu với mọi cảnh ngộ.
Mô Phật ! 
1. Firstly, to distinguish the good with the evil.
 Secondly, be diligent that glide up.
 Thirdly, peacefulness within ethical.
 Fourthly, won for one's mind, to do good.
 Fifthly, remember how moral.
Sixthly, one mind of great samadhi.
 Seventhly, please bear with any circumstances.
(Buddha bless you!)
Ghi chú : dịch sang tiếng Anh có nhiều cấu trúc sao cũng đúng với văn phạm cả. Nhưng nên nhớ đây là những câu chánh niệm nầy dùng để nhắc nhỡ và chấm dứt suy tư trong hành động ứng xử tự nhiên ! "how moral" không phải là một câu hỏi để trả lời và ấp đầy suy tư, phá hỏng tính cách tự nhiên trong ứng xử ! Nếu là văn viết thì tùy vào phạm trù và chủ đề của bài luận, mà mới thoạt tiên... ai cũng nghĩ là "remember of morality" mà cho là đúng ? (đúng sao được, vì : noun+of+noun, muốn dịch như vậy phải là: to remember-> remembering of morality ! hoặc thinking of morality...=> See: Verbal Nouns) Thật ra : Fifthly, moral ideas in mind, là cách dịch hoàn hảo, nhưng không chấm dứt được suy nghĩ, cứ tuông trào và ấp đầy trong tâm trí, theo nghĩa của câu đã chuyển dịch...Mô Phật ! 
"how moral", không phải là một câu hỏi để trả lời . Mà nó là một tổng thể, đã hiểu và biết rõ thế nào là đạo lý để ứng xử ! Bởi vì niệm là để chấm dứt, dứt dòng suy nghĩ, dứt vọng ý nổi lên và vì chơn lý là chơn lý tự nhiên ! => Refer : Learning to practice
Cũng vậy "chơn-như" là chơn lý như vậy đó ! Nhưng để "nhứt thiết chủng trí  v chơn lý như vậy đó", chúng ta phải am hiểu và tham khảo rốt ráo, 69 đề tài chơn lý, tức 69 quyển rời ! Gần bằng 948 trang cộng với....trang ? Mô Phật !
Nói thêm nữa, trong cấu trúc mệnh đề hữu hạn và vô hạn, thì: wh+a diterminer+noun or adverb ; trong đó mệnh đề hữu hạn-finite là : why, when, where and how !
Tính chất hữu hạn, nhằm hạn chế, kìm chế, và kết thúc suy nghĩ !
Cụm từ: how moral là cấu trúc how+adj...chưa phải là mệnh đề vì thiếu verb, động từ !
Tính từ nói lên tính cách, và phân tích nầy phải dựa vào cấu trúc wh-element của mệnh đề-clause, trong cấu trúc cơ bản của detailed guide tiếng Anh.
Tham khảo : => Bát Chánh Đạo


 1ài
Hình minh họa: chứng tỏ có thực hành Pháp Viết !


Hình minh họa: chứng tỏ có thực hành Pháp Viết !
Hình minh họa: chứng tỏ có thực hành Pháp Viết !
Hình minh họa: ...hơi bị nhiều ! Nếu có chư vị nào cho là "hơi bị khoe khoang" thì TRÒ xin sám hối !
Hình minh họa: ...hơi bị nhiều ! Nếu có chư vị nào cho là "hơi bị khoe khoang" thì TRÒ xin sám hối !
Hình minh họa: ...hơi bị nhiều ! Nếu có chư vị nào cho là "hơi bị khoe khoang" thì TRÒ xin sám hối !
(khoe khoang: swanky , ostentatious (adj.); display (v.), swank, bounce(dội), breeze (thổi phồng), display, gas; display(n.) biểu lộ, biểu dương, trưng bày, phô trương)
Hình minh họa: ...hơi bị nhiều ! Nếu có chư vị nào cho là "hơi bị khoe khoang" thì TRÒ xin sám hối ! 
- Con anh Sáu Lễ An Khê (cháu kêu bằng "dượng")- Có viết : Pháp Viết Học Ôn: Bảy Phần Bồ Đề. Nhất là niệm hai câu năm và sáu, lúc đi  học và về trong lúc đạp xe đạp hơi xa nhà (20 km đường xa đi và về; cứ "cãi" hoài, từ nhà lên tới "nhà đá" 7 cây, 3 tháng làm Thầy chữa bệnh, chỗ nào ở An Khê không biết trời !...) ! Nay đang học: Thạc sĩ Y Khoa.
....(rất nhiều thư, từ phương xa, khắp nơi trong và ngoài nước, gởi về ca ngợi pháp Viết Học ôn nầy !)...
Ghi chú : Từ xưa đến nay, cả chư Phật và Thánh nhân đều y như vậy ! From past to present, the Buddhas and Saints are the same! Các "Ngài" không có quảng cáo, không có tuyên truyền, rao giảng, kêu nài bất cứ ai đâu, các "Ngài" chẳng phải chỉ lo dạy, độ rỗi cứu người, ham làm thầy giáo, mà không tự tu hành. Các Ngài, không phải tích cực hay tiêu cực. The "Noble" no ads, no propaganda, preaching, appealed to anyone anywhere, the "Noble" not to worry just taught, free of saving people, eager teacher, but not self-cultivation. The Noble, not positive or negative. (Trang 644-645; Pages 644-645)
...See more: HỌC ĐỂ TU  
Các Ngài cho rằng: chỉ có một pháp tu, để đắc quả thánh trong sạch: A La Hán thôi, pháp ấy là: dứt lòng kiêu mạn, mà cái pháp ấy mà có ra, là do sự biết quý trọng một cái pháp để tự lập đi lập lại mãi, không cho nhàm chán là sẽ được sự trong sạch hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn. Câu nói ấy, thật rất đúng! (Trang 765-766); Noble said that the only one of its practice, to holy purity attained: Arhat alone, that method is: stop heart arrogance, but that's the way out, as due to a legal appreciation to repeats itself forever, not for boredom is going to be a totally clean, totally liberated. That statement, it is true! (Pages 765-766)
...See more : Chơn lý : THỜ PHƯỢNG 
Notes: chú ý về văn phạm, trạng t luôn luôn bổ nghĩa cho một động từ, và trạng từ có hình thức trùng với tĩnh từ bổ nghĩa cho cụm danh từ,  và trạng ngữ, thường đứng đầu câu, để bổ nghĩa cho một câu ! 
Về cách dịch thuật chữ "Ngài". Nếu đoạn văn, nói về một chủ ngữ mà có tính xác định, ví dụ như đang nói về Phật Thích Ca, mà các câu dưới dùng từ "Ngài" thì chúng ta vẫn cứ dịch là He, him...Còn đoạn văn trên có tính cách chung chung về các Chư Vị A La Hán,  và bất định, chẳng biết là "Ngài" nào, hơn nữa, đoạn văn nhấn mạnh về ý nghĩa của sự cao cả, cao quý và cao thượng, nên dùng cụm The Noble để dịch từ "Ngài" là vậy đó ! Còn văn phong hiện hành từ "Sir"  là Ngài ...chung chung ! Yes, sir , tùy ngữ cảnh của đoạn văn mà hiểu "Ngài" ấy là ai ? Một vị chỉ huy, ...một Giám đốc, hay một Quý tộc, một Thủ trưởng v.v...Khi mà chư vị đã hiểu, thì không còn gì để nói...chỉ còn lại là hành động của sự "Giác Ngộ" !
! OK , yes Sir, yes Madam !...Stop here !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Thích Minh Thành (Một trong "cặp sinh đôi" của sư đệ : THIỆN THANH-bốn AN, An Khê)
Nay đã "thiệt thọ" Tỳ Kheo 250 giới luật ! (đã đắp Y...)
Nhóc còn lại đang là "Thầy Thuốc Bắc" thị trấn An Khê.
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam ! Y Tế Hộ Pháp .
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
XE CỦA GIÁO HỘI
Bên cạnh xe nầy là Lá Cây Sa-Kê Thuốc Trị Gút và Tiểu Đường !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Trên đường về thăm quê hương đi ngang qua Tịnh Xá Ngọc Sơn
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Minh Họa Thêm: Hội Trường Nhà Tăng xây dựng chưa hoàn thành !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !
Án Lam ! Úm ...! Án Lam ! Nguyện Cầu Xin cho lửa cúng dường nầy, đến với chư Phật, Pháp, Tăng, mười phương ba đời (3 lần)...Nam Mô Phật ! Nam Mô Pháp ! Nam Mô Tăng ! Kính Viếng Hương Linh Đạo Mẫu : Nguyễn Thị Nghè.
Án Lam ! Úm ...! Án Lam !


Cây thuốc dòi (cây bỏ vào trừ phát sinh dòi !)
Cây Cỏ Xước 
(Kích vào hình, phóng lớn xem cho rõ !)
Thuốc Nam: Giải Độc Sau Khi bị Thần Kinh Cột Sống.
1.-Rễ cây Từ bi
2.-Cây thuốc dòi
3.-Lá Lốt
4.-Cây Mù Ngủ (Cây Trinh Nữ; Cây Mắc Cỡ, đụng vào lá khép lại !)
5.-Cây Cỏ xước
6.-Rau Mã Đề
7.-Rễ tranh săn
8.-Lá Muồng (7 lá)
Làm thuốc: rửa sạch, thái, phơi khô, sao vàng, khử thổ.
Mua Cao Kỷ (1 nắm hòa chung sắc uống)
Cháu Thọ Nạn : Tên Lê Đức Lộc (23 tuổi)
Thôn : Phương Thái, Xã: Cát Tiến, Huyện : Phù Cát, Bình Định.
Số Lê Đức Huyến : 01654.744.710
Liên Lạc : Anh Hiền: 01655.426.321
Thông tin Pháp Sư Cư Sĩ Hùng: 0169.207.3206 (nay đã Thọ Giới Tỳ Kheo Xuất Gia...tin vui ..Mô Phật ! 15/12/2016....)
Thông tin theo dõi: 
Ngày 30/10/12 tức 16 âm lịch thông báo dùng lá Sống Đời. Đáng mừng đã có cảm giác xuống tới bắp chân, trước đó chỉ có cảm giác trên đầu gối ! ....

2 nhận xét:

 1. toi muon biet ro hinh anh cay co xuoc de tim ve lam thuoc. mong co anh cho ro

  Trả lờiXóa
 2. Rất cảm ơn về bài viết của bạn, bài viết rất hay và ý nghĩa.
  Nếu có các nhu cầu về thiết kế, thi công các sản phẩm nội thất như: bàn ghế sofa, giường tủ, thi công trọn gói có thể liên hệ bên Mozza mình nhé. Click vào đây để xem chi tiết nhé các bạn:
  siêu thị nội thất
  bàn trà đẹp
  đèn trang trí
  xưởng sản xuất ghế sofa
  xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất
  hãy liên hệ cho mình nhé. Cảm ơn !
  _______________________________________________
  SIÊU THỊ GHẾ SOFA MOZZA
  Địa chỉ: 66 - Tương Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  Điện thoại: 093 628 3333 - 04 6674 9999

  Trả lờiXóa