Thứ Tư, tháng 1 30, 2013

365 hình ảnh quê hương Cát Tiến (Trang hai)
(Nhớ ghép cây thông nơi cậu ba Thắng ngồi !)
Ai từ lỗ nẻ chui lên ?
Tinh cha, huyết mẹ mà nên giống nòi !
Ai về Bình Định mà coi, 
Võ roi, hát bộ, bài chòi dân ca !
Thương mẹ thì nhớ ơn cha,
Ai về Cát Tiến quê nhà mến thương:
"Tâm tình ý hiệp giao hòa,
Sánh đôi hai mộ ngự tòa đất thiêng !"
Đăng Tâm Thảo.
(Vị trí nơi đây, tôi đã từng xách cuốc, và thường xuyên thăm viếng. Mẹ dạy...như vậy đó ! Hai ngôi mộ nầy, nằm ở giữa, vì trên cao là Mộ Ông Cao...Nơi đây, là hai Ông Bà  Cao vai vế là em. Phần đất mộ nầy, nằm  cao hơn những ngôi mộ nơi vùng đất thấp bên dưới ! Mô Phật ! Từ Đường Họ Nguyễn gồm có ba chánh phái : hai Nguyễn một Võ...Nguyên nhân có họ Võ là vì gia tộc nguyên xưa, quyết chí tu học sao cho : "Văn Võ Song Toàn". Mô Phật ! Vì thế cho nên, ông bà Cao đã đổi ra là họ Võ vì Ông là người có nền tảng võ học tinh thông. Từ thời Tàu Sáu về sau, Cửu Xưa, cùng thời với "Xã Lượng", Cửu Chung thì khác nữa ở Tuy Phước, Hà Trọng Sơn là bạn thân của ông Ngoại: Nguyễn Điền. Mô Phật ! Lưu ý ông nầy, khác với ông Dương Hoài Sơn, cùng quê hương Cát Tiến, có mở Võ Đường, một thời ở Quy Nhơn...sách học gia truyền như một gia phong "tuyệt mật" và cấm thi thố tài năng võ học, tranh hơn thua với đời. Ngoại trừ việc giúp người hiền lương, phước đức...Nếu vì gặp phải nạn "ỷ mạnh hiếp yếu" thì nên ra tay cứu giúp, trừ gian, trừ hại, bảo trọng chính mình là hơn hết thảy. Mô Phật ! ...Hai ngôi mộ đã được di dời từ phía dưới vườn nhà Ông Bà Tôn, nguyên là hai ngôi mộ bằng đá ong ! Truyền tụng rằng : Ông là con cháu dòng dõi nhà "Đại Hào Tôn". Năm 70 tuổi đã cưới người yêu, mối tình đầu tiên, sau khi vợ mất ! Hiện nay đã có 5 Bác sĩ, trong đó gồm 4 Bác Sĩ tại USA và 1 Bác Sĩ trong nước và 4 Tiến sĩ đều là con của Dượng Chín Huỳnh Thế Dân và Dì Chín Mấn ! Đặc biệt là : Con gái đầu của Dì Chín Mấn làm sui-gia với Bộ Trưởng hiện hành ! )
Có lẽ ! là sẽ rất tốn công ...nếu có dự định, xây cất ! Mô Phật ! Vì nằm cao quá, độ dốc 40-45 độ, phải đi đường dzich-dắc độ dốc nhẹ nhàng...đi nhanh thôi, khoảng 20 phút là tới. Đúng vậy, đúng như lời của các Cậu đã nói. Từ nhà Từ Đường lên tới ngôi mộ ông Cao khoảng 20 phút là tới, nếu đi bộ ! Khi tôi từ ngôi Mộ Ông Cao, nằm trên cao kia, đi xuống tới đây, thì đã dẫy xong ! 
Tiếp tục đi xuống là phần đất mộ dưới thấp.

Từ phần đất mộ nầy, đi xuống là độ dốc 45 độ, và độ cao: nếu 4 mét chiều dài độ dốc 40-45 độ...Vậy là bao nhiêu về chiều cao ? Bài toán cấp hai, độ cao so với mặt bằng con đường hình bên dưới :
Trước khi ra về, chợt nhớ lời mẹ nói : Ngôi mộ ông Ngoại...rất khó khăn dẫy mả, bởi nó bị ủi mất phần đất bây giờ nằm cheo leo. Muốn đến thăm, phải đi đường vòng từ trên núi cao đi xuống. Con đường nầy, như đã nói ở phần đầu trang một, là con đường xe ủi phá núi, lấy đất làm con đường chiến lược chạy dọc giữa rừng thông Phú Hậu, xuống tới Nhơn Hội. Ngày nay, đã có 2 con đường song song, giao thông như vậy, cho phép chạy 1 chiều, có nhiều, đoạn cho phép đổi chiều và một con đường cũ chiến lược.
(Xuống đến đây, tôi lưu ý cho Cậu Sáu hay về con bướm. Cậu cứ tự nhiên...chạy chậm, kẻo nó bay ! Về đến nhà từ đường là hay lắm !)
Nhìn lại những hình ảnh đã chụp từ trên Ngôi Mộ Ông Cao :Hình nầy tuyệt vời vì chụp thấy sóng biển ! Cứ đi về phía bên phải của hình là đến Nhơn Lý...
Vùng đất quy hoạch di  dời dân cư (mới cất ở 3 nhà ), từ bên Tân Thanh, Vĩnh Hội và Chánh Oai, ba thôn ngày xưa (Phải đi qua ba đèo), dọc theo biển, ra đến Cát Khánh, rồi đến Phù Mỹ !

Ngôi Mộ  nơi vườn nhà Ông hai Bẩm, cha của Cậu Hai Hương...hình nầy đã chụp ngày 18.
Em Hòa (rể của Dì Liên người đã ẵm bồng em Lê Đức Dũng-Đại hàn (Tiết mùa đông) nặng tay đó !  Em cậu Hai Châu), tức là Chồng của Tố Kim ! Làm "nổ đùng" làm "cốm" Tết !
Án Lam....Án lam...Án Lam ...
@@@

Đồi Thông Hai Mộ !


Nam mô A Di Đà Phật ! 

Link (Liên kết) Click here to: =>365 hình ảnh quê hương Cát Tiến (Trang ba)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét