Thứ Sáu, tháng 4 08, 2016

TẬP THƠ TRÀO PHÚNG (76 bài)-Trang 1

Bài 1: XEM…LÀM “GÌ” ?
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng:  CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
Ngồi buồn nói láo với "tui"... chơi !      
Hỡi ơi ! Tất bật…dở hơi một mình.
Buồn tình...em cứ lặng thinh,
Mặc cho gió nói, tâm tình lặng im.
Gió luồng khe cửa êm đềm,
Gió leo lên má, nửa đêm giật mình !
Ơ kìa ! "ma"...nhập hồn linh,
Bây giờ gió nói, tâm tình với em:
Không tin em hãy mở xem…!
“Tục đời tiểu nhỏ”, gớm thèm cái chi ?
Mỉm cười, tơ tưởng...nghĩ suy,
Gió ơi ! Đố vậy, chuyện gì...hỡi em !
A ha, cái chuyện nhá nhem...
Anh đang nói láo, em xem…làm "gì" ?
ĐĂNG TÂM THẢO 23/3/2016
Posts 1: SEE ... DO "WHAT"?
(Quoted in: Episode satirists: Chang Lao hometown)
Sitting sad lie with "I" ... play!
O dear! ... Crazy busy alone.
Sad situation ... you keep silent,
Despite the wind said, sentiments silence.
Calm wind flow under the door,
Wind climb cheeks, startling midnight!
There ! "Ghost" ... enter souls,
Now the wind said, sentiments with you:
Do not believe me open view ...!
"The custom of small novice life" horrible craving for?
Smiling, visualization ... thoughts,
Wind ! Therefore, what ... Oh you!
A ha, the trash talk ...
I'm lying, you see ... do "nothing"?

23/03/2016 THAO TAM DANG
Nam Mô ! "Tiểu nhỏ đây ạ !" ...hì hì..Nam Mô !
Bài 2: MỒ HÔI ! (tặng: Trần Thùy Trân... !)
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
giữa mặt trời: anh nhảy qua truông...
ko sợ cái ấy...nó "tuồng" ra không ?
hơi đâu... lo nghĩ ! sợi lông ! 
lâu lâu anh lại nhảy bồng anh chơi !
hôm nào, đúng thật thảnh thơi
tung tăng nhún nhảy, em bơi "ao" nào ?
chao ơi ! cái chuyện thể thao
em mà khởi động...đổ ào trán anh !
ĐĂNG TÂM THẢO 
Posts 2: SWEAT! (Gift: Tran Thuy Tran ...!)
(Quoted in: Episode satirists: Chang Lao hometown)
between the sun: he jumped over the field ...
... it does not fear the "opera" came from?
where to ... a bit worried! hairs!
occasionally he jumps carried him play!
someday, true disengaged
kick up dancing, you swim "pond" What?
Alas ! the sports story
I that start ... pour uring his forehead!
DANG TAM THAO
Bài 3: Cái chi ?
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng:  CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
Buồn như: con gián, mẹ ơi !
Chán như con “rận”, giận đời...cắn chơi
Gãi đầu sờ tóc... khơi khơi,
Hóa ra đầu trọc,  "chí" rơi... xuống giường !
Cắn ! cho đã giận rồi thương,
Anh ơi ! Xin chớ vấn vương: nỗi lòng !
Em đây gạn "đục"... khơi "trong",
Ngày đêm thương nhớ, hoài mong anh “rầu”…
Nhưng em thích nắm trọc đầu !
Giàn leo dây bí, dây trầu nơi đâu ?
Mà leo lên tuốt ngọn trầu,
Héo hon sắc lá, sương sầu giọt rơi !
Hỏi em còn bịnh chán đời !
Nếu mà buồn chán…trả lời: cái chi ?
ĐĂNG TÂM THẢO 23/3/2016
Posts 3: What for?
(Quoted in: Episode satirists: Chang Lao hometown)
Sad like cockroaches, Mom!
Bored as the "louse", his anger ... biting play
Scratching their heads touching hair ... off the coast,
Skinhead turned out, "lice" fall ... the bed!
Bite ! for was angry and hurt,
Honey ! Do not be lingering: so pleased!
Kids here decanting "opaque" ... off "limpid",
Missed day, his aspirations "troubled" ...
But I like to hold bald!
Climbing rope ladders for pumpkin, where betel cord?
Which climbed plucking betel tops,
Color withered leaves, dew drops falling durian!
Ask you sick even depression!
If that bored ... answer: what for?
23/03/2016 THAO TAM DANG
Bài 4: NGU NGƠ !
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng:  CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
Ta ngu ngơ...làm dùm em
 thơ tình...tán dóc !
Nghe lời nói dóc...mà nó mê em...
Bây giờ ta ngó lại xem...
Nực cười cái chuyện...miếng chả, nắm nem sự đời:
"Con vợ già…nó bảo là chị hai...
Ai ngu ai dại, gái trai theo mình ?"
Thôi thì mình cứ lặng thinh,
Lâu lâu lại nhớ, tâm tình đầy vơi !
Ô hay chuyện láo nói chơi,
Người ta tin thật, rối bời ruột gan.
Cớ chi nước mắt hai hàng,
Chuyện thật họ bảo, dối gian...khôi hài !.
Mình nuôi con, nó lại đi theo ai...
Chuyện lạ có thật...khôi hài như phim ?
ĐĂNG TÂM THẢO 23/3/2016 
(...anh chồng bị vợ bỏ...hay ta ! ...bà vợ bị chồng bỏ…quả nhiên là chí lý ...Nó ơi ! ...???)
Posts 4: ignorant!
(Quoted in: Episode satirists: Chang Lao hometown)
I naive ... does this for you
  ... gossipy love poetry!
Obediently lie ... but it fascinated me ...
Now we look back to see ...
Ironically, the story ... patties, rolls grasp the life:
"I told her it was her old ... two ...
Who stupid one wild, sex with you? "
Well, I kept silent,
From time to time to remember, filled with feelings!
O or say something rude to play,
It is believed the truth, disheveled guts.
She just tears the two rows,
Verity they say, lie ... humor!.
His child, it went in one ...
True story ... comically strange as movies?
23/03/2016 DANG TAM THAO 
(... husband or my wife left ...! ... Wife whose husband is away ... indeed ... It's even reasonable Oh! ... ???)
BÀI 5: NÓ ƠI !
(Trích trong Tập thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Nó ơi nó bỏ đi rồi,
Còn tôi ở lại, giờ ngồi ôm con !
Thân già còm cõi héo mòn,
Mặc cho gió cuốn, tròn tròn khéo ghê.
Ô hay…ngộ ngộ…ê chề
Thà khuất khỏi mắt, nó “ hề ” nhắc chi.
Cũng tại năm ấy tui si,
Bây giờ đóa hở, cần gì ...nó ơi !
Chồng rằng thôi chẳng nên lời…
Bà vợ..."viết tiếp, thảnh thơi...đọc ghiền"
Cả hai nhắm mắt thần tiên,
Còn mười con mắt !...ưu phiền chỗ nao ?
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
BÀI 6: NÓ HỀ !
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO  QUÊ NHÀ)
Hôm ấy nắng ráo trăng thề,
Trăng tà thoáng hiện, đam mê chí tình !
Đưa tay nó với nghiêng chinh,
Ngày xưa anh " phục "...nên mình chuốt say.
Bao năm chưa trọn đắng cay,
Bây giờ...hoài cảm, gió lay lắt ...Trời,
Ơ kìa...có thấy chơi vơi,
Đó đó !...nó..hiện..xa nơi chân trời !
Ơi chào xa tít mù khơi,
Anh ơi ngộp thở, xa rời...chút coi.
Rì rào...ngọn gió  loi choi,
"Cóa" ai thoáng hiện, đánh roi bây chừ.
Rằng hư anh quá là hư,
Con nít nó "khóc"...la từ chối "cha" ?!?
Kiếp sau em cóa làm ma,
Thì thôi "hề ạ!"...ai mà theo anh !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 7: MÊ THƠ !
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO  QUÊ NHÀ)
Mê thơ sao chẳng mê người,
Mê người nói “láo”… có cười cũng theo !
Nhắm hai con mắt là nheo,
Hai con còn lại, ta trèo lên mây.
Ơ hay ! nói vậy ngất ngây,
Cần gì cái chuyện, "mưa mây" mát tình.
Được rồi cái "mẹt" nghinh nghinh,
Nếu mà chưa được, bực mình lắm nghen.
Mê chi tác giả đớn hèn,
Yêu không dám nói, chỉ phen...được cười.
Ổng đọc...ổng biết hổ ngươi !
Tui dám đoan chắc, ổng cười..."mê thơ" !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
UNIT 7: Maze Poetry!
(Quote of the Episode satirists: Chang Lao hometown)
Maze stars such poetry fascinated people,
Maze people say "lie" ... there laughing and under!
Close your eyes are narrowed,
The remaining two, we climbed the clouds.
Er or! say that ecstasy,
What should the story, "rain cloud" cool situation.
Okay the "face" procession procession,
If that has not been, upset clog.
Maze spending vile author,
Love does not dare to say, nothing ... just laugh.
Read him knew him ... shame!
I dare sure, him laughing ... "love poetry"!
03/24/2016 DANG TAM THAO
BÀI 8: MƯU MÔ TÌNH YÊU I ?
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Yêu tiền cuộc sống chắt chiu,
Lo làm lam lũ, cho nhiều...mà chi !
Mê chi "nói láo" khinh khi,
Thà đói nói thiệt, củ "mì" cũng moi.
Bụng đói đầu gối loi choi,
Mới trèo mới nhảy, mới coi sự đời.
Biết rằng "vật đổi sao dời" !
Nhưng do lời nói, đời đời ngợi ca.
Tinh thần sâu đậm món quà,
Chắt chiu gởi tặng, chan hòa niềm vui !
Vui rồi...biết xót ngậm ngùi,
" Tiền trao..cháo múc"...thân tui húp gì ?
Hành động cứu cánh sân si,
Thôi thì "mua đại" ! Coi gì...lâu ghê !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 9: MƯU MÔ TÌNH YÊU II ?
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Yêu mộng lắm tưởng hoài mơ,
Yêu sao tha thiết, như tờ giấy không !
Trên tay...nắm nhẹ...bềnh bồng,
Sách yêu...lược quý...hỡi chồng...hỡi con.
"Ăn vóc" thì biết "học ngoan",
Thầy xưa dạy giỏi, Thầy còn đến thăm ?
Nhưng mà thầy biết "nói hăm" ...
Ai mà hù dọa, Thầy bằm ra tro.
Tui học...tui chẳng...dám ho,
Cái mặt xanh lét, chẳng lo "thuộc bài"
Yêu "gì" cũng biết lai rai,
Nghỉ rồi lại học, "trả bài" ...ngon ơ !
Mưu mô ẩn hiện trong thơ,
Giáo mà không dục, như mơ ái tình ?
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 10: MƯU MÔ TÌNH YÊU III ?
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Yêu đời phận mỏng hẩm hiu,
Biết chìu biết chuộng, như Kiều Nguyễn Du.
Đành rằng: "Tim nhốt ngục tù"
“Cua bò mà bỏ dấu”…! Như “ngu” chết rồi ?
Ai chết mà chẳng cúng…thôi !
Gọi là "phúng" tặng, cho rồi...thăm chi !
Gặp Thầy phải biết chữ "quỳ"
Biết thưa biết gởi...chi chi…"Thưa Thầy" !
"Thôi bà đứng cổng" !... nhìn mây,
Tôi đây vào trước, Yêu Thầy khổ công...
Phải đâu "cái thứ lông bông"
Suốt ngày ráo cạn, như trồng "cây si"
Mưu mô tình ái là chi,
Hỏi Thầy không nói, biết gì mà thưa !
Mưu gì tình ái "mây mưa"
Ái…! Mà không biết, sao vừa...thế gian.
Thầy buồn...mình biết hỏi han,
"MỪNG NGÀY THẦY GIÁO"...bạn mầy...hư nghen !
ĐĂNG TĂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 11: CÚNG NGU !
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
"Mưu Mô Tình Ái" là cô,
Cô mưu cô đoạt, cái mô cô nằm !
Hỏi đi ! Hỏi với trăng rằm,
Nhà chùa cúng giỗ, hằng năm cúng gì ?
Cúng là bái lạy sử thi,
Lạy mà không cúng, vậy thì cúng chi ?
Cúng là cúng thí chi chi,
Tham, sân, si, giận...vậy thì "cúng Ngu" !
Ai mà có Giáo không Tu,
Không sợ ô uế, nhục tù thanh danh.
Tất cả Thầy Giáo thiện lành,
Thầy đời Thầy đạo, "lưu manh" cũng thầy !
Biết rồi..nói mãi...mặc thây,
Sao sao cũng kệ, mặt mày "Cúng Thông"...
Biết gì mà bảo rằng: "ngông"
Thầy mà không Giáo...chắc trồng "Mây Mưa" !
Biết chưa...không viết…dây dưa,
Yêu dài, yêu ngắn, viết vừa...vậy thôi !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/ 2016
***
BÀI 13: LỨA ĐÔI II !
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Lên non ta hái đào tiên,
Ai bảo không tiền, mua duyên tình ái !
Cái đời "quái lạ" chạy dài,
Huynh mà không đệ, miệt mài dõi theo...
Ông nầy nghe nói "mè nheo"
Đụng chút ổng khóc, eo xèo...sĩ phu !
Bây giờ "tao giả làm ngu"
"Tao" vô..."mầy" bắt, ngục tù phơi thây:
"Cớ sao tu cứ ngất ngây,
Kinh không chịu tụng, má hây hồng đào !"
Bây giờ thầy viết chữ nào,
Mà không tội lỗi, khác nào "bỏ gông" !
Ơi trời ! Sư nói trò thông,
Trò "ký chữ ký"... bỏ gông suốt đời !
Im ru thôi chẳng phí lời,
Ngu huynh cùng đệ, ta rời...Thầy im !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 14 : …GIẢ ĐỊNH RẰNG…
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
nếu tôi là em và không em là tôi nhé !

thế thì biết “nghe” nhau…như em đã biết !
tha thiết gì…mà vẫn đơn phương ?
lập trình cho vững chán chường, thì không !
bởi em trông mà anh cứ đợi
nên thấy xa nhau…vời vợi…đúng không ?
thông tin liền lạc đẳng đồng
bình phương hóa giải…”toán hài” vậy thôi !
không gian ngắn ta giả định dài
“mất khoảng cách” ! miệt mài bên nhau.
thân nơi khác mà đã thuộc làu
những gì ta đã…”hoa cau” rụng rồi
thân nơi nào cũng thôi…là một ?
bởi tâm mình “ngu dốt”…gần xa !
không xa khoảng cách mới là…yêu nhau
ừ mà em đã…“biết rồi” !
một cái một cái lai rai,
anh nghe “một phát”…chạy dài…sướng rơn !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
BÀI 15: CÓ CHI ?
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
hoa hồng thấm đậm rồi chua chát !
dấu tình buồn...dào dạt mà vui
chân cứ ngã liêu xiêu...nơi vực thẳm
con mắt tình ta ...ngắm... đài hoa
nơi góc đứng...nhìn dần bao lần nhỉ ?
một đài thôi...ngắm mãi...vẫn là mơ
bởi vô tận, cho lòng dâng trào lộng
hỷ hạ ! tình thương xuống mới là thương
thương lên hái trái non bồng         
nghĩa chồng ơn vợ, ta thông nhau rồi !
hoa chúm chím...ngắm hoài đã mắt
của riêng mình...mình ngắm chứ sao...
ối dào ! cái chuyện "chiêm bao"
tưởng rằng "nó bở" có nào "hở hang"
có anh quân tử thương nàng
đài hoa "bừng nở" phun tràn...nhựa thông ?
mà sao lạ...màu như vàng chái
quả nhiên rồi ! tưởng "trắng" chứ gì !
nguýt dài... "cái đài đóa"...hoa nào mà không có !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 16: THẦY THUỐC
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
tây thuốc độc mà đông cũng độc
dốc tình buồn...là dốc nhiêu khê
đường trắc trở duyên thề hò hẹn
nàng gặp ta nào thẹn gì đâu?
bởi "mẫu hệ" có gì dâu rể
yêu nhau rồi...trần thế...bó tay !
hùng anh gì...tay trói..."giò phanh"
nó tuột dốc...chạy ào...không cần trớn
nàng mơn man, nhắm mắt làm thinh
chuyện chung đó, riêng là một góc
xé quạt ra, gió mát hưởng chung
gió bịt bùng...thơm hoa nhụy trái
kết hoa tình, nhập lại một phen
ừ thế đó...mắt nhìn "sách đọc"
chìm chìm "sâu" vô tận...nhẹ nhàng
chuyển tay nàng lật sang trang
ngập tràn kín mít...hở hang chỗ nào ?
nàng "vào" hang "cọp" bắt ta !
thầy thuốc "bắt mạch" hóa ra ...nhập hồn !
mê rồi...nó ngủ vậy thôi
tự nhiên nó tỉnh..."Đúng Thầy Hay Ghê" !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 17: GIẢ CHẾT !
(Trích trong Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
giả chết ..."ngờ nghệch"...chết luôn
hồn linh thiêng thác, vô vàn...thiếu chi ?
lúc nào "nó" cũng nghĩ suy
tâm hồn...bị bắt, kéo trì...đẩy xô...
thân bất động mà hồn nó động
lung linh lay..."nó tỉnh hay chưa" !
tỉnh rồi thưa mẹ cùng cha
khéo ăn dụng nói...thuyền qua...mất rồi !
đi thôi...dù...sáng ban ngày
mây đưa gió cuốn, sân bay đợi chờ:
"ba hồn bảy vía thì tha !
nếu chưa tỉnh lắm, qua phà...đợi xe"
đường nay thiếu gì tàu ghe
im im "giả chết" nó nghe..."không cười !"
đúng gan...nó "dạ"...cũng không
"im như cóc cắn, ngông ngông chết người"
a ha ! "để im tôi đấm một thoi"
nhứt dương chỉ nhẹ...thói đời đảo điên
đúng là nó giữ lời nguyền,
qua rồi sóng gió, lên thuyền...về dinh !
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 18: TỰ TẠI
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng:  CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
Tâm tự tại, thân không tự tại
Bởi gì em hóa dại "nên khôn"
Vô duyên mới nói linh hồn...
Ngày nay chỉ biết, mồ chôn nơi nào ?

Ô hô ! Nầy cái chuyện khát khao,
Sống sao thác dậy, nao nao chỗ nào !
Nhoẻn cười, nghiêng ngả, cuối chào...
Khác nào như đã "dạt dào mây mưa"

“Tưởng gì cái chuyện hồi trưa hả!”
Giờ rạng sáng, xa xa núi đồi
Im im cóc cứ lặng ngồi,
Kêu vang đáy giếng, thôi rồi mưa to !

“Mưa to thì tượng phải lo lo…
Thầy trò cứ ngủ,  o ngáy đều !”
Ai trước thì cứ nhẹ khêu,
Ai ? "chiều" tui trước, tui "chiều" lại... sau !

Chuyện gì hả ? Sao lại mau mau
Ừ mà "tự tại" hôm sau mất rồi...
Hôm nào "chửa" đến thì thôi !
Ủa ủa...nữa hả, đâu rồi...a lô ?!?
ĐĂNG TÂM THẢO 24/3/2016
***
BÀI 19: THANH TAO
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng:  CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
trong đầu óc tưởng "sâu xa" !
ngà ngà da trắng, "vỗ ra" âm gì ?
âm đục thì tiếng sao trong
âm trong phải lắng, nắng hong lược đều
nghe xong, ai nấy đều "yêu"
thầm trong dạ rủa "láo ơi...thiệt tình!"
nghe rồi ta cứ lặng thinh
âm vinh tiếng nhục, tiếp nghinh đón chào !
hô nghiêm hô nghỉ là sao ?
trống khua kèn thổi, âm nào thanh tao ?
nghe rồi dạ thấy nao nao
như chào như đón, mưa rào xối tuông !
lên  mạng yếu lẽ thường
xuống mạng chớ vướng, ..."thầm thương"...
đọc thơ phải nhớ từng chương,
môi hường má thắm…chán chường "nhục, vinh"
vô không hữu có...là tình ..."online"
ĐĂNG TÂM THẢO (riêng tặng Út Chín Cưng !)
***
BÀI 20: MƯU TÍNH TÌNH CHI ?
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng:  CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
Yêu kinh tế, ta đây phải toán
Dù tròn hay méo "ngoan" là chính !
Chia đôi nếu có phụ tình,
Hai bên một nửa, anh chinh phục liền.

Anh đây "láo thật" nhưng lại hiền,
Suy đi tính lại "tiền" huyết mạch.
Ký chữ rồi ! Bàn tay sạch,
Anh mê đời, mê  "yêu sách"...nợ duyên !

Hạnh phúc chứ ! Sao phiền sao dại
Ừ tự tại... tương lai no đủ.
Có ai mà,  không  lo "dư dzũ"
Xem như mù...em...?... tính dùm cho !

Ơi trời ! Em "của kho" lo trọn,
Anh nào đâu, kén chọn cá canh.
Thương con phải biết để dành,
Tương lai đôi lứa, yến oanh dịu hiền !

Cuộc đời là thần tiên ai thích.
Ai buồn tình, tinh nghịch "đùa chơi"
Ừ mà ! Cái chuyện dở hơi,
Lo vui cho trọn, thảnh thơi...chung tình ?!?
ĐĂNG TÂM THẢO 25/3/2016
***
Bài 21: ...Dưới Cười !...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
tình chung "rứa"...mà ghiền bỏ mẹ !
đứa dại khờ nào, không thương mẹ nhớ cha
vì sao "ẻm" phải lao đao,
nói ra thì thẹn, nuốt vào "hổ ngươi"...
ừ em nhé...anh cười "anh" đó !
một chút đùa vui, rồi cũng "nghiêm trang"
thôi đi ! nước mắt hai hàng
hàng trên thì khóc, dưới hàng cười tươi...
à ơi ! thương chín bỏ mười
cớ sao tui lại thương người...người dưng ơi !
suy đi ngẫm lại cuộc đời
vui chơi có chỗ...
chỗ nầy "đang tang"
tình tang tang tính tình tang
thầm rơi..."nhỏ nhẹ"...hở hang...dưới cười !
ĐĂNG TÂM THẢO 25/3/2016

Bài 22: ..."xin gì" !...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
xin thì phải “cóa”...mới xin
xin mà không có, "niềm tin" chẳng còn
công mẹ cha hợp thành non,
tâm hòa với ý, cho tròn "trăng mơ" !
chàng "láo" nhớ mãi...ai thờ
đặt lên núi ngự, bơ vơ...đổ nhào
thương em biết nhỏ hét gào
hư hao tình muộn, ngõ chào sương lam !
được rồi bỗng thấy tham lam
đúng ra thì phải: "tay làm, hàm nhai"...
nhai rồi, nghiền ngẫm lai rai...
xin đi cho lại, xin hoài "vẫn xin"
hỏi trăng trăng bảo "trăm nghìn"...bịn rịn...
bấy nhiêu là "đủ" làm tin !
bởi cây hoa "đủ", giăng "mìn" phiêu diêu
cỏ non gió nhẹ liêu xiêu
bông nổ...tiêu xác..huyền diệu, thèm "đu" ?
muốn nặng, muốn nhẹ, không tu ...cũng tùy !
ĐĂNG TÂM THẢO 25/3/2016
***
Bài 23: ..."ai cho" ?...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
có những điều xin hoài không được
chắc tại mình "van vái" không linh
tay run hương nhẹ rung rinh
cầm hoài không vững, gập gình xuống lên !
nhanh nhanh, ngồi bệch, ơn trên
mau mau gấp gấp, buồn tênh... qua rồi...
có những điều không quên bỗng nhớ
có những điều lo sợ mà quên
rủi may may rủi...gập ghềnh...phà qua !
tu nào mà lại không cha
lại không luôn mẹ, nhớ "nga" cung hằng
vô vàn cảnh ngộ khó khăn
vân du một chuyến, hỏi trăng... trăng cười !
giờ tui như đóa hoa tươi
bông hồng, không tặng, hoa người "ai cho" ?
ĐĂNG TÂM THẢO 25/3/2016
***
BÀI 24...."không lời mà bay" !...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
bông bày phố thị không rao,
đi ngang nhìn ngửa, thấy nào mà mua !
tìm hoài chua thật là chua
nhớ xưa khờ khạo, a dua tang bồng
suốt ngày lội bộ lông ngông
lâu lâu mỏi cổ ngước trông nhìn trời :
"xin mời...về đâu...anh ơi" !
tay xua đầu lắt, "ngộ" thời dạo chơi
hỏi trời gió thổi khơi khơi
đưa tay vuốt tóc, ru hời...làm duyên
dáng tình ai bỗng chao nghiêng...
"đất thiêng, trời hiển, thị thiền...huyên thuyên"
đưa tay “hắn” với…đồng tiền
em cười má lúm, "có ghiền" hông anh ?
im ru "tay chỉ"...trời xanh !
Kiều xưa có thấy, vắng tanh..."mất rồi !"
đưa tay rờ "bóp" chơi vơi
ơ hay ! nó bỗng, không lời mà bay !
ĐĂNG TÂM THẢO 25/3/2016
***
Bài 25: ...Tặng nè !...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
chết còn !... sống mất mới đau ?
em ơi ở lại, anh sau "anh hiền"
đúng ra, đó mới thiện duyên,
anh nghe anh cũng phát "ghiền" muốn nghe !
cười đi em nhé ! he he...
âm dương cách biệt...chở che, nhau dùm
nắng lên...biệt nhé...tùm hum
phải nào "bụi rậm"..."cua hùm" nhớ hông !
nghe người thì phải cho thông
thông mà không thái, ngông ngông chết người
chết người...tình chết hổ ngươi
tình còn sống mãi, hoa tươi ...tặng nè !
ĐĂNG TÂM THẢO ...(tặng.... Man Tran...Man Tran ... & Kim Hoa)
****
BÀI 26: Ghen Mất Chồng ! (phổ nhạc)
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
chồng bà bà chẳng chịu ưa
ưa chồng hàng xóm, láo vừa vậy thôi !
ngày xưa "vật đổi sao dời"...
ngày nay sáng tỏa, hỡi đời nhân gian
người gian mà cũng là hùng
ui choa ! nó "phỉnh"...cóc rình cóc nghe
nó liền nhảy nhảy "lông bông"
suy đi nghĩ lại...cũng ông...vậy thì ?
láo nầy ! ...biết nói cùng ai
nói trăng trăng bảo gió gây "bão mà" !
còi tàu "chạy suốt sân ga"...
a ha, "guốc trong bụng đó"
ló ra cái "đuôi gà"...
cóa qua thì hãy qua ngay...
ở nhà nói láo, ai hay sáng đèn !
ơi trời !..ghen quá...mất chồng...chồng "ghen" ?!?
ĐĂNG TÂM THẢO 26/3/2016
***
Bài 27 : ..."Cọp Nhai Đậu Phộng"...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
"nhưng anh nào đâu hay biết"
gieo vần với chữ, mãi miết nhớ nhung !
khi hát thì nhớ "chàng hùng"
miệng to hàm lớn, dzữ hung "cọp rằn"
vậy thì “há họng”… cắn răng…
giống như Tuấn Vũ, khó khăn chuyện gì ?
khó gì giọng hát note "si"
si mà "chổng ngược" là "si" giống "là"
la là la lá "si" la !
ơi trời cái chuyện hát ca dễ òm
hát thì cổ ngước cúi khom
xin chào khán giả ! lưng còm cúi cong
hát thì phải hát "thật lòng"
thong dong tự tại, chẳng mong nhớ "gì" !
"cọp nhai đậu phộng" fa si đố rề
lá nghe giọng hát gió mê ?!?
xòe ra khép lại, khen chê cũng cười...
ĐĂNG TÂM THẢO 27/3/2016 (thân tặng..Hoa Trinh Nữ !)
***
Bài 28:…“ánh sao khuya"...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
em như thiên thần, ngái ngủ trong tay anh
...và chiều ấy..gió lồng vào mây xám...
nhỏ rơi rồi...từng giọt..từng giọt khóc đa đoan
dẫu hiền ngoan...eo ơi hãy dành cho khuê nữ
...Kiều đi rồi..bỏ lại..mảnh trăng gầy
ở nơi ấy...anh có héo úa niềm đau
mà đại gia..thì cũng rơi...chơi vơi...
như sợi tơ diều...bị đứt...
trái tim còn rạo rực...cháy tâm cang
thì anh hỡi ...đôi đàng...”em” chọn một !
...bởi tình buồn..nên anh đành ngu dốt
đốt tình buồn..cháy ngọn sáng lung linh
lồng khung tím..nhuộm lòng anh tê tái
...rồi cùng nhau "nhậu" một bữa cho ra trò
mà đình đám "bon chen"
cũng chỉ là "ghen bóng gió"
gió thổi rồi..tắt ngúm..ánh sao khuya !
ĐĂNG TÂM THẢO ("ngày ta mất nhau" ? ngày: "không tên" tháng : "nhớ"; năm: "quên" ! )
****
Bài 29:..."nỗi niềm riêng"!...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
sao ko biết "bởi biết nhiều"
thêm khổ chứ được chi ?
... bởi "gì" nó...mà nhỏ bỗng to ra
như "biến thái" mà thay hình đổi dạng
sóng âm ba...là nó khóc như "rên"
bởi tìm quên mà lòng hoài…thương nhớ !
nhớ tơ vương...như con nhện "giăng tình"
rách cả lưới...anh mang về khâu lại...
may áo trắng...cho em lòng nhẹ nhõm !
ta cúi khom...dòm bóng ngã mây chiều...
mà nhớ mãi...nên yêu…đành "khờ khạo"
lỡ yêu rồi em nói láo "rằng chưa" !
ừ…xin giọt mưa rơi, trên má em
lăn lăn dài...bên khóe mắt
mắt đa tình, sao cứ nhỏ giọt rơi !
ta hứng trọn...đem pha vào mực tím
vẽ em rồi...gói gém…"nỗi niềm riêng" !
ĐĂNG TÂM THẢO ("ngày còn nhớ mãi" ? ngày: "bí mật" tháng : "nhớ"; năm: "hớ hênh" ! )
****
BÀI 30: BÔNG LÚA QUÊ HƯƠNG !
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Đồng "giờ"...đến đó lại ra,
Suy đi nghĩ lại, nở ra hoa gì ?
Quỳnh hoa chậm nở thầm thì,
Chạy quanh phố thị, viễn nhi trữ tình !
Bao năm xa cách rằng: "Ly"
Lài hoa tung cánh, tình si...bông Hồng.
Chữ rằng: "chỉ nói chữ đồng"
Hương xưa em ghé, mặn nồng gừng cay.
"Đồng Giờ" đến đó lại đi,
Thuyền xưa bến cũ, duyên thì đưa duyên !
Một duyên em đã sang sông,
Một duyên còn lại, ngóng trông trăng rằm.
Ô hay ! cái chuyện trăm năm,
Em nằm anh nhớ, ghé thăm đồng gì ?
Hoa xưa chưa nở, "tiểu thần tiên"...
Nhụy hoa còn đó, thơm hương...ngát đồng !
ĐĂNG TÂM THẢO 28/3/ 2016
****
Bài 31: Lời Nhạc: SIX YEARS...WEDDING* !
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Nầy người tình hỡi !
Nầy người tình ơi !
Ngồi buồn "nói láo" với tui chơi
Cớ chi anh chị… dở hơi la làng !
Ơ kìa ! Chàng Láo Quê Nhà , lang thang phố thị
Lang thang phố phường...cười duyên !
***
Ơ hay ! má lúm đồng tiền
Phải duyên rể thảo, dâu hiền...đưa dâu !
Khói mây vần vũ về đâu ?
Gia đình hạnh phúc, mộng đầu ấm êm...
Happy Wedding ! Happy Wedding !
For you...and for me !
***
And forever...oh to night
Oh yes ! ...Happy wedding...for you and for me !
Nầy người tình hỡi !
Nầy người tình ơi !
Đêm nay em là cô dâu
Anh là chú rể...trọn câu...ân tình !
ĐĂNG TÂM THẢO 28/3/2016
(CHỦ ÂM: RÊ THỨ-Dm…Si Giáng)
****
Bài 32: HOA MỘNG VỀ ĐÂU ?
em thả rông "hoa mộng"
hỏi cao xanh có lộng gió hý tình !
em chớ hỏi thêm bậc cao minh
bởi họ sợ...chuyện riêng mình khó nói...
sợ ân tình buồn, mà ngõ vắng lại xôn xao
sợ trăng gầy...chẳng sáng...xanh xao
nên đôi ta, cứ góc trời lặng ngắm
cát ôm bờ bỏ bãi nương dâu
hoa mộng...em đã bỏ nơi đâu ?
đại dương ơi ! bến bờ nào sâu thẳm
cho ta ngụp lặn, ngắm san hô ngầm...?
giữa đôi bờ đại dương anh đứng
thuyền chòng chành, sừng sững tình thương
giờ anh nặng nợ vấn vương
vào sâu giấc mộng, con đường tình yêu !
nhỏ có nhớ gì...đêm tịch lặng
bên nhau ngồi, ngó trăng vụn vỡ
rơi rơi rồi...trắng cả giấc mơ xanh !
ĐĂNG TÂM THẢO 28/3/2016
***
BÀI 33: EM BẬT ĐÈN XANH
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
em cứ mãi là người "tắt đèn" lên mạng
bởi đèn tắt rồi thì "nhà ngói như nhà tranh"
nhà lý tưởng cuộc đời chung xây dựng
bến cuộc đời nào là mãi "sân ga"
cho anh ngắm hoàng hôn pha tím biết...
phố đông vui, đời có gì mà oan nghiệt !
bởi trái tim tha thiết những giọng cười
và tiếng yêu nào...còn hơn lời em nói
phố đông vui ...đèn lên...dù rực rỡ !
dù gọi nhau buồn vui pha sắc máu
huyết đỏ tình như rướm máu con tim
cho nhau nhé ! đường tình yêu nghiệt ngã
đêm từng đêm ta hát cho nhau nghe
hè rực lửa...tiếng ve nào không thảm ?
trao nhau tình...lịch lãm...quá thương yêu !
ĐĂNG TÂM THẢO 28/3/2016
***
BÀI 34: ..."nhớ gì"...mà nên !
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
ta biết ta mi chẳng biết mi ?
lấy "chơn" trị chánh là trừ tà
ấy là trừ khử con ma tâm hồn !
hồn khôn hóa dại...ôn tồn
khom lưng cúi cổ...ô hô "nịnh đầm"
kêu ai nấy dạ...râm rang
đến khi xa cách hai hàng lệ rơi !
lòng trong khuấy đục chơi vơi
xong rồi lại nghỉ thảnh thơi...hai mình ?
ấy là cái chuyện gia đình
đem ra xã hội, nổi đình đám ngay !
vậy thì anh cứ "lặng thinh"
còn em làm tới, chúng mình...làm chi !
làm rồi chẳng nhớ "mê ly"
xong rồi thì "bỏ"...nhớ gì...mà nên ?
ĐĂNG TÂM THẢO 29/3/2016
***
BÀI 35: ..."nhà tù"...em nhỏ !
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
bút "phê" chẳng "phán" chi chi...
văn mà "không hược", vậy thì..."hược chi" ?
mô Phượt ! Phượt chẳng làm tà
nếu mà "phạm húy" Phượt la mắc lòng !
ô hô ! nói láo cong cong
nói ngay, nó lại bẻ vòng...nói chi...
hở môi "chụp mũ" nhốt tù...
bỏ cho ngồi đó, im ru ngõ hồn
nghe rồi lòng "dạ" bồn chồn !
nhà tù "em chật"...anh ngồi co ro
nếu mà em "ốm" anh lo...
"trút ngay nỗi sợ"...kẻo mà "đau tim"
đọc rồi..."XUỴT" hãy lặng im !
nói đi nói lại...anh tìm không gian
sao cho "nở lớn" ngập tràn...
nhà tù "em nhỏ", mơ màng vui ghê !
ĐĂNG TÂM THẢO 29/3/2016
***
BÀI 36: TRÁI ĐÀO LỘN HỘT !
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Trái thơm "hoa nụ" gớm òm,
Cớ chi anh lại, lom khom "nịnh đầm" !
Hôm qua anh mắc trận mưa dầm,
Ướt sao "ướt sủng"...ướt chùng dây tơ !
Đàn lên dây nhé ! Đàn mơ trái gì ?
Ơ kìa ! Trái cấm tình si,
Cây khô khát nước, trái chi hồng hào...
Trái khoe "hoa nụ" trên cao...
Vàng nâu "lộ liễu", má đào...cười duyên !
Ơ hay ! Má lúm đồng tiền,
Duyên mà không phận, là thuyền sang sông.
Trái chi khoe nụ...em trông,
Anh nhìn say đắm, má hồng khát khao ?
Trái kìa lủng lẳng trên cao,
Cành khoe tươi sắc: Trái Đào...anh mê !
Bày phô, một ánh sao khuê,
Một câu hứa hẹn, trăng thề...giao duyên !
ĐĂNG TÂM THẢO 29/3/2016
***
BÀI 37: NÓI LÁO CỨU CHÚNG SINH !
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng:  CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Rừng hoang cây thẳng, cỏ xanh um
Um tùm rậm rạp ! Nai ngơ ngác...
Chạy trốn… đằng đông nát cỏ tây !
Thưa Thầy...cho hỏi Nai nơi nào ?

Mô Phượt ! Suối tây róc rách chảy
Nai đó ngâm chân, ngắm trời mây
Nó hay...lại đó hợp thành bầy !
Thợ săn hớn hở: Cảm ơn Thầy...

Tủm tỉm Phượt cười "láo thật hay"
Cứu Nai thoát nạn...chí lý thay !
Cứu vật vật trả ơn cho Thầy
Cứu nhân nhân oán..."Láo thật hay" !
ĐĂNG TÂM THẢO 30/3/2016
***
Bài 38: CAFE BUỒN
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
Quán cốc cafe chiều vắng lặng.
Lặng lẽ ngồi chờ mãi không thôi.
Mồ hôi chảy dài trên đôi mắt.
Thấm ướt vào tim hắt hiu buồn.
Anh Tuyet 29.3.016
***
Bài 39: CAFE "chồn lột xác" !
biết em ngóng...nhưng anh không tới !
bởi "kẹt xe" ...hỡi ơi "xẹp lớp"
mắt em chớp...mồ hôi hột... rơi rơi
sao quên chứ...cafe "chồn lột xác" !
DTT. 29/3/2016
***
Bài 40: ..."mắng yêu" ! ...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ )
chửi nhau dơ miệng ai nào ?
chửi người, người chưởi xốn xao nát lòng
ơ hay ! "cái lớp đi tong"
em ngồi mà ngóng, cafe "..."phân chồn !" ?
ừ nha...em đến lâu hôn !
nôn nao lòi ruột, ơi trời... "láo ơi" :
"nói láo mà cứu chúng sanh !
nhân danh sự thật, mà đi giết người ?"
nhìn kìa ! em giết "con ruồi"
lại pha thêm muối...ngậm ngùi tâm cang
hồn ruồi....khóc hận nó than:
"leo cây ngồi ngó, khỉ hàng lệ rơi"
anh nào là thứ ăn chơi !
ừ mà nầy ! Phê "chồn lột xác"...
là ngon nhứt đời
thôi đi ! "đừng nịnh ông ơi"...
leo cây...ngồi đợi...dở hơi "nói hoài" !
ĐĂNG TÂM THẢO 30/3/2016
***
 BÀI 41: Bẫy chuột !
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
đen thui đen thít "khụt khịt" bắt ghê !
màn tối buông rồi tiếng dế kêu
có phải em yêu...màu đen của rock
cứng da mà láng bóng...đó nghen !
cho anh hỏi gió ghen...gió thổi
tắt đèn rồi..."bật ngủ" cho sang ?
nhớ mai dậy...sáng...pha trà líp-tông
phải vậy hông..."ông thần láo"
dưới bếp kìa ông bắt "tý" đi...
tui mà mất ngủ, rầm rì...dế than ?
ơi trời ! nước mắt “một hàng” sao chảy...
cứ khóc đi...đèn nó sáng ngay...
"cháy tóc...rồi" mai thay anh nhé !
ừ há !...lẳng lặng mà nghe:
“gần mực đen, gần đèn sáng...” ?
còn hỏi nữa..."tý" chui vào hang...sao bắt ?!?
đèn tắt rồi, vằng vặt ánh sao khuya…
ĐĂNG TÂM THẢO 30/3/2016
***
BÀI 42: ...anh hứa ! (tặng "nàng láo" Tuyet Anh...nè !)
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
anh đã hứa chừa thôi "nói láo"
ngày giao duyên ta chào em đón
ngón tay nghề ! "con" tra sách liền
sách láo là sách Thánh hiền
một phen đã đọc, diệu huyền láo ơi !
Một lạy mình cáo với Trời,
Một lạy với đất, nầy ơi "vợ hiền".
Một lạy mình kết "nợ duyên",
từ nay thôi hết ưu phiền chỗ nao ?
bón phân tưới nước hồng đào
"cây si" nàng láo...đón chào...anh thương !
ĐĂNG TÂM THẢO 30/3/2016
****
BÀI 43: ...?!?... (tặng "nàng láo" Tuyet Anh...nè !)
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
Hoa chưa nở sao tàn phai nhụy !
Nhụy nào ? Hoa nở chưa tàn
Cớ chi ai đã vào hang "cọp rằn" ?
Cười chi cho hở cái răng
Em nhăn anh tức...ngực càng phồng hơn !
Thôi em đừng có giận hờn
Lời như gió thổi mây bay..
Lời như anh nói có hay không nào ?
ĐĂNG TÂM THẢO 30/3/2016
***
BÀI 44: Em ...! (NÀNG LÁO "Tuyet Anh..à !)
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
xuyên lục địa "tên lửa" nhắm vào em
nhưng tọa độ quên rồi không nhớ !
y là trục tung của riêng anh
x là trục hoành...mình gặp nhau điểm gốc
mũi tên nào bắn xuyên tim em
cho nó hộc máu đào đỏ thắm
"láo chết liền !" nó dám đụng em hông
anh giận lắm...dám hỗn hào với "cây si" !
rút nó ra ngay..ngực anh đây em cắm
cho anh nghiền mắt...để ngắm thấy em !
DTT. 30/3/2016 (...anh của em "chàng láo"...)
***
bài 45:..nàng Láo gửi anh !...
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
điện cao áp…cháy tiêu dây lửa
tắt ngúm rồi..anh "bợ xoan" đi...!
thay dây xoắn...coi dùm điện trở
nó dở hơi nàng Láo bực mình
ghen với nó ...lửa cháy rực tình
mà nó cứ làm lơ tắt ngúm
anh túm dùm, ngọn lửa "trói gô"
cho lá thư tình "ngây ngô" không cháy !
chàng Láo nhà ta...hư quá hư
nên chờ "hoài" chẳng thấy thư đâu
muốn ăn lăn bếp..ai thèm nhắn nhe !
cười đi ...không được nhe răng:
“nhà em có tiếng không tăm...xỉa "gì" !?!
NL. Tuyet Anh 31/3/2016   
Bài 46 LỘ LIỄU
chân tướng sự thật sao bày ra bán
ai mua rồi, bán lại thì sao ?
bán mà "không cần rao" đắt hàng !
hàng phô bày thẳng hàng ngay lối
nhưng nguyệt hằng chẳng bán mà mua
mua về may áo thêu thùa
sang đông lại bán, thiếu thừa gì đâu ?
má anh "không thích" đưa dâu một đám
vậy Láo về...có dám theo hông ?
theo trới, trời bảo bất công...
theo đất, đất giận..."bông lông...nổi đình"
rước về dinh thự ...đinh ninh
lộ quan tiến bước ...chúng mình Láo đôi !
liễu đưa trước gió...hai tôi là gì ?
ĐĂNG TÂM THẢO 31/3/2016
***
bài 47: Hoa Lài Cắm Chi ?
(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
gậy ông mà đập lưng ông
nên con ngựa hí, nhảy rông vô rào
hôm em mắc trận mưa rào
ướt sao mà ướt...nhèm nhem
bó sát da gà..nó nổi...nhám rô
ô hô ! đúng thiệt là cô không Thầy
Láo ta bái phục làm Sư
lá thư "ai gửi" mà như "cô hồn"
nhìn nhầm, tờ sớ đọc râm
la to tắt họng...kéo ngâm thì dài:
hỏi nàng Láo vậy "hoa Lài cắm đâu " ?!?
ĐĂNG TÂM THẢO 31/3/2016
***
bài 48: LỘ LIỄU (thân gởi : Nàng Láo Tuyet Anh..)

(Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
chân tướng sự thật sao bày ra bán
ai mua rồi, bán lại thì sao ?
bán mà "không cần rao" đắt hàng !
hàng phô bày thẳng hàng ngay lối
nhưng nguyệt hằng chẳng bán mà mua
mua về may áo thêu thùa
sang đông lại bán, thiếu thừa gì đâu ?
má anh "không thích" đưa dâu một đm
vậy Láo về...có dám theo hông ?
theo trời, trời bảo bất công...
theo đất, đất giận..."bông lông...nổi đnh"
rước về dinh thự ...đinh ninh
lộ quan tiến bước ...chúng mình Láo đôi !
liễu đưa trước gió...hai tôi là gì ?
ĐĂNG TÂM THẢO 31/3/2016

Bài 49: ..Kín Đáo..!
Trích trong: Tập Thơ Trào Phúng: CHÀNG LÁO QUÊ NHÀ)
sao anh không kín đáo cho em vậy !
"bông hoa Lài" cắm bãi nương dâu...
thận trọng ngay vết tích "hang sâu"
xóa cả hình trong tim và ký ức
không tốt thức khuya...gầy hư hao
anh chàng Láo có nào "nói xạo"
thích Trào là Trào lộng ra ngay
đem Phúng tụng cho người cười vui !
ai cũng thích vì "không lố bịch"
luật làm thơ… không quá..lâu dài
"trâu" ở ruộng cày, bày phơi "lộ liễu" ?
chuyện vi vu gió thổi diều bay ơi…
đưa anh lên đó...ngó đời rộng hơn !
ĐĂNG TÂM THẢO 31/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét