Chủ Nhật, tháng 5 01, 2016

CÁCH VIẾT MỘT BẢN NHẠC BẰNG TRÌNH ENCORE 4.55 (trang 1)

        
KÍNH HƯƠNG LINH !
(@=Âm chủ=Mi thứ-Em) 
Hồn ai oán ! Gọi nhau trong gió 
Có ai không, người có đợi mong !
Người ra đi...bàn thờ...nghi ngút
Khói hương đưa...đi mất...chưa về...
Ngày tiễn đưa, đưa rồi lại rước ! 
Ngày hôm nay, đoàn tụ trước bàn thờ
Xin hương linh ơi về đây...chứng dự !
Cho cháu con, nhớ tiểu sử tiền nhân
Lời khấn khứa...mây đưa...tiễn lối...
***
Chuyện năm xưa ta kể nhau nghe !
Thuở còn sống...đến khi trưởng đại
Từng an nguôi... hơi thở...ơi thật dài
Ngày tiễn biệt, hôm nay lại nhớ
Hồn bơ vơ, âu cũng là duyên số...
Kiếp hồng trần ! Ai từng khóc tiễn đưa ! (2)
ĐĂNG TÂM THẢO 30/6/2016
***
Tham Khảo Trang 2 :
Tư Liệu Quan Trọng:
How to Write a Song!
Cách Viết Một Bài Nhạc !
1. You have to prepare a lyric, so that there are enough 16 verses! Temporarily set a limit of 75 beats!
1. Bạn phải chuẩn bị một lời nhạc, sao cho vừa đủ số câu hát là 16 câu nhạc ! Tạm đặt ra một giới hạn là 75 ô nhịp phách !
2. What is the principle of writing music? The principle of writing to, "the last sentence is the top of the beat box!
2. Nguyên tắc viết nhạc là sao ? Nguyên tắc viết sao cho, "chữ cuối câu là đầu ô nhịp phách !
3. You determine, the last word of the lyrics, what is the note? As it's decided for: master the tone of the song! By contrasting with the tone determination of the music, below, is as follows: ; 3. Bạn xác định, chữ cuối chót của lời nhạc, là note gì ? Vì nó quyết định cho : chủ giai điệu của bài hát ! Bằng cách đối chiếu với bản cách xác định giọng điệu của bài nhạc , dưới đây, như sau: That is, the melody of the song is a master chord or a second chord. To select the correct number of note #; "is promoted" or note music b; "is descending," based on the table below, which select it ?; Vậy nghĩa là, giai điệu bài nhạc là hợp âm trưởng hay là  hợp âm thứ. Nhằm chọn, đúng số lượng của note nhạc #; "là thăng" hay note nhạc b; "là giáng", căn cứ vào bảng dưới đây, mà chọn nó ?
* dấu bê-mol = b (dấu nhạc giáng )
* dấu đi-e = # (dấu của note nhạc thăng)
4. You must understand that: a song, must have prelude music. So, choose one or two last verses. You write music notes, for the lyrics "it will be the prelude".
4. Bạn phải hiểu rằng: một bài hát, phải có nhạc dạo đầu. Vậy, nên chọn một hay hai câu hát cuối bài nhạc. Bạn viết notes nhạc, cho lời nhạc đó "nó sẽ là nhạc dạo đầu".
* dấu bê-mol = b (dấu nhạc giáng )
* dấu đi-e = # (dấu của note nhạc thăng)
4. You must understand that: a song, must have prelude music. So, choose one or two last verses. You write music notes, for the lyrics "it will be the prelude".
4. Bạn phải hiểu rằng: một bài hát, phải có nhạc dạo đầu. Vậy, nên chọn một hay hai câu hát cuối bài nhạc. Bạn viết notes nhạc, cho lời nhạc đó "nó sẽ là nhạc dạo đầu".
To have a complete song! Please refer to:
Để có một bài nhạc hoàn chỉnh ! Bạn hãy tham khảo:
Hợp Âm Mi Thứ-Em (trên cần đàn Guitar) !
Một hợp âm biến thành 9 cách chuyển đổi !
=> tải về (download) Encore 4.55 (file nén ! an toàn !?!) OK good ! 
=> (tải về) download Streamline English 4.0  (file nén an toàn ! ) 
Video Nhạc FOLK BLUES
TIN VUI:
Code <embed...> có lại rồi nhưng vào "chậm"...thay code mới <iframe...>
@..!..@
anh viết tặng em giai điệu xanh Blues! Mà bài ÁI VI ƠI ! là nỗi đau "thầm kín" cho riêng chúng mình !...La-tin Pop:
=> https://www.youtube.com/watch?v=Sz07RSf8mMQ
Viết nhạc nhịp phách 3-4...không cần, viết nháp ! Lưu ý, nguyên tắc thứ ba viết nhạc, là "viết hai hoặc ba câu cuối"...lên đầu bản nhạc ! Đó là "nhạc dạo đầu" (viết xong..xóa dòng chữ !)
Phân tích: Theo con chữ, tương ứng "âm thanh" và "tần số" là note gì ? Vì trong âm nhạc, mỗi note nhạc đều có tần số chuẩn của nó ! Vì là âm chủ Mi...là note Mi...note kết ! Mà hình thành quy luật, là hợp âm chủ là Mi thứ-Em. Ta chú ý, nó có note fa thăng (#) cho toàn bản nhạc, được viết bên cạnh khóa Sol ! Nó được viết ra như thế nào ?!?. Trước hết, là chữ "hồn", là note Fa thăng...tương ứng đàn Organ là Phím đen nằm bên trên...ta "gieo âm" như "gieo vần" trong thơ...nó trở lại với chữ "là" tương ứng note fa bình (vì là note bình thì phải thêm dấu "giáng-b" bên cạnh) ! Note bình là note, không tăng và không giảm ! Vậy, sự phân nửa trong cung nhạc, là "bán cung" ! 
BÁN CUNG...là "quy luật" tính toán...trong Hợp Âm ! 
_Viết note Fa, "bôi đen" và bấm phím F, là nó ra dấu giáng (b) nằm bên cạnh note Fa !
_Còn đàn guitar...thì note Fa, nằm nơi ngăn số 3, của dây đờn số 4 của dây rê ! Theo bạn, nó là note bình, note thăng, hay note giáng ???
_Phân tích: nó là note bình, mà chỉ có "thăng" không hề có giáng...nên được gọi là "bán cung-mi-fa" ! Nghĩa là ngăn số 2 của dây rê là note mi, kề nó ngăn 3, là note fa, ngăn 4 là fa thăng ! Nhưng trong bảng nhạc của Âm chủ Mi thứ-Em...thì là fa thăng, cho toàn bản nhạc...vậy note fa giáng...của bản nhạc trên là note bình ! 
_Ghi nhớ tiếp, trong nhạc cụ Guitar...lại chỉ có bán cung si-đô. Nghĩa là note si ngăn liền kề đầu tiên, của dây 2, dây si là đô ! (không có Si thăng !). Trong nhạc cụ phím đàn của Organ hay đàn Piano...cũng vậy. Harmonica, hay các loại kèn...cũng vậy luôn ! Có hai bán cung...là Mi-Fa và Si-Do!
GUIDE :HƯỚNG DẪN :
Trước hết, Trình Encore 4.55, chính xác có thư mục tên gọi là : GVOX Encore 4.55
Một phần mềm "hoàn toàn miễn phí", cài đặt dễ dàng ! Chức năng đầy đủ, không thua kém gì, so với các phiên bản ra đời sau nó !
Trước hết, Bạn hãy biết cách, sử dụng chuyển UniKey Vista 2.0, từ Font chữ Unicode là tổ hợp phím: Shift +Ctrl+F1 sang Font chữ VNI, bằng cách bấm tổ hợp phím Shift +Ctrl+F3 ! Vì phần mềm viết nhạc Encore 4.55 được viết bởi Font chữ VNI. Và lưu ý, rằng: "lâu lâu, thao tác máy tính của bạn bị thay đồi qua viết chữ tiếng Anh, bởi ký hiệu E (English)..hãy kích vào nó (ký hiệu E,) chuyển sang ký hiệu V.

Chẳng những vậy mà bạn còn phải biết, copy một văn bản nào đó ! Và bấm tổ hợp phím Shift + Ctrl + F6...một bảng họp thoại, xuất hiện, như sau:

_Tiếp đến, bạn chọn như hình minh họa trên, kích vào chữ "Chuyển mã", thì trong thẻ nhớ Clipboard tự động của máy tính sẽ chuyển sang Font chữ mà kiểu chữ mới là Font VNI Windowns ! Sau đó bạn chỉ cần dán(past)...vào Trình Microsoft Word...thì bạn sẽ có "văn bản" đó, mà Font chữ là KIỂU CHỮ FONT "VNI-Windows"...khỏi gõ...hiện nay, bạn "đọc"...vào trang => Google Dịch, máy sẽ nghe bạn đọc...và nó viết ra chữ... Bạn không mất thời gian để "gõ chữ" (bằng tiếng Việt) ! Nhanh ! Nhanh ! Nhanh !...Hãy "Copy" và "Past-Dán" ! Bạn sẽ có "văn bản" mà bạn đã copy...giờ chuyển sang kiểu chữ mới là VNI Windows...mà mã nguồn của nó là mã Unicode ! (Dùng để viết chữ copy và dán cho trình làm Phim Video KARAOKE, cho bản nhạc...mà bạn đã "khổ công" viết ra ! )

Vì lý do "đơn giản" là TRÌNH ENCORE 4.55 chỉ được viết chữ, bằng Font chữ VNI !
_Sau khi, Bạn đã mua phần mềm, tại một cửa hàng bán "đĩa vi tính" cài đặt xong ! Bạn hãy làm thao tác, như hướng dẫn sau đây ! Để đăng ký (bật chức năng) Audio MIDI...thì 128 dụng cụ...của trình viết nhạc...nó mới CÓ ÂM THANH...trình tấu ! Cho bạn nghe, những note nhạc...mà bạn đã mới vừa viết vào nó ! (Nghĩa là, bạn vừa viết...tới đâu...mà bạn muốn nghe lại...âm thanh...của note nhạc, mới vừa viết đó...mới có 2 câu nhạc...thì nó trình tấu...2 câu đó...cho bạn nghe...viết hết bản nhạc, thì nó đánh hết bản nhạc...cho bạn nghe. Và, bạn có thể, chuyển đổi chọn...1 trong 128 dụng cụ, mà lý thuyết nhạc được gọi là "ÂM SẮC" do bạn chọn lựa !)

Lời khuyên thiết thực: Bạn Hãy Là...một "Nhạc Sĩ thực tập"...chỉ biết viết "bản nhạc"...mà không thể là "một nhạc công"...chơi..."bất cứ dụng cụ" âm nhạc nào cả ! Vì bạn, dùng phần mềm...của trình Band-in-a-box...để "Phối nhạc", gọi là Mix nhạc...để có nhạc nền...và hát nhạc cho vui chơi !

***

Lời khuyên giải trí: Niềm đam mê "nghệ thuật", gắn liền với việc "học tập" miệt mài và khổ công...tập luyện...chỉ cần 1 cây đàn Guitar...loại accord ! Bạn kết hợp vào "năng khiếu" của chính bạn ! Sẽ là một tương lai "nhạc sĩ" thật thụ ! (Nếu bạn là "một cô giáo dạy trẻ"...nhà trường sẽ cung cấp cho bạn đàn Organ, và trước mắt, bạn chỉ cần bỏ ra 200.000 VNĐ...mua đàn NutiFood...họ không bán...chỉ làm quà phát cho hãng SỮA CAO CẤP của họ ! Để làm món quà "vui chơi" cho con cháu bạn...Ăn ngon và ngủ yên...chóng lớn !)
Entertainment Tips: Passion "art", associated with the "learning" and labored diligently ... workout ... just one ... kind of accord Guitar! You combine the "talent" of yourself! The future will be a "musician" true sale! (If you are "a young teacher" ... the school will provide you with the organ, and the immediate, you just spent VND 200,000 ... to buy ... they do not sell above Nutifood ... just as a gift delivered to their company lUXURY MILK! to make a gift 'fun' for you ... Eat delicious descendants and fast asleep ... big!)
Ghi chú: Kể cả  ba phần mềm về ÂM NHẠC, ai mua được...thì mua ! KHÔNG MUA ĐƯỢC...tôi sẽ gởi biếu tặng cho bạn có để dùng >>> Liên hệ qua Email: chatme288@ gmail.com tôi sẽ gửi tặng ! 5 phần mềm kể cả...VẼ HÌNH...từ hình ảnh màu...sang nét vẽ...màu đen ! 
Sau khi "cài đặt" XONG ENCORE...
1. MỘT LÀ...bạn mở chức năng Audio Midi...để TRÌNH được "kích hoạt" chức năng phát âm thanh Note nhạc ! Theo 128 nhạc cụ, mà bạn chọn và thay đổi "âm sắc", tức dụng cụ ! Note nhạc...sẽ được đánh lên theo "dụng cụ" đó...cho bạn nghe, như sau:
Kích vào Setup -> Kích chọn MIDI Setup (cài đặt ÂM THANH) ! Bảng họp thoại MIDI Setup, mở ra, kích chọn, như minh họa: 
Bạn kích chọn như hình minh họa...xong kích vào OK ! Là đã được kích hoạt âm thanh !
Sau mỗi bản nhạc ! Vào chọn nhạc cụ như sau:
Dùng phím lệnh Ctrl + A...bôi đen toàn bản nhạc !
-> Ctrl + ?/ -> ra như minh họa:


Có tất cả là 128 dụng cụ !
Sau khi chọn dụng cụ Trumpet, kích vào OK ! Là bản nhạc, được kèn TRUMPET thổi !
Bạn chọn, dụng cụ (Instrument) nào...nó ra file....Midi...của dụng cụ đó !
(Chú ý, rằng: File MIDI nầy, sau khi đưa vào Trình Mix Nhạc, thì gọi tên nó là Melody*!)
Sau khi đưa vào trình Mix nhạc...Nơi nút Melody, nhìn hiển thị nơi ô...số 57 là gì ? Trumpet!
Vậy, máy hiển thị...điều đã nói ra, đã được "kiểm chứng" !
BẠN LÀ NHẠC TRƯỞNG ! 
hãy kích vào đó, như hình "mũi tên" thay nhạc cụ...tùy nội dung bài !
Ừ mà...gì nhạc trưởng dữ ta ??? Lần lượt kích vào Drums=trống... thay trống "bụng bầu" được hông ta...hix ??? (Con gái Ái Vi...nói...ko "phởi" : tui nha) !
THAO TÁC XUẤT Bản Nhạc ra thành File MIDI :
Sau khi vào menu File, chọn Save as...đặt tên File ! OK
XONG RỒI...Tắt ngay trình Viết Nhạc...máy hỏi thì kích chọn NO ! Tắt xong rồi mở lại xem thử !
CẢNH BÁO ! Nếu là chọn YES...thì, toàn bộ bản nhạc đã "khổ công" viết ra ! Nó thành ra là File Midi..của bản nhạc đã viết ! Và, vậy là BẠN ĐÃ CHỌN SAI nếu là YES...bản nhạc biến đổi...Phải đành viết lại !  (WARNING !)
Thông tin nội bộ: Lời cảnh báo, đã từng có của quá khứ ! Rồi hả... còn tui đóa hở ! Sau lúc nghe thông tin, Copy file...trình viết nhạc Encore...đó ra ! Past ra thành 2 file...file copy...tui Yes ! Mới biết rằng, là "ông nói đúng"...Vậy, thì gọi là "check" lời ông nói hay là "test" ?? (nhanh !) ...chờ !...(*** No waiting ! chút nữa đi về thăm ÔNG NỘI...ok...vui!)
TIN NHẮN:
Organ Mini...NutiFood ! có rồi thì bấm ngay vào nút LEARN...bấm phím đàn...chơi liền ! Lần hai, chơi lại bấm phím FILL-IN...thì trống "gu-lê" kết thúc !
Lần ba, trước khi Play...thì bấm RECORD-ghi lưu vào máy !
Ghi xong ! Bấm nút RE-PLAY: nghe lại ! 
Chủ đề phụ diễn: Để Làm gì ?
Subtopics Forum: What To Do ?
1.-Thẻ kiểm tra, là gì ?;  Check card, is what?
Là tờ giấy, đưa ra...! Nhằm mục đích "thưa ông" hãy kiểm tra giùm tôi, tôi là ai ?
As the paper, giving ...! Aims to "sir" check for me, who am I? 
2.- Chứng minh nhân dân, là gì ?; The identity card, what is?
Là tờ giấy, nhằm đưa ra "xin ông" chứng minh dùm tôi ? Tôi là ai ?
As the paper, to provide "ask him" prove for me? Who I am ? 
Hệ quả suy ra là ; The consequence is deduced:
a.-Tôi đã "kiểm chứng" ông là ai ? Xong !
I have "proven" Who is he? Done!
b.- Tôi còn bận, phải xác minh "anh là ai" ? Chưa xong !
b.- I was too busy, to verify "who you are"? Slacking !
Viết chữ "Để" bị sai sót thành ra chữ "Đề" ! Làm sao để sửa chữa ??? Mở hình trên bằng Trình Paint có trong máy tính,,,của Windown ! Kéo thanh trượt, bên dưới góc phải của trình, để kéo hình còn là 25%. Dí con chuột mũi tên vào đường viền dưới của hình ! Kéo đường viền khép hình về lại như cũ, mất "hàng chữ"... thả chuột ra...là nó mất ! Dí chuột lại, kéo ra...thì ô hình thành ra ô trắng, như sau:
Bên cạnh của nút chữ A, là nút Text, dùng để ghi chữ...là nút đổ màu, kích chuột vào đó -> đổ màu đen...vào ô trắng...viết chữ lại ! Hoặc đưa hình lên trang web...viết chữ lại ! Là trang: =>  https://www.picmonkey.com/
???
Điều nầy nghĩa là gì ? Nghĩa là, viết nhạc KHÔNG CHO PHÉP VIẾT SAI CHỮ !
Kỹ thuật ĐÁNH ĐÀN ORGAN, là gì ? 
Là nhớ con số 6=note La...con số hòa âm...làm chuẩn ! Phím có ghi số 6 !
Trên Guitar ! Nó là note, trên dây 3 dây sol, bấm ngăn số 2 là note LA !
Tham khảo: Về Cao độ note nhạc ? Note La chuẩn cao độ là bao nhiêu ?
2. Cao độ note La chuẩn ! (LA=440 thay cho LA=432 ) 
3. Tần số các note nhạc ! (download về máy, làm tư liệu !) -> xem nơi File PDF. bấm nút tải xuống ! 
Tựa đề: ANH YÊU EM
 "Ngày xưa đó ! Ngày xưa đó...có em trong đời !
 và anh yêu ơi ! tuổi thơ,  đâu rồi...tóc bạc hoa niên !
....
Anh yêu em ! Quên cả...đợi chờ ! 
(la la la ! sol la ...fa# fa# )  (từ 6->4 phím đen!) 
Quên câu hò hẹn, quên giờ...phôi pha ! [2 lần]
(fa# fa# mì mì,fa# rề ...mi mi ) [rề mi mi...bấm ngón Cái]
(từ 4->3 nhấn ngón CÁI...làm chuẩn lấy đà...bấm tiếp!
Vậy, bấm sai là sai ngón CÁI ! )
fa# rề...mi mi ! 
....
(Thực hành ghi vào trình Encore 4.55...xem bên dưới!)
(Recorded in the Encore practice 4.55 ... see below!)
Quy luật sáng tác..1 bài nhạc..là viết hai câu cuối trước ! Nó được viết lên đầu, làm nhạc dạo đầu!
Nên ghi note, ghi chữ...xong bôi đen...xóa chữ !
Như vậy, trọng tâm của vấn đề là gì ? Nghiễm nhiên "âm chủ kết" là note "mi"...
Suy ra nó là Mi thứ-Em...chứ không còn là Sol-Trưởng...! (nhớ là Fa#)
 Tôi liền viết ra ngay...note nhạc và lời ! Sau 3 lần gõ đàn Organ ! Và đã bôi đen 2 note Fa Fa...trong câu nhạc...bấm lịnh Ctrl + T thì nó ra dấu nối ! Nếu là dấu luyến thì là Ctrl + L...và lúc thao tác đã bỏ con vào khuông nhạc ...để thoát..?. Sau khi bấm vào chữ L, nơi thanh công cụ Graphic...viết chữ...xong ! (Thì bỏ con trỏ vào khuông nhạc...BẤM PHÍM A...để thoát...viết chữ...chuyển sang viết note ! Và, đã bỏ con trỏ vào đâu ? Để dồn ô nhạc lên trên như minh họa ? Vào nơi cuối ô nhac, bấm phím có dấu {[...xuống ! dấu }]..lên ! Xong -> Ctrl + A và bấm phím lệnh Ctrl + J...để cân hòa tự động cho bản nhạc đã được viết ! Sau khi đã cân hòa bấm Ctrl + S...để lưu...thì kết quả như hình trên ! Trọng tâm của vấn đề là sao cho "chữ cuối câu lời hát nhạc...là đầu ô nhịp" (nhớ !) Phân tích: chữ "chờ" cuối câu là note Fa...note trắng 2 nhịp. Chữ "pha" cuối câu là note Mi, note trắng có dấu chấm là 3 nhịp ! Nó nằm nơi đâu ? Phải là nơi ĐẦU Ô NHỊP ! ok ....vui chưa...vui quá ..chứ ! 
Sau khi bấm Ctrl + A (bôi đen bản nhạc) -> Ctrl + J...thì bảng Spacing xuất hiện, kích chọn ô Adjust Measure Widths ! Và OK !
(Kết quả: toàn bản nhạc đang viết... sẽ tự động sắp xếp CÂN HÒA ! ...Viết tới đâu cân hòa tới đó...và sau khi viết xong...CÂN HÒA..toàn trang bản nhạc vào menu Score ->  Kích vào System per page...trước khi vào đó là Bôi đen..Ctrl +A ...toàn bản nhạc ! ...xong...lại chỉnh những chữ bị "lệch" ...trước khi IN RA BẢN NHẠC !) 
Vào File -> Open -> chọn File Midi..của 2 câu trên ...vào trình band-in-a-box ! In bản nhạc ra...và thu nhỏ lại ! Theo trình Mix nhạc...mà viết lại cho chuẩn xác hơn ! 
Trong quá trình thao tác...3 thanh công cụ...bị ẩn...tôi bấm vào menu Windowns, để làm hiển thị lại 3 thanh công cụ là: Tempo, Graphic và Note...xong...ổn định ! vào Menu Setup và kích vào Save Preference ! Để lưu thanh công cụ "hiển thị" như trên !
 (vô tình con trỏ phần trăm phóng lớn..kích vào nơi bản nhạc đang viết...nó phóng lên chữ và note TO ĐÙNG !...nhìn rõ..khỏi đeo kính !...Tôi lại "tò mò" Ah..vậy ra...kích vào biểu tượng "kính lúp" ! hiểu roài !  )
Tôi bấm nghe...lại...nhạc gì nhanh quá ! Nhấn nhanh sao kịp..ngón nhấn ! Nên vào thanh công cụ Tempo=100 !?!...kích trỏ mũi tên vào đó ! Kéo nó xuống còn là 65 ! Nghe được chậm hơn ...Ok !
Hii...mình viết sao cho bằng máy viết nhạc ! Nhưng mình không viết...đưa vào nó ! Thì nó lấy gì mà "sửa lại" nhạc mình viết ? Ừ nhĩ ! 
Sau khi viết lại, tôi bấm đàn lần 3...và thực hành 2 tay ! Một tay bấm gam Am=mi+la+đô...và gam F#m7b5...và một tay bấm note của 2 câu nhạc...kết hợp với giai điệu số 6 ROCK...bấm chuyển qua số 9 nhạc POP...(như giai điệu mà trình band-in-a-box...đã chơi cho chúng ta nghe) : 
Hợp âm F#m7b5=mi+la+đô+fa#! (fa# là số 4 trong hình đó !)
(ghi nhầm nha!...ơi tời ..Gam FA..mà có sol ? "bợ mất sol...giờ là chủ MI..nhớ !..ngón cái đè lên Phím đen thui...chứ gì? nó là "chách"...ba note còn lại là "chùm" ! tay áp sát..vào..tay hở ra..nhấn nhấn...chách chùm chách..chách chách..nghe mới hay ! đóa nha !...hjj..)
TÓM LẠI :
Biến điệu âm thanh, là gì ? Là cụ thể, từ một hợp âm, chúng ta có thể, nhấn nó, đánh trên Guitar...theo giai điệu nhạc từng thể loại ! Ngược lại...thay vì, nhấn như trên "chách chùm chách...chách chách"...chúng ta đánh "chùm...chách chách...chùm chùm" ! hay như: chùm chách chùm...chách chum... ! Mà tiếng "chum" là gì ? Là thay đổi tone...tức là cao độ, thấp cao...mà ra nó ! Nghĩa là, how to do it !  how to do them ! => Rock = chùm chách, chùm chách...liên tục là ROCK...căn bản...từ đó...mới chợt hao hao như Folk...rồi thì ROCK Pop, Rock gì ? THAM KHẢO: tất cả hiện có trong trình của năm 2009 là 772 loại ROCK...! 
Lấy trình Band-in-a-box...thì hết "tranh cãi" theo nó..mà chơi ! 
Thông tin trích dẫn: Band-in-a-Box là một MIDI soạn nhạc phần mềm trọn gói cho của Windows và Mac OS sản xuất bởi PG nhạc Incorporated. Nó lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1990 cho các máy tính PC và cũng là Atari ST .
Phần mềm này cho phép một nhạc sĩ độc tấu để chơi cùng với một đệm máy tính tạo ra với nhịp độ điều chỉnh, phím điều chỉnh, và một sự lựa chọn phong cách âm nhạc. đệm ban đầu với cung tiến tùy chỉnh âm và giai điệu cũng có thể được tạo ra. Band-in-a-Box cơ bản cung cấp một 'ban nhạc trở lại-up' cho một nghệ sĩ chơi cùng với. Nó cũng có thể được sử dụng để mô phỏng toàn bộ một ban nhạc có hay không có nghệ sĩ độc tấu.
Band-in-a-Box (BIAB) có thể tạo ra một nền tảng cho hầu như bất kỳ tiến triển âm được sử dụng trong phương Tây âm nhạc phổ biến .
Tham khảo từ trang tiếng Anh: => https://en.wikipedia.org/wiki/Band-in-a-Box
Oh yes ! anh nói hay quá...note nhạc ngày xưa của anh là "đồ rê mí...đồ rê mí ! mi rê đô sì" ! (nhắc lại anh đưa thành lời nhạc mở đầu cho bài hát "ANH YÊU EM " ! ...chờ ! ) => "Ngày xưa đó ! Ngày xưa đó...có em trong đời !" và anh yêu ơi ! tuổi thơ đâu rồi..tóc bạc hoa niên ! là lời em nói ...oK đợi !
2. HAI LÀ...sau khi cài đặt, chưa có đường viền khung nhạc (margin) Nó quan trọng vì là CHUẨN ĐỊNH cho tờ viết nhạc ! Và thước Rule...cho trình viết nhạc, như sau:
Bạn vào menu ! Kích chọn mục Show/Hide... Sau khi bạn kích vào View (nơi thanh công cụ, mà mỗi mục trên thanh được gọi là Menu, tức là menu View-> Show/Hide), như hình minh họa:
Thì sẽ xuất hiện bảng hay gọi là họp thoại: Kích chọn vào ô Page Margin -> OK ! (theo như dấu "mũi tên"...có trong hình minh họa) ! 
Và nơi ô Rules là khung thước bao quanh Trình Viết Nhạc Encore 4.55...chưa được đánh dấu! 
Bạn vào đó, để có thước chuẩn ! Nhất là "phải biết canh lề" như thế nào ? Để một bản nhạc, luôn là CHUẨN MỰC ! Sau khi hoàn thành...xuất ra file In Ấn thành ra bản nhạc ?
Nghĩa là, kích chọn vào ô Page Margin ! Vào ô Rule ! Xong rồi OK là có khung viền và thước !
Thì đường viền bao bọc khung viết nhạc..xuất hiện, để bạn CANH LỀ CHÂN...bản nhạc ! Mà thường là, nếu dòng nhạc nhiều quá ! Nó chạy sang trang 2...bị ẨN...mà bạn chưa PHÁT HIỆN RA...?!?....bạn vào đâu ! để nó hiện ra hay chính xác là "hiển thị" ra ! 
Vào nơi mũi tên hướng dẫn, của hình ! (hiện giờ nó mới là số 1, nếu bị nhiều dòng, nó xuống trang 2, thì nơi mũi tên, sẽ có số 1 và số 2, bấm vào số 2, bạn mới thấy trang 2 !
CANH LỀ CHO BẢN NHẠC TRƯỚC KHI VIẾT note và lời nhạc:
 HÌNH SỐ 1 - Khung hình trên là hình SAU KHI đã ... canh lề  xong!
HÌNH SỐ 2 !
Khung hình số 2 là khung hình chưa canh lề !Muốn canh lề bạn vào, Menu nào ? Menu File, chọn Page Setup... !  Kích vào nó, xuất hiện bảng bên dưới ! Kích nơi ô trên cùng, chưa canh nó là 100%...bạn cho con trỏ vào đó, gõ con số 70 % ! Nơi ô có chấm đen là ô 3/4 (2cm)..là canh lề thụt trang giấy NHẠC bạn kích CHỌN nó, nghĩa là lề của nó là 2cm, chọn... tùy bạn ! Xong kích vào Ok ! (như hình dưới đây) !
 
VÀ BẠN HIỂU CHƯA !  Sau khi, OK xong ! Thì trang viết nhạc sẽ trở thành là TRANG HÌNH SỐ 1 (bên trên)
Tóm tắt, giữa tôi và BẠN ĐỌC, chúng ta, cần thống nhất một cách gọi tên, theo thuật ngữ vi tính gọi là THANH CÔNG CỤ MENU, (gồm menu File, Edit, Notes, Measures, Score, View, Windows, Setup và Menu Help ! )
hì hì...vào quán ăn...người ta nói đem bảng menu-thực đơn ! GỌI CÓ NGAY ! nha anh...Thảo ! 
...còn "menu" của anh..."khó gặm" quá !...(hix) ! 
OK...vậy hả ! em muốn nghe trình tấu nhạc...thì bấm vào phím Home...con trỏ "trình tấu nhạc"...nó lên đầu bản nhạc ! GÕ vào Phím Space...nó "diễn tấu" cho nghe "tiếng phách..và nhạc" mới viết...xong hả ! OK....GÕ SPACE...tắt đài...nhạc hết nghe ! (lắng nghe...tim đập) ! 
Chú ý: Con trỏ màu đỏ nơi hình minh họa ! (Sau khi nó Trình tấu hết bản nhạc! Bấm vào phím Home...con trỏ sẽ xuất hiện nơi đầu bản nhạc! Gõ phím dài thanh Space. Nó sẽ trình tấu bản nhạc! Gõ vào Thanh Space, một lần nữa ! Nó ngưng trình tấu ! Thay vì bạn  phải, kích chuột vào nơi nút Play màu xanh ! Nằm dưới thanh menu !
@...!!!...@


"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch! đã có liên kết trang!)

( Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)


Tiêu đề của tôi

1 nhận xét:

 1. Chuyện ma !
  Lang mang suy tư "có những hiện tượng lạ"..huyền bí..khoa học phải chứng minh: là sứ mệnh nhân loại ?
  _Hả..má Nghè chứ ai ta...Tiếng nói thầm lặng...một bóng trắng lấp ló nơi cửa phòng...lạ..mình đóng rồi...gỗ khô rút...mùa nầy...gió lùa nó mở..kệ !
  Chìm vào giấc ngủ..nghiêng...khỏi ám ảnh..hít đều thở nhẹ...yên thân !
  Một chùm tóc đen dài...của ai quấn cổ...quay lại bên nầy, trái tim lên trên dễ thở...mới đúng. Ủa...lại ai ta...bóng trắng hiện ngay cửa...
  Tôi bật người chồm dậy...má Nghè hả...
  Bóng trắng đứng yên..biến mất...tui tiến tới cửa ra vào...Trời chẳng ai...mình bị "ảo giác"...quay lại...bóng trắng...con khỉ ! Tới giường ngồi thòng hai chân. Bóng trắng xuất hiện...Tôi mừng thầm..chuyện lạ...đứng lên...thì bóng trắng đã vào trong phòng.
  Tui bước tới, bóng trắng đi lui...Tui chùn bước đi lui..bóng trắng đi tới
  _Mô Phật ! ông hay bà chết ngày nào..nói tui vái ..nghe hông ?
  Im lặng, vậy tui nghe gì đâu tời...
  _ Ah...bà đi lộn chỗ...hiểu rồi....Chỗ của "bà" là phòng trên tầng ba...ừ...Trên bàn thờ. Bóng trắng biến mất !!!
  Lê Đức Huyến

  Trả lờiXóa