Chủ Nhật, tháng 5 01, 2016

CÁCH VIẾT MỘT BẢN NHẠC BẰNG TRÌNH ENCORE 4.55 (trang 2)

PHẦN MỀM DÙNG CHO MUSIC : (hãy kích vào liên kết, 10 phần bên dưới ! có phần đã viết rồi...chỉ tìm ra liên kết !) => tải về (download) Encore 4.55 (file nén ! an toàn !?!) OK good !
1. Encore 4.55 (viết nhạc, gamut nhạc...tạo 2 nhạc Midi gốc, hòa âm&melody !)
2. Notation Player 3 (hiển thị note nhạc, âm thanh trung thực)
3. Adobe Audition 3.0 (thu âm, 6 track)
4. Band-in-a-box 2009 (trình mix nhạc)
5. RealBand (tách âm thanh, riêng cho mỗi nhạc cụ)
6. JetAudio (hiển thị âm thanh, đơn vị âm thanh bao nhiêu ? Ghi ra đĩa CD ! Chuyển đổi file !)
7. Picasa (vẽ hình) (how to do it !- 1 point)
8. Phoxo (khung hình) (Làm thế nào để làm nó !)
9. wav2mid (giọng hát biến thành note nhạc !)
10. Proshow Producer (làm KARAOKE-Video)
=> Cách làm Video trang 2  Sao em tìm hoài Trang 1 nằm nơi đâu ? => Guide for me ? Chuyện chi không biết ! 
How to do them ? =9=1+...+1...+1... = nine points ! (9 điểm ) ?  (còn nợ lại 1 điểm ! do tui viết roài ) 
(LỜI TÂM SỰ: cũng vì phần mềm số 9 wav2midi (giọng hát biến thành note nhạc)...tôi lên mạng...online....tìm nó download về máy tính hỡi ơi ! Kết quả...tư liệu trong máy bị "vi rus" XÓA SẠCH" 100 % máy...(mất hết ! Nó lại nằm trong gần 100 đĩa mua lâu rồi..chợt kiếm ra nó !...ơi tuyệt vọng...và niềm vui có lại !) Nó ư ? Nằm trong đĩa "LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH số 64-69, trong thư mục Un...? nó bẻ khóa, nên tôi đã nhốt nó lại trong file "nén" ! Mỗi lần quét VIRUS...nó không bị mất, Key Gen...)
=> (tải về) download Streamline English 4.0  (file nén an toàn ! ) 
Tư Liệu Quan Trọng:
How to Write a Song!
Cách Viết Một Bài Nhạc !
1. You have to prepare a lyric, so that there are enough 16 verses! Temporarily set a limit of 75 beats!
1. Bạn phải chuẩn bị một lời nhạc, sao cho vừa đủ số câu hát là 16 câu nhạc ! Tạm đặt ra một giới hạn là 75 ô nhịp phách !
2. What is the principle of writing music? The principle of writing to, "the last sentence is the top of the beat box!
2. Nguyên tắc viết nhạc là sao ? Nguyên tắc viết sao cho, "chữ cuối câu là đầu ô nhịp phách !
3. You determine, the last word of the lyrics, what is the note? As it's decided for: master the tone of the song! By contrasting with the tone determination of the music, below, is as follows: ; 3. Bạn xác định, chữ cuối chót của lời nhạc, là note gì ? Vì nó quyết định cho : chủ giai điệu của bài hát ! Bằng cách đối chiếu với bản cách xác định giọng điệu của bài nhạc , dưới đây, như sau: That is, the melody of the song is a master chord or a second chord. To select the correct number of note #; "is promoted" or note music b; "is descending," based on the table below, which select it ?; Vậy nghĩa là, giai điệu bài nhạc là hợp âm trưởng hay là  hợp âm thứ. Nhằm chọn, đúng số lượng của note nhạc #; "là thăng" hay note nhạc b; "là giáng", căn cứ vào bảng dưới đây, mà chọn nó ?
* dấu bê-mol = b (dấu nhạc giáng )
* dấu đi-e = # (dấu của note nhạc thăng)
4. You must understand that: a song, must have prelude music. So, choose one or two last verses. You write music notes, for the lyrics "it will be the prelude".
4. Bạn phải hiểu rằng: một bài hát, phải có nhạc dạo đầu. Vậy, nên chọn một hay hai câu hát cuối bài nhạc. Bạn viết notes nhạc, cho lời nhạc đó "nó sẽ là nhạc dạo đầu".
To have a complete song! Please refer to:
Để có một bài nhạc hoàn chỉnh ! Bạn hãy tham khảo:

@@@

***
Em hiểu rồi anh Thảo ơi ! Con gái Ái Vi, nó cũng hiểu...anh trình bày hay lắm ! nút Play màu xanh nằm cạnh nút thu màu đỏ !  Nút đó là thu âm "note nhạc" nơi bàn phím KeyBoard của máy vi tính, không liên quan...sử dụng ! 
Thanh menu, thực ra như trên hình đã hiển thị, gồm các menu, như sau:
menu File, menu Edit...menu Help ! Tiếp theo là VIẾT TỰA ĐỀ...BẢN NHẠC & Tên tác giả ! 
(viết nơi không gian trên đầu bản nhạc !)
_Bước 1, bạn kích chuột vào menu Score...tiếp đến là kích vào mục Text Elements...nơi ô đầu tiên gõ tựa đề "Anh yêu em !" vào nó ! nhớ  là Font chữ gì ? Xem minh họa:
_Bước 2: lần lượt qua 12 động tác, như hình minh họa: Trên đây ! là minh họa chữ "Anh yêu em !"...trong ô đầu tiên, mà chưa chuyển mã gõ chữ qua VNI-Windowns ! (chưa chuyển qua VNI-Windowns...thì viết nó không ra chữ tiếng Việt !) Sau khi, chuyển mã...gõ "Anh yêu em !"...nó hiện ra như vậy ! Như hình minh họa: 
Sau khi, chuyển mã kiểu chữ gõ..gõ vào...nó như vậy !
***

***
Bỏ con trỏ "mũi tên" của máy tính của bạn nơi góc...trên của dòng nhạc đầu tiên, gồm 3 ô nhịp, đó ! kết hợp bấm chuột trái ! Kéo dòng ô kẽ viết nhạc...chạy xuống ! ...nó trống không gian...để viết tên Tác giả : .....!!!....


Kích con trỏ vào chữ T...rồi bỏ con trỏ "mũi tên" kéo thành khung ô nhỏ...thì con trỏ "nhấp nháy" mới xuất hiện ! Rồi mới gõ chữ Tên tác giả ! Nhưng phải vào Menu Text...chọn Font chữ...và kích cỡ chữ viết lớn hay nhỏ ???...rồi mới gõ chữ !
Nhưng phải vào
Viết xong 2 dòng chữ của TỰA ĐỀ và TÊN TÁC GIẢ..xong...mà "lúng túng" ?!?...Sao để thoát nó...hình thành...sau khi "gõ chữ tên tác giả" ...Nhớ là: Kích vào chữ L...xong BẤM PHÍM A ! (chú ý!)
Nhớ Bỏ Con Trỏ Vào dòng Viết Nhạc...rồi mới bấm phím A ! Mới ra...mất ô viền viết chữ, Tên tác giả...mà hình thành dòng chữ "tên tác giả" !
Hay nói cách khác, Phím A là chức năng ! Thoát khỏi, con trỏ, màu đỏ...con trỏ bỏ nơi note nhạc! Thì mới hiên...ra...con trỏ viết chữ...mà bấm A...là thoát nó !
Sau khi kích chuột vào nơi chữ L, nơi thanh công cụ Graphic, viết lời ! Con trỏ...dấu mũi tên màu đỏ, xuất hiện nơi đầu dòng dưới khuôn nhạc, bạn bỏ con trỏ vào note nhạc, thì con trỏ mới hiển thị....ra, nơi ô dòng viết chữ ! Nhưng chưa có note gì? Bạn gõ phím A. thì nó mất con trỏ ! Bỏ con trỏ vào chữ "Nhạc& Lời: LÊ ĐỨC HUYẾN, kéo xê dịch, đến vị trí...thích hợp !

Sau khi được 1 chữ...rồi....nhấn thanh Space...con trỏ nhảy sang note thứ 2, mà gõ chữ...nơi note thứ 2 !...Cứ vậy, gõ hết câu...Bấm phím A...rồi lại...bấm chữ L, nơi thanh công cụ viết chữ là thanh Graphic !

_Bước 3: LƯU FILE TRÌNH ENCORE : 
Trước khi lưu file kích vào chữ Save nơi menu File, thì gõ tên File là "ANH YEU EM"...không có dấu ! Anh nói "công khai" roài đó nha !
(XONG !)
...rồi là gì ? LÀ đang 4/4...chuyển qua 3/4 hay 2/4 như thế nào ?...
(Qua sáu bước nhỏ ! Sau khi tính toán rằng...trong 3 note là 3 nhịp của 3 note đen; và thêm note dấu lặng 1 nhịp, là 4 nhịp trong 1 ô nhịp ! Vậy, trước khi chuyển từ 4/4 qua 3/4...thì sao ?) -> Bôi đen note dấu lặng 1 nhịp, bấm phím delete...bỏ nó đi ). Và tiến hành 6 thao tác, như minh họa: 


 Bấm lịnh Ctrl + A (bôi đen toàn bản nhạc) ! Xong bấm lịnh Ctrl+J, xuất hiện bảng Spacing ! Kích chọn, như trong minh họa và OK. Thì Note và chữ viết TỰ ĐỘNG trãi điều chữ ra ! Viết hết bài, cũng cho tự động SĂP XẾP cân hòa bản nhạc !


OK ...hay ta ! Con gái cưng...nó mừng lắm ! Vậy, nó hỏi ông, rằng: "ủa ...ủa"...vậy, dấu thăng(#) của note Fa thăng...thì chủ âm là G-TRƯỞNG-SOL ! Do đâu mà có ? Vậy, viết sao thì cứ tiến hành...miễn sao Note cuối cùng, là note "kết" Sol...thì mới đúng bài !
Và, nếu nó kết ...bằng note Mi...thì là chủ âm Mi-thứ ! 
(Đúng không !)
Trả lời: Nói vậy, là hoàn toàn "chính xác-exactly" !
(Vì căn cứ vào bảng...?!?...ta xác định !)
PHÚC ĐÁP: bảng "Xác định giọng điệu" !
Ba thao tác để thay đổi...ký hiệu chủ âm, một bản nhạc !
Three operations to change ... all negative sign, a track!


Kéo thanh trượt ! lên hay xuống...định vị ...là mấy thăng, hay mấy giáng ???
Không thăng, không giáng lả chủ âm La thứ-Am, hoặc Đô trưởng ! OK !

OK XONG !
 BA BƯỚC VIẾT NHẠC :
1.- BƯỚC 1: Kích mở Encore 4.55 : 
Giao diện của Encore, sẽ mở ra như sau: (kích vào thanh công cụ, chức năng New !). Hàng trên là khóa Sol dùng viết nhạc khóa Sol, hàng dưới là nhạc Khóa Fa dùng cho Piano ! Bạn chỉ cần Khóa Sol để viết ! Kích vào File và chọn ->  New ! 
2.- BƯỚC 2: Viết note nhạc....Lời & Các Ký Hiệu...âm nhạc !  Bạn chỉ cần Khóa Sol để viết ! Kích vào File và chọn ->  New ! Giao diện mới sẽ mở ra...sau khi bạn tiến hành, để mở File thứ hai của Trình Encore, như sau:
Đường dẫn; Path:
Vào File -> New -> Xuất hiện bảng Choose Page Layout (Chọn giao diện trang):
Kích chọn Single Staves (Khuông nhạc đơn). Nơi ô, Staves per system: số khuông cho mỗi dòng nhạc: gõ số 1 (khuông). Systems per page: số dòng nhạc cho mỗi trang. Measures per system: số ô nhịp cho mỗi dòng nhạc: chọn 3,4,5 …tùy thuộc mỗi bản nhạc.
TRÍCH DẪN : Khi vào Encore, một trang nhạc mới sẽ tự xuất hiện với kiểu ngầm định là Piano, gồm 5 dòng nhạc (systems), mỗi dòng 2 khuông (staves) dùng cho bè cao (khoá Sol) và bè thấp (khoá Fa), mỗi khuông 3 ô nhịp, còn gọi là trường canh (measures), đây là trang nhạc chuẩn cho piano. Nếu không ưa thích sự lựa chọn này, bạn mở menu File – New hoặc nhấn Ctrl+N để mở trang mới rồi chọn theo ý bạn, hộp thoại Choose Page Layout xuất hiện như sau:
(Theo thông thường, chỉ số ô Staves per system, luôn hiển thị là số 2, vì 1 lúc 2 khóa nhạc , trong một trang viết! Vậy, bạn thay vào đó là số 1...và kích chọn là Single Staves...gõ vào là số 1. Chỉ số của nơi ô Systems per page là số : 5 bạn nên thay vào là số 15, 14, 13...Chỉ số nơi ô Measures per system là : 3...bạn thay vào 4, hoặc 5 ! => OK ! )
3.- BƯỚC 3: Sau khi viết xong, bạn xuất ra file nhạc...bằng file PDF., hoặc file In của MS....như sau : 
*****Thưa với BẠN ĐỌC, kính mến ! Tôi đang viết nhạc 3/4...tặng bài hát cho CÔ BẠN GÁI, năm xưa....hát cho CÔ GIÁO ấy nghe ! Cha cô ấy chết vào năm 1969 (tết Mậu Thân)...nên nhạc tưởng niệm nầy ! Viết bằng "âm sắc" VIOLIN và Tempo=69...chậm rãi...và thể loại là CHA CHA...(vì là nhớ CHA mất !) theo liệt kê là số 5...trong bảng thể loại GIAI ĐIỆU (Cha Cha style) ! Lúc vào Trình MIX nhạc...thì hỡi ơi ! Nó mặc định là thể loại nầy, chỉ chơi ở NHỊP PHÁCH 4-4, NHƯ SAU: 
Nên tôi phải Viết lại...chờ...! 
Sau khi vào chọn Nhạc Pop...thì OK...trình MIX NHẠC...đã chơi như sau:
Sau khi bấm vào Ký hiệu màu "xanh" trên thanh "chức năng" phối nhạc ! Thì máy đã cho ra...bảng in của thể loại nầy, vì tôi đã bấm vào nút Print !... Đây là, hình chụp từ Trình Mix nhạc!  như sau: 
Thế là OK ! roài...còn muốn gì hơn nữa ! POP..."mê hồn" trận ! 
Và, như bạn thấy đó ! Nó hấp dẫn, bởi hợp âm ...xuất hiện !..Oh, ra rồi...sướng rơn người luôn ! Ok thanks !
Suy ra trình mix nhạc là gì ? LÀ MỘT PHẦN MỀM..nó nghe âm thanh, từ một file nhạc Midi...mà viết ra note nhạc, ra luôn hợp âm...cho 6 loại dụng cụ khác nhau...kể cả TRỐNG...
THÔNG TIN TỪ (hình minh họa của Trình Mix Nhạc):
1. Chữ KINH HUONG LINH, là do nơi file Midi...của bản nhạc...bạn lấy tên như vậy (Luôn luôn là chữ "không có dấu" vì trình của tiếng ANH. Có đưa file Midi vào trình Mix..thì nó mới TRỘN NHẠC...cho bạn ! Không đưa vào...nó cũng có sẵn...gần cả 100 trăm bài nhạc MẪU...bạn có thể...mở nghe thử ! 
2. Nơi chữ Song...kích vào đó..là Lưu bản nhạc, KINH HUONG LINH vào trình mix nhạc !
3. Kích vào chữ Style...thì xuất hiện bảng liệt kê 1754 thể loại nhạc, bạn chọn thử..nghe thử.
4. Chữ : POP_3_4 Pop 3/4 - Top 40 3/4 16ths...là TÊN THỂ LOẠI NHẠC...của trình mix ! Là 1 thể loại...trong 1.754 loại mà bạn đang chọn ! Cụ thể...là của bản  nhạc Kính Hương Linh ! 
5. Nơi chữ Em...là hiển thị HỢP ÂM CHỦ ÂM của bản nhạc ! kích vào dấu tam giác...một bảng sổ xuất hiện...ghi các hợp âm chủ, để bạn chọn, theo file Midi...đưa vào ! HAY NHẦM...chỗ nầy !  (tức là, nhạc viết chủ âm một nơi...mà bạn. chọn nhầm MIX CHỦ ÂM một nẻo...CẢNH BÁO !
6. Kế tiếp nơi hiển thị chữ số 69 là TEMPO= 69...có hai dấu mũi tên , lên và xuống, là nơi bạn kích cho tăng, giảm về chỉ số Tempo, tức là cho bản nhạc...nhanh hay chậm ! (ai dùng Organ thì mới biết rõ) được PHỐI ÂM như thế nào ?
7. Nơi chữ Memo..kích vào đó là thông tin...TÓM TẮT...SUMARY...về bản nhạc...đang được Phối âm hòa khí...như thế nào ?
8. Chú ý nơi chữ Style...có chữ F, kích vào đó, là bảng ghi nhớ..những giai điệu..mà TRÌNH MIX...đã trình tấu cho bạn nghe...và nó ghi lưu ! Để lại, tìm lại..thể loại, mà mình đã nghe qua, sau quá trình, đã nghe thử...mà kích chọn TÌM LẠI...thể loại đã nghe ?
9. Còn nơi chữ S là thông tin gì ? từ từ...sử dụng...bấm bậy....nó rối loạn...tìm ko ra lẽ...? bị lỗi..potay.com...!!!...(đi sâu vào nó...chỉ có NGƯỜI NHẠC TRƯỞNG NẦY...chỉ lại...tự ý...bấm bậy....cài lại máy....mất 50.000 VND...mang máy lại nhà tui cài...trả công cho tui nha ! (nhớ)
**** Vậy, bảng nầy tức là bảng trên đó ! ...gọi là bảng hiển thị THÔNG TIN ! 
(tò mò bấm vào thử, nơi chữ S !) nó ra bảng dưới ????
Bấm vào 3 mục trên coi chút...KO BẤM BẬY...cả...100 chức năng...đan xen...trong đó !
(coi xong tắt...cancel...! không kích chọn BẬY...hư trình..ko chạy..cài lại..WINDOWS và cài lại nó...và 4 phần mềm khác nữa...chứ !...)
Kết quả của tìm kiếm là : 
MIDI 101: Xóa mù ngay kẻo mãi đi sau thời đại !
Kính thưa sư phụ...ngày xưa, lúc nghe sư phụ nói hai chữ "midi" lại là nhà thơ...viết nhạc ! Cái...ngu muội..áp đặt và lầm nhận về thầy, một con người dung dị, chân chất, thật thà, như THẦY...thì đúng rồi ai nghe Thầy nói "cũng chửi" vì "lầm nhận"...riêng tôi hiểu điều đó !...nên đã hỏi và trả lời...bằng sự tìm kiếm (search ! trên mạng như minh họa trên)...mong Thầy...bỏ qua...cho chúng sanh nhờ ! Mô Phật ! 
Tham khảo: 
Mô Phật !
TRẢ LỜI CỤ THỂ: File MIDI...có từ Trình viết nhạc Encore 4.55...mà có !
Từ tiếng nói con người,  biến thành tần số...biến thành note nhạc !
(bạn hãy hát, 1 câu...gởi về Thầy...Thầy...sẽ chuyển lời hát ấy thành note nhạc ! dùng phần mềm từ wave sang Midi ! chứ ko cần Encore...4.55..gì cả !

Tham khảo : 
Em mới đăng đó ! Cấm "la" em  đóa nha ! ...
Hey..."biết chưa mà hỏi" hình như đã biết ??. Dòng nhạc nhạc Jazz, ở Mỹ...là máy móc hiện đại ! (hợp âm của nó, nhạc cụ nào chơi nổi! nếu là up...phải down "toàn bộ" ! )
Còn Việt Nam ư ? Nhạc Gia là NHẠC PHỤ...là ông cha vợ !
Nhạc tưởng niệm nầy...ta chọn "Praise ?" Khen ngợi...mà không "cầu nguyện" nha ! 
Vậy, bạn muốn chọn thể loại trong 1753, thể loại, chưa update ! Nếu update...sẽ có thêm...số lượng thể loại là trên 2.000 thể loại ! Hãy kích vào Style ! Tha hồ mà...chọn và NGHE..máy Trình Tấu Nhạc Nền..cho bạn nghe ! (Xuất ra file...thì có File...nhạc nền NGAY ! )
Trình  mix-nhạc: band-in-a-box 2009 (MUA ĐĨA ...7.000 VND...khỏi cần nhập khóa!)
Tôi đã Update...nhưng nó thêm vào...tiếng âm thanh phụ: chim hót, còi hù, còi cảnh sát, tiếng xe...gầm...gió hú, nước chảy róc rách...nhưng mất chức năng HÒA ÂM...nên phải...xóa máy..cài máy lại ! OK...!
Nếu bạn kích vào chức năng Memo...thì bạn sẽ, nhìn thâý, bảng ghi chú thông tin về...các loại nhạc cụ...đang ĐƯỢC SỬ DỤNG! ***bạn có thể thay đổi...dụng cụ...do bạn chọn, tức là "công việc " MIX NHẠC! 
(Tôi đã copy, dán vào ô Google dịch...và copy...ở đó..dán vào đây !)
******   Song Summary   *************
Title: KINH HUONG LINH
File:KINH HUONG LINH-Cha cha-3-4.MGX
Key=Em , Tempo 69, Length (m:s)=0:36
No intro. 10 bar chorus, from bar 1 to bar 10.  Repeat x1 chorus
Melody has 24 notes, saved patch is Distorted Rock Guit (31), embedded patch on track is Violin (41), at bar 1
No Soloist track.
Song is saved with bar changes for  Time signature,
Style is POP_3_4.STY (Pop 3/4 - Top 40 3/4 16ths)
Style MIDI Instruments are : Fretless Elec. Bass (36), Acoustic Piano (1), Nylon String Guitar (25), Slow Strings (50), 
MIDI Drums : Drum Patch # 2 (2)

*******************
 Tôi ung dung mở File Encore...viết HỢP ÂM vào bản nhạc !
(Bạn đọc đã thầm nghĩ ! Tôi sẽ kich chuột vào thanh công cụ Note, tương ứng với note nào, trong một bản nhạc nào đó, "tôi sao chép nhạc" !  [thông báo: hiện nay có người chép thuê nhạc, 1 bài là 50,000VNĐ]...và bỏ vào ô nhịp, của dòng nhạc...thì viết được ngay ! Khó gì đâu ? Khó là do "chưa biết"...biết rồi ! "dễ lắm nghen" ! Nhưng bạn làm như vậy lâu lắm ! Quy tắt, viết nhanh nhất, cho 1 bài nhạc là VIẾT DÙNG PHÍM Tắt !)
Tham khảo : 1. Encore 4.55 (viết nhạc, gamut nhạc...tạo 2 nhạc Midi gốc, hòa âm&melody !)
Bằng cách nào...? Kích chọn chữ C (là chữ viết tắt của Chord =hợp âm)...nơi thanh công cụ Graphic, như trên ! Và cụ thể, thanh ấy là:
CÁC HỢP ÂM...đã được Trình Mix nhạc : band-in-a-box cung cấp! Chúng ta...tiếp nối ý tưởng từ bên trên ! Đã nói là ...Sau khi bấm vào Ký hiệu màu "xanh" trên thanh "chức năng" phối nhạc ! Thì máy đã cho ra...bảng in của thể loại nầy, vì tôi đã bấm vào nút Print !... 
(Vì lý do...riêng...chúng tôi...không thể giảng giải hết nghĩa lý ! Lưu hành nội bộ ! hiều nhau !) 
Vậy, từ nơi...Trình mix nhạc band-in-a-box 2009, tôi  đã kích vào nút Print và kích vào OK - Print như sau:
 Sau khi File bản nhạc..in ra..theo máy mặc định là  File Pdf. Chúng ta hãy thu nhỏ, nó lại và cho nó nằm bên cạnh, của trinh Encore ! Để nhìn thấy...mà viết HỢP ÂM F#m7b5..là hợp âm Fa thăng thứ...đầu tiên của bài nhạc nầy ! Bài nhạc Kính Hương Linh !
 Tôi kích vào chữ C, nơi thanh công cụ Graphic, như minh họa:
 Một họp thoại, xuất hiện ! Bạn gõ tên F#m7b5 vào ô...và bấm ok ! Tất nhiên nó sẽ được viết ra, nơi dấu +, nơi mà...Trình Encore..đã được chọn...để viết nó ra ! Vì bạn đã, kích con trỏ vào C...! Con trỏ bây giờ thành là CON TRỎ DẤU +...bỏ con trỏ vào nơi đầu ô nhịp ! Nơi cần viết hợp âm ! Thì họp nầy xuất hiện ! Gõ...F#m7b5 vào ô, hoặc chọn có sẵn ! Bấm OK !
 Kết quả sẽ được viết ra...như sau:

Tôi chợt phát hiện dấu "lập lại" để hát lần 2...chưa viết ! Nên kích vào thanh công cụ, Measure -> chọn Barline Types..., như minh họa:
 Lại xuất hiện, họp thoại mới ! Kích chọn dấu "lập lại" ! Và tất nhiên, lúc trước đó, con trỏ của bạn, phải chọn nơi được viết là nơi nào ? Nó sẽ viết ra nơi đó ! (Chọn nơi "ô nhịp" đầu tiên !)
 Kết quả, nó được viết ra, như sau:
 Giải thích bồ sung: Trước đó...lúc bạn in ra bản nhạc, từ trình Mix nhạc...? Band-in-a-box 2009, bạn đã viết tên cho file Lưu (Save) như minh họa:
 Bạn viết chưa ra hợp âm ư ? Vì bạn chưa bấm vào OK ! (ok chứ ! chuyện nhỏ mờ !)
 Nó bị lệch ư...bạn kích chuột vào nó, tức là dòng chữ "F#mb5...kéo nó chạy nhích sang phải chút ! (nó chỉ chạy qua lại...còn lên xuống..thì không?) bạn kích vào góc bên PHẢI, kết hợp với, kích CHUỘT TRÁI, của một dòng KHUÔN nhạc ! Mà kéo nó chạy xuống hay lên ! Vậy, tôi hỏi bạn hoặc bạn hỏi tôi "cái gì chạy xuống hay lên" ? Nó là dòng nhạc...chạy...còn dòng chữ F#m7b5...thì ko chạy..nó chỉ chạy qua-lại thôi !
 Lúc in ra,,,máy tôi, hay máy bạn sẽ bị thiếu Font chữ cho Trình Mix nhạc...kệ nó hãy bấm vào OK...NÓ IN RA...và cancel (hủy) bảng thông báo phụ ! Muốn vậy thì OK tiếp !...
(The end this page !)
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch! đã có liên kết trang!)

( Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)


Tiêu đề của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét