Chủ Nhật, tháng 6 26, 2016

Tôi học tiếng Anh-trang 1; I learn English-page 1

Nguyễn Thị Bảy (HẢI UYÊN) 
̉ng bài đăng 132 (anh àhjj...+nháp=145 ! Xóa quá khứ, xóa Chánh Niệm và tư liệu Đông Y !....good ! Thời gian làm nhạc Computer...hơn 6 tháng liền, lưu full memory...don't foget ! nơi 62 vũ bão, đã viết tay...1 tập trên giấy ! Sau 100 ngày...thay Font hoàn chỉnh ! Again MUSIC OK !
Mission-Nhiệm vụ: chúng ta "nuôi dưỡng" Robot.tran. dạy nó "khôn" Nó dịch theo lịnh "giáo huấn" của chúng ta ! Ok...please...(mis....) How sweet...grand...it me Ana...one "n" OK Hey !
***
Annam là "Trung kỳ" ...con cháu của Vua Bảo Đại.
***
Xem trang : +>Mẫu Khung (cài sau Dọn Rác !) ; Note: "trong sách Chơn lý...có nơi: đặt dấu phảy...sai !
*** Thống nhất, bôi vàng từ cần nhớ tiếng Việt, và gạch dưới từ tiếng Anh (không bôi vàng) ! như trong bài +>"Trên mặt nước" ! (chú giải về : Liên Kết Văn bản !?!) We adhere to the commandment! Yes Sir. ! Vâng, thưa Ngài !
There is a method, which eliminated all measures: up to go and repeat forever .... not boring!
Có một phương pháp, mà giải trừ được mọi biện pháp: lập đi và lập lại mãi....không cho nhàm chán ! (update words)
 ****
Báo cáo: Chơn lý 47 Quán Thế Âm, địa chỉ Video...bị nhiểm Virus...chữa xong, mất video Quán Âm ? (hiện tượng nhân đôi còn "di chứng" nơi Vô Lượng Cam Lộ...dán trên, nhảy dưới Khung Chân Trang ! kẻo bị dư !)
Nguyên nhân: Robot. text hiểu nhầm...là̉ virus" ??? nên sau khi "chận" ko ược "nó span" tìm kiếm" words"+> XỨ THIÊN ĐƯỜNG
nó tự "cân hòa" theo nguyên lý..tự sinh cường lực tối đa...lúc về́i thiểu...nó "co giật" như "thằn lằn đứt đui" > bệnh mù!!! mắt thần nó...bị "ám ảnh" virus ! > Biện pháp "cấp thời" tính lượng...tạm cho nó Font ? tượng trưng ánh sáng ! nơi đó !!!!
Báo cáo "Trưởng ban điều hành" phân phối thời lượng...thông tin...Font giữ nguyên tính trạng, mà nền tảng là "lấy độc dĩ độc" ! Nó là "xạ thủ" giữ vững cung Đô trưởng cho chúng ta...OK finish ! Thanks
***
Quả nhiên là có "bằng chứng" ...Nó tự "nhân đôi" ...đoạn nói về đi đứng đó...theo nguyên lý "phát sinh " virus ! hãy tham khảo gấp !
***
Ok ! you must know that: wait ! (chờ bác sĩ chuyên khoa "phẫu thuật" 12 nă m + 6 năm tu nghiệp = 18 năm...cut-cắt...không delete-xóa) chờ ! Bill form hospital...back up !
***
Hjj...mami muốn làm "hoàng hậu" cần "thái giám" hả ! ok chờ !
****
I am Bill...check...no double..."không dư"...how to cut it ??? the one of section ! haha...the same...mistake Ai Vi...thanks...if he like so that, i will cut of him !...ok ...of him (three dots) ! Sorry !
****
OK... papa...đã..."chỉ dẫn" cho Bill...cut them...dư, "nhân đôi" đoạn... ! Lê Minh Quang nói đúng đó !
***
Hỏi & Trả lời : Lê Minh Quang là Ban Điều Hành ??? ok !OK...oh...ithanksiriiit me OK...thanks, and Bill how? Tom&Cat...will be...!!! because I just heard +> Thần mật !wonderful...and suprise me ! i surpose you please understand me, my job at hopital very busy ! I "ủng hộ" you !hup...Pro. yah..tom hee! suh as you oh yeah...cat..nd...me ! uhm..one two three..cheer..."xin thề" " xt. xt...Ok not Promise at me ! (Av. phê duyệt ! forget her...anh Q. à !)
***
"Worship virtue of Gandhi ; Tôn thờ đức hạnh của +> Thánh Gandhi."
***
Ok that's all right ! "ông ta chưa bao giờ hiện diện" +> Chơn lý tắt nghỉ ? Where ?
***
Response: We are on the path of evolution. There are things, which are categorized as history, future, screening and judgment! (Adviser: Le Duc Huyen!)

****
Tiểu xả, Trung xả, Đại xả ! Giải lao...tự xướng ! Hoan hô chúc mừng " bức tường Bẹc-Lin"...ko kòn...là nỗi nhục chung của thế giới chúng ta ! Thanks pappa..hì !
***
Thần thông là lời nói "pháp lý" thông thái có hiệu lực +> Xem quyển XỨ THIÊN ĐƯỜNG ! (ngày nào cũng "ký dzôô" là sao" hả...cô nào dí ? chư vị đùa dai !) Nhớ lý số: 6+0+3=9=603 và số 39 ?!?
****bút nào sa, mà gà nào chết ???
****Hỏi : ngày rằm...ông Phật ngồi đó nghe 100 lời vái, lời vái nào đúng nhất , và hỏi tiếp tại sao là đúng nhất ?
****
Trả lời :............!...........(hai ông long thần và hộ pháp...cười quên ngủ nghĩ luôn ok !)
***
Đáp án: "thầy ơi...thầy chỉ dùm con, "thần thông là sao"...lỡ con nói pháp, người ta, biếm con...thần thông là gì không biết, đúng là "mê tín dị đoan" mà nói pháp...không tại sao cả !(kẻ nào to gan...ám chỉ...mở miệng nói "mê tín dị đoan"...bộ muốn làm Góc-ba-chốp....chốp...hả ! hii...ok papa)
***
Mô Phượt ! Tình hình quốc nội: Là ngừ dân của tôn giáo, trên chúng ta là Ban Tôn Giáo và Chính Quyền...kèm theo đó là "Ban Mặt Trận"...đang, và sẽ xác định "kẻ thù" là ai ? Who ? Whose ? mô phượt ! Advicer ! Án-sờ wờ...NO bó di...em mơ ty...Ok ! (Gỡ mìn, nhớ "bấm nút" ..heard read Robot .Pl.)
***
Dịch giả 1: Không ai all !
****
Dịch giả 2: trống vắng (this afternoon)
***
Dịch giả 3: hết xăng, It me and you !
***
Dịch giả 4: ...
***
Dịch thật 5: má mìn với má mi cọng lại là "khai có ông" trong đó Vậy 3 người ! "hay không ai cả ??? Tham vấn: +>"Bật mí" số 25
***
Dịch thiệt 6: Chính tôi là "kẻ thù" của tôi...mà nào hay biết ơi tời !My main was the "enemy" My dear ... that does know me!
****
OK : phạt...làm "trinh sát" nhẹ nhàng...slow..."gỡ mìn" nơi còn báo lỗi ! Ok Order ! +> Chơn Lý "Thần Mật" là quyển đầu tiên...cần biết ngay !
****
Lời Tổ Sư nói về"dân chủ" ???
****
Phản diện tâm lý, cụ thể như: bởi ám ảnh chiến tranh, mới có vái nguyện hòa bình. Mà đích thực ra là phải biết +>"Sợ Tội Lỗi" (No. 32)và cũng thế ,"người không sợ chết" là người "mạnh mẽ" hơn hết ! Vic. à !
****


Cấp báo...format chữ "đi đứng" trên Vi trùng ...mà nó cứ "đi du71người" hoài là sao....Hội chẩn gấp gấp gáp !


LỜI KHUYẾN CÁO (thông tin nội bộ)
Các nhà hoạt động "bất đồng chánh kiến" là gì ?
WORD OF WARNING (insider information)
Activists "dissidents" is?
Là nhóm người có quan điểm và lập trường riêng của họ. Họ có kiến nghị, chương trình hoạt động "nghị sự" ..."kiến nghị" gởi cho nhà nước, cho Quốc Hội. Nghiêm cấm, nội bộ chúng ta, không được gọi họ là "phản động"...xúc phạm tới họ...là không nên vậy ! 
Is a group of people with their views and their own positions. They have proposed, the program works "agenda" ... "petition" addressed to the state, the Congress. Strictly prohibited, internally we will not be calling them "reactionary" ... insulting to them ... is not so!
Nhà tù là gì ? Là nơi "giáo dục" người phạm pháp luật quy định, theo án pháp, và quá trình thụ lý "hồ sơ" của nhà nước và luật pháp quyết định ! Vậy, tội danh nào...theo luật đã gọi danh tính là phạm tội "phản động" ? Nếu, xác định rõ "danh tính phạm tội" rồi hãy gọi theo...thời gian họ còn bị "giam giữ" và "phạm luật". Họ mãn hạn rồi...mà còn gọi họ theo "danh tính phạm tội" là sai trái, có phải như vậy không ?
What is prison? Is where "education" the legal provisions, according to the legal judgment, and the acceptance of the "profile" of the state and the law decide! So, what ... statutory crime called identity is guilty of "reactionary"? If, specify "identity crime" and call the ... time they shall also be "detained" and "illegal". They expired now ... but call them by "identity crime" is wrong, there is not that so?
Sau thời gian mãn hạn tù, họ còn phải "hòa nhập" với cộng đồng...và trở lại là "một công dân" theo luật định !
After the prison time, they have to "integrate" with the community ... and the back is "a citizen" by law!
Thậm chí có cả...một số người, họ chưa ở tù theo luật định, mà đã gọi họ là "phản động" . Theo cách gọi như vậy là đúng, hay sai ? 
There's even ... some people, they are not in prison under the law, which were referred to them as "reactionary". Call such way is right, or wrong?
Giai Thoại Triết Học
Có một ông học trò học về triết học. Sau khi học xong, ông ta làm giấy "giao kèo" với ông Thầy, rằng: "nếu học trò là người thắng kiện tụng, trong việc ra tòa lần đầu tiên để "tranh biện"...sẽ trả tiền học phí cho Thầy" ! 
Ông học xong, im lặng , chẳng tham gia, "cãi cọ" hay kiện tụng với ai cả !
Ông Thầy, thấy lâu quá, nên làm đơn kiện tụng, người học trò ấy.
Ông ta thưa với quan tòa: "Nếu ông Thầy tôi mà thắng kiện tụng với tôi, thì đây là lần "tranh biện" đầu tiên, mà tôi thua"! Vậy theo "giấy giao kèo", thì tôi không trả tiền học phí cho Thầy.
Ông Thầy ấy, đã nói "anh nói đúng, vậy Tôi bỏ cuộc tranh tụng nầy".
Ông ta nói với quan tòa: nếu tòa xử "tôi thắng" thì vụ kiện là "tôi trả tiền học phí cho Thầy tôi", mà tôi là người thắng cuộc tranh kiện, vậy thì tôi không trả tiền cho Thầy tôi !
Tòa nói: anh nói đúng ! 
Ý nghĩa triết lý Giai Thoại nầy là gì ? Học lý luận giỏi tới đâu...cũng không "vì tiền" mà tranh biện ! Hãy là một nhà hiền triết !
Anecdote Philosophy
Have a student he studied philosophy. After completing his studies, he made paper "covenant" with his master, saying, "if the student is the winner of litigation, in court for the first time to" debate "... will pay tuition for Master "!
He finished, silence, not to participate, "quarrel" or litigation with anyone!
His teacher, saw a long process, should apply litigation, that student.
He said to the judge: "If my teacher that he won litigation with me, this is the" debate "First, I lost"! So according to "indentured paper", then I do not pay tuition for the Master.
He was teacher, said "you are right, so I gave up this litigation."
He told the judge: if the court "I won" the lawsuit is "I pay school fees for my teacher", that I was the winner of the competition event, then I do not pay for my teacher!
The Court said, you're right!
Meaning philosophy What is this anecdote? Where better to learn theory ... nor "for the money" that debate! Be a sage!

Hỏi: Vì sao mà ông Thầy dạy triết, đã nói: "Tôi bỏ cuộc tranh tụng nầy" ?
Q: Why is he the teacher of philosophy, has said: "I give up this litigation"?
Đáp: Vì ông ta, sẽ nói tiếp. Nghĩa là "tôi thua cuộc tranh kiện" ! Vậy, học trò tôi là người thắng cuộc tranh kiện ! Vậy, theo giấy "giao kèo" thì học trò "thắng kiện" phải trả tiền cho tôi !
A: Because he would say next. Means "I lost the contest event"! So, my pupil is competitive event winners! So, according to the paper "contract" the student "prevailing" Pay me !
Nhận định: Đó là một lý luận "bắt cầu nối lý luận". Nhưng, người học trò đã, nói nhanh với tòa. Ấy là vì ông ta biết nói nhanh, vào thời điểm...mà lý luận "bắt cầu nối" sẽ diễn ra sau đó ! 
Verdict: It's a theoretical "bridge the theoretical". However, the student has, said a quick court. Because he knows he is quick to say, at the time ... that reasoning "bridge the gap" will take place then!
Tính chất đặc thù của tư tưởng là gì ? Là "tự do tư tưởng" ! 
Tòa án có thể cấm nói, "cấm tranh luận" và thậm chí là có thể bị "bịt mồm" và "chặn họng" ! Nhưng "chắc chắn", họ sẽ "bất lực" không thể nào cấm bạn suy nghĩ !
Specific characteristics of thought is what? As "freedom of thought"!
Court may ban said, "ban debate" and may even be "gagged" and "blocking the throat"! But "sure" they will "helplessness" can not forbid you to think!


MÔNG LUNG ! 
Ta bước vào hành trình, từ lúc gặp nhau.
Ơi xót xa, qua mau thời nguy khốn
Ta ở nơi nầy, em trốn nơi nao ?
Những con chữ, cồn cào...nhảy múa !
***
Hết biết rồi, chúng mình chẳng hơn thua
Nghe trái tim khua nhịp đập bồi hồi
Hơi thở gấp, nặng nề...ơi rạo rực
Trái tim tình thổn thức, môi run !
***
Hết biết nhé ! Ơi Mê cung "khổ lụy"
Quên suy tư, nhịp sống nhịp trầm luân !
Dù nơi nầy, có là con sóng dữ
Ở nơi ấy, là bờ cát ... lặng im..
***
Hết biết nhé ! Ta chìm vào vườn mộng
Hai trái tim cùng nhịp đập mông lung
Thời gian trôi, ta lắng đọng...! Suốt đời....bên nhau ! (2 lần) 
ĐĂNG TÂM THẢO 25/6/2016
Phổ Nhạc: TÔI YÊU TỔ QUỐC ! (@=SOL TRƯỞNG-G)
Thanh Minh Lễ Hội công viên
Hôm nay ngày cúng linh thiêng...oai hùng !
Dân ta nước Việt hiếu trung
Ngàn năm văn hiến...ngàn đời mến thương !
Tôi yêu Tổ Quốc Việt Nam
Dân thương ! Yêu nước...tay làm hàm nhai
***
Hương Lài thơm ngát hương đưa
Trà thơm dâng cúng, người hùng năm xưa
Ai hỏi thì tôi xin thưa:
"Xin đừng nói ! Ta đã làm gì cho Tổ Quốc ?
Hãy nguyện thề rằng: Phải làm gì cho dân yên !"
Dân Việt Nam ơi ! Hãy đóng góp cho Tổ Quốc thân yêu !
Cho Tổ Quốc thân yêu !


LÊ ĐỨC HUYẾN 1/6/2016Luật hình sự là gì ? Mọi chữ ký...đều phải "thông qua", ít nhất là "một công an" địa phương nào đó...lập "biên bản" và có chữ ký...của người "thụ lý" hồ sơ...,ấy là chính bạn ! Người "đặt bút ký" và "sẵn sàng" chịu...trách nhiệm...theo "nội dung biên bản" về "hình sự" !
What is Criminal Law? All signatures ... must "through" at least "a police" certain local ... up "record" and signed ... by the "handler" records .. ., that is you! Person "signing" and "ready" bear ... responsibility ... By "content of the record" about the "criminal"!
Bảo vệ "quyền công dân" là gì ?
Một nội dung "biên bản" mà không đúng với "luật pháp" quy định ! Nó, "biên bản" ấy, sẽ là "bằng chứng"...vu khống, và có thể "bị khiếu kiện" ngược. Đó là "bảo vệ" về quyền công dân ! 
Protecting "civil rights" is?
An "record" without the right to the "law" provisions! It, "the minutes" then, would be the "evidence" ... slander, and possibly "the allegedly" backwards. It is the "protection" of citizenship!
Người dân "tiến bộ" trong cọng đồng, là người mà họ "luôn đặc biệt" quan tâm về việc: Các nhân sự hành chánh, nhất là bộ phận ngành công an...sẽ bị "nghiêm trị" như thế nào ! Nếu họ "bị phạm pháp" !
The people of "progress" in the community, the people they "always special" care about: The administrative personnel, especially the police department ... the industry will be "severely punished" How! If they "being illegal"!
Hiện trường "bằng chứng" là gì ?
Mọi nổ lực, mọi phương tiện cá nhân, như điện thoại di động, máy chụp hình, "quây phim"...vv...của bạn ! Hãy sử dụng nó, để "lưu trữ" về "bằng chứng" nếu bị "hiếp đáp", cưỡng đoạt, những hành vi về "nhân sự phạm pháp"...kể cả, người "thi hành công vụ" nếu họ có "sự phạm pháp" ! (Đặc biệt lưu ý về hành vi "giả dạng công an" để lường gạt !)
Scene "evidence" is?
All efforts, all private vehicles, such as mobile phones, cameras, "filmed" Your ... etc ...! Please use it, to "store" the "evidence" if they are "oppressed", rape, acts of "illegal personnel" ... including, the "duty" if they with "transgressions"! (Special note about behavior, "disguised as police" to cheat!)
Tôi đặc biệt...quan tâm về "một Video Clip"...của một người dân, từng "bị phạt" về giao thông nhiều lần ! Họ nghi ngờ "xe công an giao thông" mà không có bảng hiệu dán nơi xe là "Cảnh sát giao thông" ! 
... I am particularly concerned about "a Video Clip" ... of a people, who "received" several times about traffic! They suspect "traffic police car" with no signs pasted where vehicles are "traffic police"!

GRAMMAR; NGỮ PHÁP
danh từ
the whole system and structure of a language or of languages in general, usually taken as consisting of syntax and morphology (including inflections) and sometimes also phonology and semantics.
To analyse language and to define language disorders most linguists divide language into four domains: phonology, grammar , semantics, and pragmatics.
từ đồng nghĩa: syntax, sentence structure, rules of language, morphology, linguistics5

ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU : "to be fine" ! ("là tốt" !)
=> http://www.susasoft.com/tieng-anh-online/21/infinitiVe-and-gerund-dong-tu-nguyen-mau-va-danh-dong-tu--190.html
INFINITIVE AND GERUND(Động từ nguyên mẫu và danh động từ)
I. INFINITIVE
1. To-infinitive / Infinitive with to: Động từ nguyên mẫu có “to”
* Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:
- Chủ ngữ của câu:        
Ex: To become a famous singer is her dream.
- Bổ ngữ cho chủ ngữ:  
Ex: What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.
- Tân ngữ của động từ  
Ex: It was late, so we decided to take a taxi home.
- Tân ngữ của tính từ    
Ex: I’m pleased to see you.
* V + to-inf      
- Sau các động từ: Agree , appear, afford, ask, demand, expect, hesitate, intend, invite, want, wish, hope, promise, decide, tell, refuse, learn, fail (thất bại), plan, manage, pretend (giả vờ), remind, persuade, encourage, force, order, urge (thúc giục), seem, tend, threaten,…
- Trong các cấu trúc:
   + It takes / took + O + thời gian + to-inf                  
   + chỉ mục đích
   + bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf
           I have some letters to write.
           Is there anything to eat?
   + It + be + adj + to-inf: thật … để ..
Ex: It is interesting to study English
   + S + be + adj + to-inf
Ex: I’m happy to receive your latter.
   + S + V + too + adj / adv + to-inf
   + S + V + adj / adv + enough + to-inf
   + S + find / think / believe + it + adj + to-inf
Ex: I find it difficult to learn English vocabulary.
- Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how ,… (nhưng thường không dùng sau why)
Ex: I don’t know what to say.
* Adj + to-inf:
- Hình thức nguyên mẫu có to thường được dùng sau một số tính từ diễn tả phản ứng hoặc cảm xúc của con người
(un)able                delighted                 proud                         glad            
ashamed              afraid                      eager                         surprised
anxious                pleased                   amused                      easy
annoyed               happy                     ready
* Note:
- allow / permit/ advise / recommend + O + to-inf              
Ex: She allowed me to use her pen.
- allow / permit / advise / recommend + V-ing                    
Ex: She didn’t allow smoking in her room.
- be allowed / permitted + to-inf
Ex: I was allowed to go out with my friends last night.
2. Bare infinitive / Infinitive without to (V1): Động từ nguyên mẫu không “to”
Động từ nguyên mẫu không to được dùng:
- Sau động từ khiếm khuyết: can, will, shall, could, would,…
- Sau các động từ: let, make, would rather, had better
Ex: They made him repeat the whole story.
- Các động từ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V1 (chỉ sự hoàn tất của hành động – nghe hoặc thấy toàn bộ sự việc diễn ra)
Ex: I saw her get off the bus.
- Help + to-inf / V1 / with Noun
Ex: He usually helps his sister to do her homework.
       He usually helps his sister do her homework.
       He usually helps his sister with her homework.

II. GERUND (V-ing): Danh động từ
* Danh động từ có thể được dùng làm:
- Chủ từ của câu:                  Swimming is my favourite sport.
- Bổ ngữ của động từ:          My hobby is collecting stamps.
- Tân ngữ của động từ:         I enjoy traveling.
* V + V-ing
- Sau các động từ: enjoy, avoid, admit, appreciate (đánh giá cao), mind (quan tâm, ngại), finish, practice, suggest, postpone (hoãn lại), consider (xem xét), hate, admit (thừa nhận), like, love, deny (phủ nhận), detest (ghét), keep (tiếp tục), miss (bỏ lỡ), imagine (tưởng tượng), mention, risk, delay (trì hoãn), ….
- Sau các cụm động từ: cant’ help (không thể không), can’t bear / can’t stand (không thể chịu được), be used to, get used to, look forward to, it’s no use / it’s no good (không có ích lợi gì), be busy, be worth (đáng giá)
- Sau giới từ: in, on, at, from, to, about …
- Sau các liên từ: after, before, when, while, since,…
Ex: You should lock the door when leaving your room.
- S + spend / waste + time / money + V-ing
Ex: I spent thirty minutes doing this exercise.

III. INFINITIVE OR GERUND
1. Không thay đổi nghĩa:
- begin / start / continue/ like / love + to-inf / V-ing
Ex: It started to rain / raining.
2. Thay đổi nghĩa:
+ remember / forget / regret + V-ing: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra rồi (trong quá khứ)
+ remember / forget / regret + to-inf: nhớ / quên/ nuối tiếc việc chưa, sắp xảy ra (trong tương lai)
Ex: Don’t forget to turn off the light when you go to bed.
      I remember meetingyou some where but I can’t know your name.
      Remember to send her some flowers because today is her birthday.
+ stop + V-ing: dừng hẳn việc gì
+ stop + to-inf: dừng ….. để …
Ex: He stopped smoking because it is harmful for his health.
      On the way home, I stopped at the post office to buy a newspaper.
+ try + V-ing: thử
+ try + to-inf: cố gắng
+ need + V-ing = need + to be + V3: cần được (bị động)
+ need + to-inf: cần (chủ động)
Ex: I need to wash my car.
      My car is very dirty. It needs washing / to be washed.
         + Cấu trúc nhờ vả:
S + have + O người + V1 + O vật ...
S + have + O vật + V3 + (by + O người) ...
S + get + O người + to-inf + O vật
S + get + O vật + V3 + (by + O người)
Hình ảnh minh họa từ trang web:
>>> http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/40-000-thung-nuoc-c2-rong-do-nhiem-chi-da-ban-het-3412715.html

***
TỔ CHA "độc chì" !
Uống rồi...nặng bụng, lạ kỳ...
Khí xông, chạy thắt, chuyện gì bụng ơi !
Bụng im, bỗng nói nên lời,
Nực cười...chợt đến, mắt ngời trắng tinh.
Ngồi lỳ nó chẳng tâm tình,
Hai chân trên gối, hơi bình rõ thông !
Mồ hôi thì thoát chân lông,
Rau "ngò" cùng "tỏi", ta gồng tống ra.
Vào gan nó sẽ xông pha,
Ở lì vào máu, tổ cha "độc chì" !
Sáu tháng, mới đến lượt kỳ,
Xét xem...nó có ở lì...không tan !
Rõ rồi ! Quên chớ thở than,
Ngủ ăn điều độ, phá tan "hôn trầm"
Mặc cho thằng óc mê lầm,
Tĩnh tâm, sáng trí, âm thầm...như không !
ĐĂNG TÂM THẢO 26/6/2016
=> http://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-nuoc-c2-rong-do-nhiem-doc-chi-co-quan-bao-ve-nguoi-tieu-dung-noi-gi-2016060120521761.htm
Định nghĩa mới: "Độc tài là gì" ?
The new definition: "Dictatorship is what"?
Độc tài là một gã "lì lợm". Hắn chỉ muốn, một mình hắn là "có tài", dù là hắn không "có đức" ! Bởi vậy, hắn sẽ ra tay "thanh trừng" bất cứ ai muốn hơn thua với hắn. Nhất là, những "tài năng" có ý đồ "soi mói" đến "quyền lợi" của hắn ! 
Dictatorship is a man "hard-headed". He just wanted to, he alone is "talented", even though he does not "have faith"! Therefore, he will hand out "cleansing" anyone who wants to better defeat him. Especially, the "talent" intentional "scrutiny" to the "rights" of him!
Nhà độc tài Hitler; Hitler dictator
@@@Trích dẫn: "Vũ khí tốt nhất của độc tài là bưng bít, nhưng vũ khí tốt nhất của dân chủ là cởi mở." (Nels Bohr)
Quote: "The best weapon of dictatorship is secrecy, but the best weapon of democracy is open." (Nels Bohr)
Trong thập niên 1930, Bohr giúp đỡ những người trốn chạy khỏi chủ nghĩa phát xít. Sau khi Đan Mạch bị Đức chiếm đóng, ông đã có cuộc gặp mặt với Heisenberg, lúc đó là người đứng đầu của Dự án vũ khí hạt nhân Đức. Tháng 9 năm 1943, khi biết tin mình đang bị người Đức truy bắt, Bohr đã bay sang Thụy Điển. Từ đây, ông bay sang Anh, và gia nhập vào dự án vũ khí hạt nhân của nước này, nó là phần trách nhiệm của người Anh tham gia vào Dự án Manhattan. Sau chiến tranh, Bohr kêu gọi quốc tế hợp tác trong vấn đề năng lượng hạt nhân. Ông tham gia vào quá trình thành lập ra tổ chức CERN[2] và Ủy ban năng lượng nguyên tử Đan Mạch, trở thành chủ tịch đầu tiên của Viện Vật lý lý thuyết Bắc Âu năm 1957.
In 1930, Bohr help those fleeing Nazism. After the German occupation of Denmark, he had a meeting with Heisenberg, then as head of the nuclear weapons project in Germany. September 1943, the news that he was being Germans arrest, Bohr was flown to Sweden. From there, he flew to England, and joined the nuclear weapons project of this country, it is the responsibility of the British participation in the Manhattan Project. After the war, Bohr called for international cooperation in nuclear energy issues. He participated in the establishment of the organization CERN [2] and the Atomic Energy Commission of Denmark, became the first president of the Institute for Theoretical Physics Nordic 1957.
Phóng lớn ! Kích vào hình !
Niels Henrik David Bohr (tiếng Đan Mạch: [ˈnels ˈboɐ̯ˀ]; 7 tháng 10, 1885 – 18 tháng 11, 1962) là nhà vật lý học người Đan Mạch với những đóng góp nền tảng về lý thuyết cấu trúc nguyên tử và cơ học lượng tử sơ khai, nhờ đó mà ông nhận Giải Nobel Vật lý năm 1922. Bohr còn là nhà triết học và tích cực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học.[1]
Niels Henrik David Bohr (Danish: [Nels boɐ]; October 7, 1885 - November 18, 1962) was a Danish physicist who contributed to the foundation of the theory of atomic structure and mechanics primitive quantum, whereby he received the Nobel Prize in Physics in 1922. Bohr was the philosopher and actively promote scientific research activities. [1]
Ông phát triển mô hình Bohr cho cấu trúc nguyên tử, với đề xuất mới đó là các mức năng lượng của electron trong nguyên tử bị gián đoạn, và chúng tồn tại trên những quỹ đạo ổn định quanh hạt nhân nguyên tử, cũng như có thể nhảy từ một mức năng lượng (hay quỹ đạo) tới mức khác. Mặc dù sau đó có những mô hình khác đúng đắn hơn thay thế cho mô hình Bohr, nhưng những nguyên lý cơ sở của nó vẫn còn giá trị. Bohr đưa ra nguyên lý bổ sung trong cơ học lượng tử: rằng thực tại có thể được phân tích theo những tính chất mâu thuẫn với nhau, lúc thì hành xử giống như sóng hay như dòng hạt. Ý niệm về tính bổ sung đã ảnh hưởng đến tư tưởng của ông trong cả khoa học và triết học.
He developed the Bohr model of atomic structure, the new proposal is that the energy levels of electrons in atoms is interrupted, and they exist in stable orbits around the atom's nucleus, as well as can jump from one energy level (or orbit) to another level. Though then there are other models more accurate alternative to Bohr's model, but the principle remains the basis of the value of it. Bohr's complementarity principle in quantum mechanics: that reality can be analyzed according to the contradictory nature, sometimes behaving as a wave or as a stream of particles. The concept of additionality has influenced his thinking in both science and philosophy.
Năm 1920, Bohr sáng lập ra Viện Vật lý lý thuyết tại Đại học Copenhagen, mà ngày nay đổi tên thành Viện Niels Bohr. Các cộng sự của ông bao gồm các nhà vật lý Hans Kramers, Oskar Klein, George de Hevesy và Werner Heisenberg. Bohr cũng tiên đoán sự tồn tại của một nguyên tố mới có tính chất giống zirconi, sau này được đặt tên là hafnium, tên gọi trong tiếng Latin của thủ đô Copenhagen. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố bohrium mang tên của ông.
1920, Bohr founded the Institute for Theoretical Physics at the University of Copenhagen, which today renamed Niels Bohr Institute. His collaborators include physicists Hans Kramers, Oskar Klein, George de Hevesy and Werner Heisenberg. Bohr also predicts the existence of a new element has properties similar to zirconium, the latter was named hafnium, the Latin name of Copenhagen. In the periodic table, element called his bohrium.
 Will to be fine ! Sẽ là ổn định ! (Sẽ là tốt )
Động từ Should ; Should verb
1.Tại sao lại gọi là động từ khiếm khuyết?
- Động từ không cần chia ở ngôi thứ 3 số ít: I can, She can, He can
- Không có hình thức nguyên thể hay phân từ  hai giống như các động từ thường khác
- Động từ chính đứng đằng sau không chia, ở dạng nguyên thể (có hoặc không có “to” )
- Không cần trợ động từ trong câu hỏi, câu phủ định, câu hỏi đuôi…
2. Các động từ khiếm khuyết hay gặp:
- See more at: http://oxford.edu.vn/goc-tieng-anh/hoc-tieng-anh-cung-oxford/ngu-phap-tieng-anh-dong-tu-khiem-khuyet-hay-dong-tu-khuyet-thieu-model-verbs-627.html#sthash.Y07NV7zv.dpuf
Phúc đáp: Chúng ta dùng hai chữ "bổn phận" để khuyến cáo chung giữa chúng ta và "phe đối lập". Nếu đã là "cởi mở" thì là Mở chẳng cần "nên" hay "không nên" !  (Lê Đức Nhân, kẻ giả danh "tình yêu và đạo đức học") 
Response: We use the word "duty" to share between our recommendations and the "opposition". If the "open" is open not need "should" or "should not"! (Le Duc Nhan, who pretend to "love and ethics")
Em chưa kịp cởi...mà anh "vội mở" ! E thẹn tình ta, một chữ "ngờ" ! Hậu sanh khả úy "bơ vơ" lắm ! Nó rất "dại khờ" em biết không ?
***
Lời tâm sự: Chúng ta còn "may mắn" lắm em à ! Anh đã đọc câu chuyện, mà anh tin là có thật ! Trận chiến tại Buôn Mê Thuột, năm 1975. Người cha-người lính thương vong. Đã chôn cất tại đó ! Người con trai, còn "thơ dại"...sau vài chục năm...đã trưởng thành nơi "buôn làng"...nói tiếng "dân tộc" ! Người mẹ, chạy sang tận Mỹ, lúc quay về...tìm lại. Bà "ngờ ngợ" nhận ra con mình ! Giờ nói tiếng "dân tộc" vùng cao nguyên...tiếng Mẹ đẻ ! Tiếng nói Việt Nam còn bập bẹ ! 
Word said: We are "lucky" very, you! I had read the story, which I believes is real! The battle in Buon Ma Thuot, 1975. The father-soldier casualties. Was buried there! The son, also "innocent" ... after a few decades ... has matured where "villages" ... speaking "people"! The mother, fled to the US advantage, get back to the ... looking back. She "vaguely" recognize your child! Speak Now "national" language highlands ... Mother! Vietnam voices are babbling!
Lúc mà bà ấy gặp lại...người con trai của mình ! Trong tay bà, chỉ vẻn vẹn 1000 đô la, ít ỏi ! Và, bà ta đã nhờ người, viết tường thuật lại...câu chuyện thật "xúc động" và đau lòng. Văn chương tường thuật, "chuyện có thật"...theo lời bà ta nói lại ! The moment she met ... your son! In her hands, mere $ 1,000, meager! And, she asked someone, write narrative ... true story "touched" and heartbreaking. Literary narrative, "true story" ... she said the words again!
@@@
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch ! đã có liên kết trang!)
(Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Tiêu đề của tôi


2 nhận xét:

 1. Những hình ảnh chi tiết của việc gắn bi vào của quý như the nào ?http://xuattinhsomramau.com/suc-khoe/hinh-anh-duong-vat-gan-bi-o-nam-gioi.html
  Những quy trình gawnwsbi vào dương vật tại phòng khám đa khoa u Á ở đây http://thugonvungkin.net/suc-khoe/quy-trinh-gan-bi-vao-cua-quy-tai-phong-kham-da-khoa-au-a.html

  Cách gâm bi an toàn cho dương vật như thế nào http://phongkhamnamkhoaaua.net/details/cach-gam-bi-an-toan-cho-duong-vat.html

  Gắn bi vào của quý tại tphcm ở đâu tốt nhất xem tại đây nhanh http://phongkhamphukhoaaua.net/details/gan-bi-vao-cua-quy-o-dau-tai-tphcm-dac-nong-pleiku-gia-lai-dac-lac.html

  Rước hoa vào thân vi tự gắn bị sat vào của quy như thế nào xem rõ tại đây http://phongkhamnamkhoaaua.net/details/ruoc-hoa-vao-than-vi-tu-gan-bi-sat-vao-cua-quy.html Phòng khám đa khoa âu á

  Gắn bi vào trym là gì tại tphcm gắn bi ở đâu là tốt nhất xem tham khảo tại đây http://phongkhamnamkhoaaua.net/details/gan-bi-vao-trym-la-gi-o-tphcm-di-gan-bi-vao-chim-o-dau-tot-nhat.html Gắn bi vào trym để làm gì ?

  Những hình ảnh mụn cóc sinh dục là cơ sở để chúng ta có thể chẩn đoán tình trạng sức khỏe cũng như xác định loại virus gây bệnh. Hiện nay, với lối sống http://dakhoaaua.vn/hinh-anh-benh-mun-coc-sinh-duc-1723.html

  Trả lờiXóa
 2. BÁN Đất nền BẢO LỘC CAPITAL GIÁ CHỈ 4.5 TRIỆU/M2 TT30% NGÂN HÀNG HỖ TRỢ ĐẾN 70% LH: 0906445396

  Trả lờiXóa