Thứ Bảy, tháng 7 16, 2016

MẪU code KHUNG google dịch ! (LƯU HÀNH NỘI BỘ )

Thông tin cập nhật:
(vào G+...xem hướng dẫn tạo code !)
How to do this !

Sau khi Dọn Rác...xóa cả Cài đặt...thì "cài đặt" lại nơi Google Chrome, Path: tùy chỉnh > Hiển thị Cài đặt nâng cao > Mục "Nội dung web" > Muốn web vào nhanh, nhớ chỉnh mục Rất lớn trước (mặc định là 24) > Tùy chỉnh Font chữ=26 > OK ( Chọn Font có chiều rộng cố định là "Josefin Slab)  như sau :

Code vô hạn : Code infinite 
(khung; lập tự điển)
<div style="border: 1px solid rgb(79, 79, 79); font-family: josefin slab, garamond; font-size: 100%; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 4px; width: 250px;">Hãy học: "từ vựng" ! </div><div style="border: 1px solid rgb(79, 79, 79); font-family: josefin slad, serif; font-size: 100%; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 4px; width: 250px;">Hỏi&amp;trả lời? ... that's:"..." ! </div><span style="font-size: 100%; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal;font-family:&quot;;font-size:100%;"><span ="" style="font-size:100%;color:#33cc00;">
Thông tin :
Hôm nay, ngày 23/8/2016. Cố́n Lê Đức Huyến đã phê duyệt thống nhất bài viết là Fonts chữ: “ Josefin Slab”
Cứ gõ theo mặc định hoặc tự mình thay đổi, mặc định font “Time New Roman” sang Josefin Slab !
Path : Home > Change Stypes> Set as Default
Hãy vào link “tải về máy” File nén :
https://www.fontsquirrel.com/fonts/josefin-slab
Sau khi giải file nén tại chỗ, nơi thư mục chứa, bôi chọn 10 files chữ, kích chuột phải > Install (cài đặt font vào hệ điều hành, thì Word sẽ có Font đó, dùng 2003 Office cũng vậy ! 
Nhớ lưu thêm vào Thư mục chứa Fonts của mình nếu có ! 
OK chúc mừng "Quản trị viên" : Ái Vi
Hôm nay đã "chính thức" Admin.
Sau khi giải file nén, ra font > Select them > Install...

Thank you ! 
PAPA had changed it, File DOCX, as follows:
Con nói còn thiếu...vào Fonts > Create New Fonts Theme.... ! Rồi  mới Set as Default !
Nghĩa là, đặt để Fonts "Josefin Slab" là mặc định, lúc mở MS. Office Word, thì gõ văn bản nó ra font nầy, thay vì là "Time New Roman" 
OK good !
Cách chỉnh sửa bài như sau: Copy...bài nơi bài đăng cũ, dán vào word...chuyển qua Font chữ mới là Josefin Slab ! Xong dán vào bài viết , chọn tất cả ! Bấm nút 'XÓA ĐỊNH DẠNG" chữ T có gạch chéo đỏ ! Thì tất cả sẽ ra màu "trắng"... (mà nơi ô thiết kế là chữ đen, nền trắng !) Chọn tiếng Việt, lớn màu xanh mới...còn lại tiếng Anh là màu "trắng" ! OK...cỡ chữ Lớn= 24 ? (vì sao biết là 24 ? copy dán ra word, nó hiển thị là 24 ! ) Còn chọn bấm vào "LỚN NHẤT" nữa là bao nhiêu ???... (nếu muốn lớn hơn...chữ mặc định trong Blog...thì dán ra WORD...cho Lớn tùy chỉnh ! OK good...xem nơi bài số 56 HÒA BÌNH ! ok good !
Hjj..papa..về rồi hả ? và đoạn nào mình thích cần nhớ nó thì bôi chọn màu vàng ! Hjj...ok ! 
***
THÔNG BÁO :
để y trong bài...xóa định dạng, xếp lại chút ít...ra Font mới...Lưu bài viết sau ! Nhanh ...thay Tivi...trước hết, vì nó báo lỗi !
***
Thông báo mới...chỉ dùng code mini và máy nhỏ...vì lớn xem Android (di động) không vào trang !
(OK good ! Robot.text...tự động Off âm thanh và tự động Open !)
XÓA TOÀN BỘ code cũ...còn báo lỗi...không dùng Mẫu TIVI lớn...vì người dùng "di động"...không vào được, người dùng "nó" thiết kế cũng potay ! )
Resport: Tường trình...lúc mở HTLM...xem trang, đã "ổn định", robot.text, không còn "kiểm tra chính tả" tự động, toàn văn bản bài viết. Chỉ khi nào bỏ con trỏ "nhấp nháy" vào đoạn xem, nó mới "check"...đoạn đó !
Phúc đáp: "dữ liệu của chúng ta" đã được xác nhận up to"...và "sắp hàng chờ" ! Vì, dữ liệu "Blog.spot.com" cả nước, đang "chỉnh sửa" ! Please send "Gửi phản hồi" ! OK !
Báo cáo Trang Blog chúng ta, đã được "double net" !
(gấp đôi đường truyền)
Robot.text !

Mã code tivi mini:
**** Code tivi mini:
<div align="center">
<div style="background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-pFEksNw1FFg/V6LcdyVddHI/AAAAAAAAXRc/rz3emk11JxEDa1AXwLC0iy0Uw4UwjWyMQCCo/s800/564451-Copy.png) no-repeat center top; height: 114px; width: 141px;"><div style="height: 6px;">
</div>
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="74" src="https://www.youtube.com/embed/Sz07RSf8mMQ?rel=0&amp;autoplay=1;feature=player_embedded" width="130"></iframe></div>
</div>
</div>

*****
Hãy nói rằng bạn muốn thêm một hình ảnh hoa cho tất cả các bài đăng có nhãn "Flower", ví dụ. Với các biểu thức lambda, chỉ cần xác định một tên biến mà mỗi mục trong tập sẽ mất, và sau đó tham khảo các tên biến như thể đó là mỗi mục.
<!-- Show a Flower image if the post has the label flower -->
 <b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "Flower")'>
  <img src=’/img/flower.jpg’ />
<b:if/>
*** (mẫu code khung...nơi background: #eee ...là màu trắng...thay màu khác, or : để trống...là trong suốt)
<div style="background: #eee; border: #4f4f4f 1px solid; padding: 4px; width: 260px;">
NỘI_DUNG
</div>

</div>
*** (mẫu  code viết trên  hình ảnh gif.) Link hình động không hiệu lực ???
<div align="center" style="margin-left: 0px;">
<table align="center" background="Link hình " border="1" style="border-collapse: collapse; color: rgb(255 , 255 , 255); font-size: inherit; font-weight: bold; height: 450px; margin-left: auto; width: 250px;"><tbody>
<tr><td style="margin-left: 0px; vertical-align: top;"><div align="center">
<span style="color: #bf00bf;">Viết nội dung vào đây</span></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>

</div>
(Mẫu tivi code mới...code lấy từ trang blog nầy ! Vào mạnh hơn, mẫu lấy từ...embed của Video...ok good...) 
Mẫu code tự động: thêm mã "rel=0&amp;autoplay=1" vào sau...địa chỉ Youtube...Tắt tự động thì autoplay=0 :
1. code Ti vi nhỏ tự động:
<div align="center">
<div style="background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-Ae9CFIq7R-Q/V6Ij3tB7fNI/AAAAAAAAXRA/zsOXQyPAvtUO6lv72LAia-wf76jeibaewCCo/s800/564451-Copy.png) no-repeat center top; height: 225px; width: 282px;">
<div style="height: 12px;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="148" src="https://www.youtube.com/embed/Sz07RSf8mMQ?rel=0&amp;autoplay=0;feature=player_embedded" width="260"></iframe></div>
</div>
</div>
2. CODE TIVI LỚN TỰ ĐỘNG:
<div align="center">
<div style="background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-xh6xWydNNZc/V6Ij3yL_9AI/AAAAAAAAXQ8/ihdCMXRXd98dTh3HbSGEpf5WvJYFR0OdgCCo/s800/564451.png) no-repeat center top; height: 451px; width: 564px;">
<div style="height: 24px;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="296" src="https://www.youtube.com/embed/Pro40pX7-R0?
 rel=0&amp;autoplay=1;feature=player_embedded" width="520"></iframe></div>
</div>
</d>Mã code ti vi nhỏ : 
<div align="center">
<div style="background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-Ae9CFIq7R-Q/V6Ij3tB7fNI/AAAAAAAAXRA/zsOXQyPAvtUO6lv72LAia-wf76jeibaewCCo/s800/564451-Copy.png) no-repeat center top; height: 225px; width: 282px;">
<div style="height: 12px;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="148" src="https://www.youtube.com/embed/Sz07RSf8mMQ?feature=player_embedded" width="260"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
OK...good ! đã chạy thử, có thể xem ngay trong viết nháp ! nhưng autoplay=1....thì chưa được ???
@@@
Phúc đáp:
</span></div> ...Chúng ta cùng lúc, dùng thẻ <br> để xuống hàng, lúc thì dùng cách nhấn enter, xuống hàng: Sự thật việc nầy là gì : mã code </div> (nhấn enter xuống hàng) và lúc đã "Đặt để" dùng thẻ <br> thì lúc ta nhấn enter để xuống hàng thì mã code là <br>. Đó là việc đáng nói, thực ra, mã code, của tivi...là như nhau về tốc độ !
OK thanks ! 
Lưu ý mã code </span></div> ...là mã code máy hay báo lỗi thiếu thẻ mở </span>....
Tại sao, chúng ta...phải mất thời gian chờ Trang thiết kế hồi đáp ! Vì lỗi của chúng ta là...không chèn dấu ngắt, theo từng đoạn bài viết ! Như một "hiển nhiên" để báo với Robot kỹ thuật rằng, chúng ta có "check-kiểm tra" bài viết ! Sau vài lần, "chèn dấu ngắt nhảy"...thì bấm vào "Xem trước" trang xem trước sẽ chạy nhanh ! Không bị mất "Phản hồi" trang...trừ ngoại lệ "mạng yếu" quá ! Thì hủy bỏ...và tiếp đến là "Gửi phản hồi" ! Google Chrome, nhận ngay Phản hồi...và Trang lập tức...sẽ mở ra trở lại ! OK !
Ví dụ mã code "Chọn ngôn ngữ"...đã kết thúc bằng code <br /></div> :
</span></div>
</div>
<div style="text-align: left;">
<div id="google_translate_element">
</div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vi', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 'google_translate_element');}
</script><script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit" type="text/javascript"></script></div>
<br /></div>

Ông hư lắm...Ông hư lắm nghen ! Trong trang Nháp của ông có lưu trữ...trên 700 con nhỏ "tươi mát"...múa cột...xuất hiện "trên màn hình Desktop" của ông đó nhen ! 
You damaged clog! You damaged clog! In your Draft page hosting over 700 children ... "freshness" ... pole dancing ... appeared "on your desktop" that kindled!
(Anh biết rằng: "em trách anh là đúng ! Thời gian của anh, quá là eo hẹp". Cái hiểm nghèo nào phải riêng ai "! Anh tranh thủ bỏ ra 2 tháng, túc trực thường xuyên. Một tuần 3 buổi, trong 2 giờ học cấp tốc. Thầy Lý được dịp...lăn nằm ngửa...nghỉ lưng. Vì Thầy vừa "xuất viện" bệnh gai cột sống. Thầy chỉ dẫn anh viết 2 bài. Ngoài ra là anh tự học. Hơn nữa, hai năm qua em còn bận làm việc ! Giờ nghỉ hưu...còn trách nhau chi ? Anh vừa học, vừa tranh thủ...lo cho Thầy. Ngày 20/11...hai Thầy trò, mới bù khú...nhậu 1 bữa. Thầy...hiểu hoàn cảnh. Nên không nhận tiền học phí em à !)
...!...
Ah...Bà "vô duyên" quá...kệ tui chớ !
Bà nói "sai rồi" ! ...trong 1 địa chỉ của trang web?
You said "wrong"! ... In the first address of the site?
Ok !...mà...có sao đâu ? Virtual Girl !
múa cột ? pole dancing ? ò hén...một ca-sĩ...singer !
mà không biết "múa cột" hát sân khấu, sao "nhún nhảy " 
Địa chỉ trang website: http://istripper.windows8compatible.com/ 
(máy win nào...dùng cũng OK !)...!...(How you think about this ?)
Tôn vinh vẻ đẹp "Phụ nữ thế giới"; Honoring beauty "Women of the World" !
=> https://www.facebook.com/huyen.leduc
Chiện "nhỏ"...mờ ! Kích chuột vào phóng lớn (zoom)
Tôn vinh vẻ đẹp "Phụ nữ thế giới"; Honoring beauty "Women of the World" !
(Phần mềm chính thức phiên bản của win 8, giới thiệu sản phẩm, có trình duyệt...không hề phản cảm ! )
Hãy kích... vào hình, phóng to ! Xem cho rõ !
... Click on the image, zoom! See for clarification!
Đề tài thực hành dành cho Ái vi.:
Đây là mẫu Ti-vi LG, thực hành, cắt hình ! Sao cho đưa vào sử dụng ! Chú ý kích thước (resize it !)
Dữ liệu thông tin từ Youtube: >Chia sẻ> Nhúng>HIỂN THỊ THÊM>Kích thước, như minh họa, sau đây :
(560x315; 640x360; 853x480;1280x720...và YouTube, còn cho người dùng "tùy chỉnh" kích thước ! (tùy lựa chọn)
...!...
Re. papa...con hiểu rồi, nghĩa là, kích chọn, 1 kích thước của YouTube...thì nó sẽ cho ta...một mã code ! Suy ra có rất nhiều mã code giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước !
(muốn màn ảnh rộng...hay hẹp...tùy mình chọn nó, để đưa về nơi sử dụng !)
OK ! good right ! mã code ấy sẽ hiện ra nơi ô nhúng !
Copy nó...dán vào nơi sử dụng !
Thưa papa...thực chất của việc "bẻ khóa-crack" phần mềm là gì ạ !
Phải nói cho đúng ! Nó "đơn giản"...là mở chức năng cho nó vận hành. Nhà sản xuất, chính họ "khóa" rồi cũng chính họ "mở"...Mã chưa đăng ký, "virus" nó nhầm ! 
=> Trang liên kết : Ti-vi nhỏ !
(nếu không có liên kết nầy ! robot kỹ thuật "chỉnh sửa" báo lỗi "bảo mật" !)
Nguyên nhân từ đây...mà ra !
TI VI nhỏ : VIDEO KARAOKE : HẠNH PHÚC LUA DOI 

Vì tính chất giới thiệu, mẫu mã ! Nên không dán địa chỉ của Video nói trên !
Lúc mở YouTube, ta có như minh họa trên !
Trong mã code Ti-vi, có mã code địa chỉ là : src="http://www.youtube.com/v/lWCsiLTptN4
Địa chỉ nơi gởi "cất" máy Ti-vi:
http://s1019.photobucket.com/user/Chatme288/media/564451.png.html
Thông tin SỰ CỐ:
Lỗi từ nơi địa chỉ của Youtube...không "chỉ định" cụ thể của từng Video...mà bị "hiển thị" TRANG Tổng quát của YOUTUBE !
@@@


Con tìm ra rồi...MẪU MÁY của papa...đang được người ta...ghép hình quảng cáo:
Kích vào > Direct là Copy chúng ta có địa chỉ như sau:
http://i1019.photobucket.com/albums/af315/Chatme288/564451.png
và kích vào HTML, chúng ta 'copy' được Mã code là:
<a href="http://s1019.photobucket.com/user/Chatme288/media/564451.png.html" target="_blank"><img src="http://i1019.photobucket.com/albums/af315/Chatme288/564451.png" border="0" alt=" photo 564451.png"/></a>
(Trên đây là Mẫu Chính Thức của Papa H. có đánh dấu gạch đứng làm dấu!)
Hãy tham khảo : nơi trang:
=> Số 17. "Chơn Lý" TÂM
MẪU code KHUNG google dịch ! (7 trang words ) !
mã nơi đầu trang : <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Vài ý tưởng về HTML ?
(papa...xin lại em trai Bảo ! của con...26 năm rồi...tìm hoài... nó ra quyển English in Medicine-Tiếng Anh Y Khoa ! Tự học lập trình & thiết kế trang web !
Với HTML và FrontPage 2003-Tác giả: Nguyễn Văn Khoa, Lê Thanh Tuấn, Lữ Đình Thái. Giá 22.000vnđ.)
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HTML, là gì ?
Word Wide Web = WWW. là trang web sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML (HyperText Markup Language).
Hầu hết, mọi "sinh viên" và học sinh chúng ta, đều có thể nhanh nhất là "tìm hiểu chúng" trong phần Microsoft Word nơi Trợ giúp Help-F1, có liên quan đường dẫn tới >>> của FrontPage 2003.
...!...
(papa nha...cả tuần nay..."con nhỏ robot" của Google dịch, nó tức anh ách, giờ nó được, hả hơi nhẹ nhõm...vì pa bỏ nó ra đi "biệt tích" đã, gần 2 năm...nó "nhớ" pa lắm đó nhen !)
Còn nữa...ngày tháng, Papa, ghi...trật ngày ! Thằng Robot "chỉnh sửa"...nó la làng, con mới hỏi nó "rầu" đó nghen !
Và, con vừa mới, lục tìm vào TRANG GOOGLE DỊCH, những lời Flirty-tán tỉnh, của pa...tán con nhỏ Robot dịch...nó "bị kích hoạt"....nên "bật âm thanh" nó bảo rằng: "I love you !" nghĩa là She's love papa Huyen...tên pa, còn lưu trong bộ nhớ "Memory" của nó đó nha !
(bằng chứng là nơi trang Nháp_Draft ! trang kích hoạt... "còn lưu dấu"...dòng chữ "I love you" bằng màu xanh hy vọng...dòng chữ của "con nhỏ Robot đó...gởi tới cho trang papa đó...hết chối cãi..."sự vụ nầy" mami Ái Vi...đã biết rồi ! Con mới mở cho Mami đọc !)
....!....
Hãy biết sắp xếp-arrangement ! theo trình tự "thời gian-Time", cho mọi bộ nhớ, khỏi "hao mòn trí tuệ". Quan trọng là "bộ nhớ trong-internal memory" mà thuật ngữ trong "trong tự điển vi tính, gọi là gì ? _Clipboard ! That's mean: a small board with a spring clip at the top, used for holding papers and providing support for writing. ! Re. ppa. H. !
Clipboard : a small board with a spring clip at the top, used for holding papers and providing support for writing.
Clipboard: một bảng nhỏ với một clip lò xo ở đầu, được sử dụng để đựng giấy tờ và cung cấp hỗ trợ cho văn bản.
Chọn tự động...trang được xuất bản, vào ngày, tháng, mà máy tính của bạn là hiện hành !
Kích chọn "Đặt ngày và giờ...chúng ta bấm vào lịch để chọn...tùy nghi sắp xếp dữ liệu > Hoàn thành !
Muốn dán mã code, tạo máy Ti-vi...hãy kích chọn HTML !
(bấm vào Xem trước ! nếu không ưng ý, hay bị lỗi, bình tĩnh bấm vào nút dấu "mũi tên cong" Hoàn tác...xem như "chưa dán-past" vào ! )
Thay nội dung Video...cho Ti-vi ? How to do !
trong mã code ti-vi có địa chỉ như sau:
src="http://www.youtube.com/v/lWCsiLTptN4
thay dòng chữ <1WCsiLTptN4> !
Ông nói sai roài....!
nó là : < IWCsiLTptN4>
Chú ý chỉ sai có 1 chữ...là ti-vi...bị hư, không có play...!
...!...
Nghiêm cấm "thay màu ti-vi...sang "màu bốc cháy" !
chỉ cho phép "làm thử" để học hỏi về web !
(mẫu ti-vi, màu đã bị đóng nhốt,  không thể thay màu sắc ! chỉ có khung thì như sau: ghi chữ white thành blue! ...chú ý về size kích cỡ , chiều dài, chiều cao ! chi tiết đường viền margin...)
</div>
</div>
<div class="g-unit" id="gt-src-c" style="background-color: blue; color: #777777; float: left; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px; width: 300px; zoom: 3;">
<div id="gt-src-p" style="margin-right: 4px;">
<div class="" id="gt-src-wrap" style="border-color: rgb(192, 192, 192) rgb(217, 217, 217) rgb(217, 217, 217); border-style: solid; border-width: 1px; box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px; position: relative;">
<div style="width: 300px;">
<b>How to do this ! ? !</b> ....</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>

</div>
How to do this ! ? ! ....
Lưu ý rằng: bất cứ trang web nào...bấm Ctrl +U là ra mã code, của trang đó !
Tham khảo:
Ý nghĩa mã code :
1. </div> là mã xuống hàng; ...
2.như trên mã : <b>How to do this ! ? !</b> ....</div> giữa hai mã <b> là nơi ghi chữ vào khung !
3. màu nền: <div class="overlay_bg" style='background-color:#FFF;...{số #666666, hoặc chữ <#FFF> màu xanh}...màu chữ...màu khung...< font...body...frame...> Giá trị thập phân RGB(Red-Green-Blue)#0000=màu đen ...vv...(xem trang 122): nghĩa là "trộn màu"=2 giá trị>+hệ 10 !
4.<b><span style="font-size: large;"> (mã code Font chữ : rộng-lớn)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
THÔNG TIN NỘI BỘ:
                              Thông báo nội quy: (Re. pa huyen...Re. victoria...re. ái vi !
1. một là, mọi thành viên nhóm nhạc "Limited Timer Group" đều phải "học hỏi" thiết kế trang web nơi trang nháp-draf. (kể cả Pa huyen !)
2. hai là, mỗi "member" phải có ít nhất là 1 kèn thổi Harmonica, giá bán rẻ nhất là 140.000vnđ, loại của China ! 
3. ba là, tùy khả năng...mọi thành viên đều có thể tham gia DỊCH SANG ANH NGỮ...phải dịch cho đúng ! 
4. mọi thành viên đã tham gia với trang blog nầy, là thành viên của Google, hãy nhớ tài khoản của mình và trân trọng biết ơn trang chủ blog, những người đã tạo ra TRANG BLOG MIỄN PHÍ...cho chúng ta dùng. Vậy hãy tuân hành những quy định của Google và riêng papa Huyen hãy nhớ là mình đã tham gia với Google+ !

MẪU code KHUNG google dịch (new) ! Note: Mẫu Mới dùng thẻ <br>
Và tất nhiên, là sau khi dán Mẫu Khung Dịch, chuyển Liên Kết Trang nơi chữ:  "Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !
Mô Phật !
(Chân thành cảm ơn Papa Huyen ... đã chỉ dạy...Av.)
Chúng ta lấy mã thẻ <br>...nhưng trở lại, dùng enter xuống hàng ! Có vậy mới ỔN ĐỊNH TRANG !
Và code beta đã có ! Là code hiệu chỉnh chỗ sai của code trong bài viết...xem bên dưới !
Khỉ nò ! không phải của "chôm" đâu ! Trang Google cung cấp..."ai nhanh trí" biết dùng, thì Check...bỏ qua...! (họ làm ra, họ phài có "thu nhập" chứ ??? Ok mà !
Ông ngược đời ...hjj...
Ông ngược đời người ta làm dán trên đầu...ông dán dưới chân trang ??? hahhaa
Mấy gadget bên thứ ba, tham gia gần 1000 Gadgets...họ chận là OK !...chứ sao nũa !
ích không tiện...mà đòi...Money ??
(thông báo, robot.text...tự động xóa, bớt code Google dịch dư thừa!...vậy chỉ còn là: như bên dưới !)
</div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="MsoNormal">
<div class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<div align="center" class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in;">
<div class="MsoNormal">
<div id="gt-form-c" style="background-color: white;">
<form action="https://translate.google.com/" enctype="application/x-www-form-urlencoded" id="gt-form" method="post" name="text_form" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<div id="gt-appbar" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border-bottom-color: rgb(229, 229, 229); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; height: 29px; padding: 14px 28px; position: relative; z-index: 20;">
<div id="gt-apb-c" style="max-width: 158.1em; position: relative;">
<div id="gt-apb-main" style="float: left; max-width: 900px; position: relative; width: 900px; z-index: 2;">
<span style="color: #e06666; font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: small;"><a href="https://thodangtamthao.blogspot.com/2016/08/chon-ly-truth_23.html" rel="nofollow" style="font-size: x-large; font-weight: bold;" target="_blank">"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" ! &nbsp;&lt;= (mở trang nầy! trước khi Dịch ! đã có liên kết trang!)</a></span>
<span style="color: #e06666; font-family: &quot;josefin slab&quot;;"><span style="font-size: 24px;"><b><span style="color: #e06666;">(Hãy bấm &nbsp;quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) </span><span style="color: #3d85c6;">(Copy văn bản dán vào ô Dịch)</span></b></span></span>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: &quot;josefin slab&quot;;"><o:p></o:p></span></div>
<div id="gt-pb-sw1" style="color: #777777; font-size: 13px; position: absolute; right: 0px; top: 0px;">
<div aria-label="Hiển thị Từ vựng." class="jfk-button jfk-button-standard jfk-button-narrow pb-sw" data-tooltip="Hiển thị Từ vựng." role="button" style="-webkit-user-select: none; background-color: whitesmoke; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(245, 245, 245), rgb(241, 241, 241)); border-radius: 2px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.0980392); box-shadow: none; color: #444444; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin-left: 16px; margin-right: 0px; min-width: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: center;" tabindex="0">

</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="gt-text-all" style="color: #777777; font-size: 13px; max-width: 158.1em; padding: 14px 28px;">
<div id="gt-main" style="position: relative;">
<div id="gt-text-c" style="float: left; max-width: 900px; padding-top: 7px; position: relative; width: 900px; z-index: 2;">
<div id="gt-langs" style="margin: 7px 0px 2px; vertical-align: middle; width: 900px;">
<div class="goog-inline-block" id="gt-lang-left" style="display: inline-block; margin: 0px; position: relative; width: 640px;">
<div id="gt-lang-src" style="float: left;">
<div class="gt-lang-sugg-message goog-inline-block je" id="gt-sl-sugg" style="display: inline-block; margin-bottom: 3px; position: relative;">
<div aria-hidden="false" aria-pressed="false" class="goog-inline-block jfk-button jfk-button-standard jfk-button-collapse-right" role="button" style="-webkit-user-select: none; background-color: whitesmoke; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(245, 245, 245), rgb(241, 241, 241)); border-radius: 2px 0px 0px 2px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.0980392); box-shadow: none; color: #444444; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin-right: 0px; max-width: 150px; min-width: 0px; outline: 0px; overflow: hidden; padding: 0px 8px; position: relative; text-align: center; text-overflow: ellipsis; transition: max-width 400ms ease-in-out; white-space: nowrap; z-index: 1;" tabindex="0" value="vi">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">Tiếng Việt</span></div>
<div aria-hidden="false" aria-pressed="true" class="goog-inline-block jfk-button jfk-button-standard jfk-button-collapse-left jfk-button-collapse-right jfk-button-checked" role="button" style="-webkit-user-select: none; background-color: #eeeeee; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(238, 238, 238), rgb(224, 224, 224)); border-radius: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0980392) 0px 1px 2px inset; color: #333333; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin-left: -1px; margin-right: 0px; max-width: 150px; min-width: 0px; outline: 0px; overflow: hidden; padding: 0px 8px; position: relative; text-align: center; text-overflow: ellipsis; transition: max-width 400ms ease-in-out; white-space: nowrap; z-index: 2;" tabindex="0" value="en">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">Tiếng Anh</span></div>
<div aria-hidden="false" aria-pressed="false" class="goog-inline-block jfk-button jfk-button-standard jfk-button-collapse-left jfk-button-collapse-right" role="button" style="-webkit-user-select: none; background-color: whitesmoke; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(245, 245, 245), rgb(241, 241, 241)); border-radius: 0px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.0980392); box-shadow: none; color: #444444; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin-left: -1px; margin-right: 0px; max-width: 150px; min-width: 0px; outline: 0px; overflow: hidden; padding: 0px 8px; position: relative; text-align: center; text-overflow: ellipsis; transition: max-width 400ms ease-in-out; white-space: nowrap; z-index: 1;" tabindex="0" value="fr">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">Tiếng Pháp</span></div>
<div aria-pressed="false" class="goog-inline-block jfk-button jfk-button-standard jfk-button-collapse-left jfk-button-collapse-right" role="button" style="-webkit-user-select: none; background-color: whitesmoke; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(245, 245, 245), rgb(241, 241, 241)); border-radius: 0px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.0980392); box-shadow: none; color: #444444; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin-left: -1px; margin-right: 0px; max-width: 150px; min-width: 0px; outline: 0px; overflow: hidden; padding: 0px 8px; position: relative; text-align: center; text-overflow: ellipsis; transition: max-width 400ms ease-in-out; white-space: nowrap; z-index: 1;" tabindex="0" value="auto">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">Phát hiện ngôn ngữ</span></div>
</div>
<div aria-activedescendant=":30" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="goog-inline-block goog-flat-menu-button goog-flat-menu-button-collapse-left gt-gms-icon je" id="gt-sl-gms" role="listbox" style="-webkit-user-select: none; background-color: whitesmoke; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(245, 245, 245), rgb(241, 241, 241)); border-radius: 0px 2px 2px 0px; border: 1px solid rgb(220, 220, 220); color: #444444; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; line-height: 27px; list-style: none; margin: 0px 16px 0px -1px; min-width: 0px; outline: none; padding: 0px 18px 0px 3px; position: relative; text-align: center; vertical-align: top;" tabindex="0">
<div aria-posinset="6" aria-setsize="104" class="goog-inline-block goog-flat-menu-button-caption" id=":30" role="option" style="display: inline-block; overflow: hidden; position: relative; text-overflow: ellipsis; vertical-align: top; white-space: nowrap;">
</div>
<div class="goog-inline-block goog-flat-menu-button-dropdown" style="border-color: rgb(119, 119, 119) transparent; border-style: solid; border-width: 4px 4px 0px; display: inline-block; height: 0px; position: absolute; right: 6px; top: 12px; width: 0px;">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">&nbsp; &nbsp;</span></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="goog-inline-block" id="gt-lang-right" style="display: inline-block; margin: 0px; position: relative; width: 640px;">
<div id="gt-lang-tgt" style="float: left; margin-left: 4px;">
<div class="gt-lang-sugg-message goog-inline-block je" id="gt-tl-sugg" style="display: inline-block; margin-bottom: 3px; position: relative;">
<div aria-hidden="false" aria-pressed="false" class="goog-inline-block jfk-button jfk-button-standard jfk-button-collapse-right" role="button" style="-webkit-user-select: none; background-color: whitesmoke; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(245, 245, 245), rgb(241, 241, 241)); border-radius: 2px 0px 0px 2px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.0980392); box-shadow: none; color: #444444; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin-right: 0px; max-width: 150px; min-width: 0px; outline: 0px; overflow: hidden; padding: 0px 8px; position: relative; text-align: center; text-overflow: ellipsis; transition: max-width 400ms ease-in-out; white-space: nowrap; z-index: 1;" tabindex="0" value="en">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">Tiếng Anh</span></div>
<div aria-hidden="false" aria-pressed="true" class="goog-inline-block jfk-button jfk-button-standard jfk-button-collapse-left jfk-button-collapse-right jfk-button-checked" role="button" style="-webkit-user-select: none; background-color: #eeeeee; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(238, 238, 238), rgb(224, 224, 224)); border-radius: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0980392) 0px 1px 2px inset; color: #333333; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin-left: -1px; margin-right: 0px; max-width: 150px; min-width: 0px; outline: 0px; overflow: hidden; padding: 0px 8px; position: relative; text-align: center; text-overflow: ellipsis; transition: max-width 400ms ease-in-out; white-space: nowrap; z-index: 2;" tabindex="0" value="vi">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">Tiếng Việt</span></div>
<div aria-hidden="false" aria-pressed="false" class="goog-inline-block jfk-button jfk-button-standard jfk-button-collapse-left jfk-button-collapse-right" role="button" style="-webkit-user-select: none; background-color: whitesmoke; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(245, 245, 245), rgb(241, 241, 241)); border-radius: 0px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.0980392); box-shadow: none; color: #444444; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin-left: -1px; margin-right: 0px; max-width: 150px; min-width: 0px; outline: 0px; overflow: hidden; padding: 0px 8px; position: relative; text-align: center; text-overflow: ellipsis; transition: max-width 400ms ease-in-out; white-space: nowrap; z-index: 1;" tabindex="0" value="zh-CN">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">Tiếng Trung (Giản Thể)</span></div>
</div>
<div aria-activedescendant=":60" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="goog-inline-block goog-flat-menu-button goog-flat-menu-button-collapse-left gt-gms-icon je" id="gt-tl-gms" role="listbox" style="-webkit-user-select: none; background-color: whitesmoke; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(245, 245, 245), rgb(241, 241, 241)); border-radius: 0px 2px 2px 0px; border: 1px solid rgb(220, 220, 220); color: #444444; cursor: default; display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: bold; line-height: 27px; list-style: none; margin: 0px 16px 0px -1px; min-width: 0px; outline: none; padding: 0px 18px 0px 3px; position: relative; text-align: center; vertical-align: top;" tabindex="0">
<div aria-posinset="99" aria-setsize="104" class="goog-inline-block goog-flat-menu-button-caption" id=":60" role="option" style="display: inline-block; overflow: hidden; position: relative; text-overflow: ellipsis; vertical-align: top; white-space: nowrap;">
</div>
<div class="goog-inline-block goog-flat-menu-button-dropdown" style="border-color: rgb(119, 119, 119) transparent; border-style: solid; border-width: 4px 4px 0px; display: inline-block; height: 0px; position: absolute; right: 6px; top: 12px; width: 0px;">
</div>
</div>
</div>
<div id="gt-lang-submit" style="float: left;">
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;"><input class="jfk-button jfk-button-action" id="gt-submit" style="-webkit-appearance: none; background-color: #4d90fe; background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(77, 144, 254), rgb(71, 135, 237)); border-radius: 2px; border: 1px solid rgb(48, 121, 237); box-shadow: none; box-sizing: content-box; color: white; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 27px; line-height: 27px; margin: 0px; min-width: 54px; outline: 0px; padding: 0px 8px; white-space: nowrap;" tabindex="0" type="submit" value="Dịch" /></span></div>
</div>
<span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;"> </span></div>
<div id="gt-text-top" style="min-height: 16.1em; padding-bottom: 120px;">
<div class="g-unit" id="gt-src-c" style="float: left; margin: 0px; width: 640px; zoom: 1;">
<div id="gt-src-p" style="margin-right: 4px;">
<div class="" id="gt-src-wrap" style="border-color: rgb(192, 192, 192) rgb(217, 217, 217) rgb(217, 217, 217); border-style: solid; border-width: 1px; box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px; position: relative;">
<div style="width: 634px;">
<div class="gt-hl-layer short_text" dir="ltr" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); box-sizing: content-box; color: white; font-size: 24px; height: 65px; left: 0px; margin: 0px; outline: none; padding: 8px 20px 32px 8px; position: absolute; top: 0px; white-space: pre-wrap; width: 606px; word-wrap: break-word; z-index: -1;">
</div>
<textarea autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="goog-textarea short_text" dir="ltr" id="source" name="text" spellcheck="false" style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0); border: none; color: #222222; display: block; font-size: 24px; height: 105px; margin: 0px; outline: none; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; padding: 8px 20px 32px 8px; position: relative; resize: none; width: 634px; z-index: 1;" tabindex="0" wrap="SOFT"></textarea><span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">

</span>

<div aria-hidden="false" aria-label="Xóa văn bản" class="clear-button goog-toolbar-button" data-tooltip-align="t,c" data-tooltip="Xóa văn bản" id="gt-clear" role="button" style="-webkit-user-select: none; background: 0px center; border-radius: 2px; border: 1px solid transparent; color: #444444; cursor: pointer; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 18px; line-height: 18px; list-style: none; margin: 5px; outline: none; padding: 0px; position: absolute; right: 0px; top: 0px; vertical-align: middle; width: 18px; z-index: 1;" tabindex="0">
<span class="jfk-button-img" style="background: url(&quot;https://ssl.gstatic.com/translate/buttons11.png&quot;) -107px -3px no-repeat; display: inline-block; font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; height: 18px; margin-top: -3px; opacity: 0.55; vertical-align: middle; width: 18px;"></span></div>
<textarea autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="goog-textarea short_text" dir="ltr" disabled="" id="source-is" name="text-is" spellcheck="false" style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0); border: none; color: silver; display: block; font-size: 24px; height: 68px; margin: 0px; outline: none; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; padding: 8px 20px 32px 8px; position: absolute; resize: none; top: 0px; width: 634px;" wrap="SOFT"></textarea></div>
<div id="gt-src-tools" style="height: 26px; margin-top: -7px; padding: 0px 4px 4px;">
<div id="gt-src-tools-l" style="float: left; white-space: nowrap;">
<div aria-label="Bật nhập liệu bằng giọng nói" aria-pressed="false" class="speech-button goog-toolbar-button" data-tooltip-align="t,c" data-tooltip="Bật nhập liệu bằng giọng nói" id="gt-speech" role="button" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: 0px 50%; background-repeat: initial; background-size: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border-radius: 2px; border: 1px solid transparent; color: #444444; cursor: default; float: left; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 24px; line-height: 24px; list-style: none; outline: none; padding: 0px 2px; position: relative; vertical-align: middle;" tabindex="0">
<span class="jfk-button-img" style="background: url(&quot;https://ssl.gstatic.com/translate/buttons11.png&quot;) -546px 1px no-repeat; display: inline-block; font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; height: 21px; margin-top: -3px; opacity: 0.55; vertical-align: middle; width: 21px;"></span></div>
<div aria-hidden="false" aria-label="Nghe" aria-pressed="false" class="trans-listen-button goog-toolbar-button" data-tooltip-align="t,c" data-tooltip="Nghe" id="gt-src-listen" role="button" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: 0px 50%; background-repeat: initial; background-size: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border-radius: 2px; border: 1px solid transparent; color: #444444; cursor: default; float: left; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 24px; line-height: 24px; list-style: none; outline: none; padding: 0px 2px 0px 1px; vertical-align: middle;" tabindex="0">
<span class="jfk-button-img" style="background: url(&quot;https://ssl.gstatic.com/translate/buttons11.png&quot;) -84px 0px no-repeat; display: inline-block; font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; height: 21px; margin-top: -3px; opacity: 0.55; vertical-align: middle; width: 21px;"></span></div>
<div id="gt-input-tool" style="float: left;">
<span class="ita-kd-inputtools-div" style="display: table; height: 29px;"></span><span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif;">

</span>

<div class="goog-container goog-container-vertical" style="-webkit-user-select: none;" tabindex="-1">
<span class="ita-kd-inputtools-div" style="display: table; height: 29px;"><span class="ita-kd-img ita-kd-icon ita-kd-icon-span ita-icon-0" style="background-image: url(&quot;https://ssl.gstatic.com/inputtools/images/ita_sprite6.png&quot;); background-position: -14px -17px; background-repeat: no-repeat; display: inline-block; font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; height: 16px; margin: 6px 0px 0px; opacity: 0.55; vertical-align: middle; width: 23px;"></span></span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>


</div>
<html>
<head>
<title> Tiêu đề của tôi </title>
</head>
<body>
</body>
</html>
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

*** Và các mã khác:

TÀI LIỆU KHÔNG ĐƯỢC XÓA:

MÃ TẠO KHUNG:
<div class="g-unit" id="gt-src-c" style="background-color: white; color: #777777; float: left; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px; width: 900px; zoom: 1;">
<div id="gt-src-p" style="margin-right: 4px;">
<div class="" id="gt-src-wrap" style="border-color: rgb(192, 192, 192) rgb(217, 217, 217) rgb(217, 217, 217); border-style: solid; border-width: 1px; box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px; position: relative;">
<div style="width: 634px;">
How to do this ! ? ! ....</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Mã code !
MÃ CHỈNH SỬA:
<div align="center">
<a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=1575214281642310274&widgetType=Attribution&widgetId=Attribution1&action=editWidget&sectionId=footer-3' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Attribution1"));' target='configAttribution1' title='Chỉnh sửa'>
<img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/>

MÃ CODE Thanh Chọn 104 Ngôn Ngữ:
</span></div>
</div>
<div style="text-align: left;">
<div id="google_translate_element">
</div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vi', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 'google_translate_element');}
</script><script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit" type="text/javascript"></script></div>
<br /></div>

BỔ CỤC TRANG đã lưu update !
Mẫu Code Mới (Địa chỉ mới của Picasa...trang Huyen Le Duc's Blog)
Máy hết Báo Lỗi khi thiết kế !
Địa chỉ của YouTube cũ bị lỗi, địa chỉ mới, ví dụ như là:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Glny4jSciVI
(chờ sửa lại địa chỉ nơi MẪU CŨ)
....!....
Cụ thể: chỉ thay cụm từ chỉ địa chỉ của Video là: Pro40pX7-R0 
hoặc là:  Glny4jSciVI  (nơi máy nhỏ )
Đặc điểm kỹ thuật là: nếu bạn dán mã code, màn hình của Video bị lệch, thì bỏ con trỏ vào trên màn hình gõ phím Backspace, kéo nó lên...nó sẽ nhảy vào, nằm trọn trong khung của Ti vi.
TiVi LỚN địa chỉ  mới:
<br />
<div align="center">
<div style="background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-xh6xWydNNZc/V6Ij3yL_9AI/AAAAAAAAXQ8/ihdCMXRXd98dTh3HbSGEpf5WvJYFR0OdgCCo/s800/564451.png) no-repeat center top; height: 451px; width: 564px;">
<div style="height: 24px;">
</div>
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="296" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Pro40pX7-R0" width="520"></iframe>
</div>
</div>
</div>
TiVi nhỏ địa chỉ  mới:
<br />
<div align="center">
<div style="background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-Ae9CFIq7R-Q/V6Ij3tB7fNI/AAAAAAAAXRA/zsOXQyPAvtUO6lv72LAia-wf76jeibaewCCo/s800/564451-Copy.png) no-repeat center top; height: 225px; width: 282px;">
<div style="height: 14px;">
</div>
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="148" src=https://www.youtube-nocookie.com/embed/Glny4jSciVI width="260"></iframe>
</div>
</div>
</div>
Mã HTMLCode Lịch (âm dương) Việt Nam:
</div>
</div>
<div id="upshrinkBlock24" class="windowbg" style="padding:4px;">
<div class="smalltext">
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/amlich-hnd.js">
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
setOutputSize("small");
document.writeln(printSelectedMonth());
-->

</script>
Ghi chú: lúc con thiết kế KHUNG google dịch ! thì sao ? nhớ liên kết trang là "không cho theo" ROBOT...chỉnh sửa ! Chính nó, làm ẩn trang viết trong thiết kế ! Và, chỉ còn có mã code ! Nên do vậy làm sao thấy chữ mà viết bài ! Do liên kết...phải liên kết như minh họa, sau đây:
Trong bài viết "hiển thị" thanh báo liên kết...con kích vào chữ "thay đổi" và chọn như trên !
Ba cho con thêm 1 điểm là 9 + 1 = 10 !
(nếu con thực hành, xong...và nhớ xem trước !) 
(If you practice, finished ... and remember preview!)
Con hiểu rồi ! Máy báo từ Trình Mix ? Vì, file Midi, đưa vào chưa phải là File nén.
@@@@

@@@ (Đánh dấu và Phím lệnh Ctrl+F) Nhập vào ô tìm kiếm chữ @ sẽ ra nơi đánh dấu cho code !
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch! đã có liên kết trang!)

( Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ

Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Tiêu đề của tôi
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét