Thứ Bảy, tháng 7 23, 2016

Tôi học tiếng Anh (trang 7)

Title 13: không tên dành riêng ai ! 
@ = G-Trưởng-4-4 (fa#)
Đã mt nhau ri...tiếc nui nhau chi ! 
(bfa #fa re do... la la sol sol )
Con đường xưa, đi qua...bao gi tr li
Thôi hng h...đánh mt...tui ngây thơ !
***
Tng hơi th...nơi...con tim nhp đập
đau thương, ta hát mãi khúc "mong ch" ! 
Đường tuyt mnh, nhân gian nào cũng thế
Vút lên cao, tiếng hát...ca con tim 
***
Mt thi nh...xuýt xoa...tng k nim
Du yêu ơi ! Đường ph "đứng ch ai "?
Đừng hi na, phương tri nào, cũng thế !
Em tôi ơi !...còn li, trên tay nhau:
"Mt tình nhân, hơn trăm người...không có ?*
(mi mi sol, la la mì....sol la)
Cui cuc đời...ai... nh l...khóc thương ai !"
(do-la. #fa #fa .sol...la re...la sol SOL)
Đức Huyến (bút danh: Đăng Tâm Tho)

        
Hợp Âm Mi Thứ-Em (trên cần đàn Guitar) !
Hi: Th loi nào cho nhc liên khúc: "chách chùm chùm ! chum chum chùm" và "chách chùm chùm ! chách chum" ?
Phiên bản chính thức:
Nhạc hiệu của Limited Timer Group; Limited Time Group's signature
(đã thông qua mix nhc, máy t động "sa cha"... là Ok ! nó t nâng note " mi rê đồ...và mt note "đồ"...t midi, là note "si" quãng 2 ! )
Đồ rê mí...mí mí...míđồ rê !
Fà sol lá, lá lá...lá lá lá...lá sol fà....sol ! 
Sòl la sí...sí sí...sí la sòl la !
Fa mi rê đồ...(đồ dưới=si)
Đồ đồ đồ...sol sol sol...(đồ trên note lin k là=do)
Sol lá sol (2)....fá mi rê đồ...
(Note: bm t ngón Cái...rơi ngón k út vào note fa...mi chy lui v đồ...!)
Đồ rê mí (2)...sol...sol sol ...!
(nơi ny ch "đồ" là 1 "sì" và 1 "đô")
{thủ thuật bấm Piano, Organ...ngón cái đồ....về sol...ngón giữa, hay ngón kề út...đều ok !}
(đề nghị chỉnh sửa...đã được DUYỆT...chờ làm lại Phiên bản chính thức)
Giảng giải: chúng ta lưu ý̀ 2 bán cung, mi-fa và si-do !
Note "đồ" xướng âm là note "si" của quãng 2 !
La > lá= #la (la thăng) >  sí = do (nó là #si ) và note sí= #fa, hay d hiu hơn là note fa...ghi trong bn nhc, nó được #, thăng bi ký hiu âm giai ch = e ch âm là Sol có #fa toàn bn nhc ! 
Còn lại tương tự, ta có note fa, bfa, #fa. nhưng toàn bản nhạc đã là note #fa...nên suy ra...note fa, phải ghi thêm là bfa...thì nó mới bằng là note Fa !
(Ok...chờ làm lại !) (cho 10 đ̉m...nha !)
*** tiến sĩ con...mẹ "giả danh" con...đó nha !?! biết hông hay giả vờ...hổng biết đâu !
Thao tác viết dấu trước:....F à ....òl....>> fà (viết rời ra gom lại) >>( Sòl...viết chữ S sau là ra....!) hix...cho ông 1 đ̉m ! 
Từ phiên bản nầy...viết đầy đủ...thành 1 phiên bản...Phiên khúc tình yêu ! (Lời ???...hông có "lỗ"...đóa nha ! Nhạc hiệu là chỉ có nhạc không có lời...nhớ đó !)
(Nhạc hiệu nầy, là bài học thường thức, xướng âm hằng ngày...sau và trước lúc...tập bài mới...là phải thực hành nhạc hiệu nầy...!
Hey...ông n  tui 1 đim sai note  f à ...là bfa ...nơi ô nhp th 8, toàn ban nhc...k c nhóm trưởng Lê Đức Huyến...ly bút đỏ...ghi thêm du giáng...sau khi IN RA GIY !
Mami nói sai ! b pht -10 đim...note fa giáng = # mi ! ...ti sao xướng âm là f à ??? ko nói ...t hiu !
Papa trng tài gia hai m&con là: note mi-fa là "bán cung"...nên không có #mi..mà ch có xướng âm là mí và chng có fa giáng...nên gi là xướng âm f à ...ok ! (là hút thuc "phà hơi; vì note "sì" quãng 2 ca quãng tám, là xướng âm đồ, vì nó là qun "xì"...tránh thô tc, phn cm...nên xướng âm nó là đồ !...đồ vt cht...)
Ok ... nhĩ ! Do ông nói...mà tôi đã thuc bài....sáng gi hc...đánh hoài...chưa thuc...Thanks !
Chú ý rng: du hát lp li ln 2 nếu có...trình đệm nhc t động ca Mix nhc, nó sa cha...là b ô nhp s 1...hát li....nơi ô s 2 ! (và đã viết y như mix nhc...nhưng nh là...nó đệm "không có du lng" ! mà ca sĩ hát....thì phi "lng ngh" hít hơi vô...hát tiếp !  
***Li nhc mang tính cht bao hàm, ví như ch "dm trường" là bao hàm nghĩa t: sa trường, quân trường, chiến trường, hu trường (sân khu) vv...và v.v....Ok !
Nhạc hiệu của Limited Timer Group; Nhạc hiệu của Limited Timer Group:
Đồ rê mí (2), míđồ...rê !
Fà sol lá (2), lá sol fa...mì !
Sol  la sí (2), sí la sol...fa ! 
Fa mi...rê đồ...
La la sol fà (2)...fá mi rê...đồ...!!!
Sòl  la si (2)  si la sòl...fa !
Sol fa mì (3)...rê ...đồ...! ! ! 
Sol, Sol, Sol....!
(ok duyệt ! chú ý note Fa#=f á...note Sòl=fa#...mà note Đồ=Mi#; Sí=Do#...nhớ ! Vì còn khoảng cách...phù hợp cho Guitar & Piano !!!)
Ok hiểu mà ! Đồ...ngăn thứ 4fr. (guitar) mà Piano là phím B=bđô giáng=si ! Suy ra: mí = #fa ! Và note Đồ là ngón cái ! làm chuẩn mực...ngón tay dãn cách ra 1 phím và nhớ phím đen !
Ok hiểu note mì = #re !
(chờ viết notes...ghi lời là xướng âm như trên)
Đáp án v s nhm ln bôi đen note đó phím F là b (giáng) S là # ! ..chưa ai phát hin !
Đặt vđề kho cu là : Note nhc dành cho Trng là quan trng. Vì nhp trng, là nn tng căn bn cho li hát ca người hát !
Vy, mi sì sì...sì mi rê rê ! mà nghe như "Chách chùm chùm...chùm chách chum chum" ca Liên Khúc, tht ra nó là Th Loi nào ? Mun kho sát...thì ly Midi...ca Liên Khúc...đưa vào Notation Player 3 là chính xác hơn hết ! Và bước tiếp theo...là  Xác nhn nó nơi Band-in-a-box ! So sánh xem, nhng note đó...the same ?  Ok right...và "bí quyết" ca nó là Tempo=? how many !
Ging gii:
Đây là vic cp tc phi biết ngay ! C th...nơi Band-in-a-box, chúng ta chn ngay Th Loi DISCO 1, tempo = 120 ! Thot mi nghe qua là "chách chùm...chách chum"...liên t gammut = C....mà chúng ta, mun chn gam gì...tha h mà chn ! Sướng vđó !
Ok ! Nhưng phân tích k, thì là "chách chách chách (rt nhanh)...chách chùm..chách chum...! "
Hãy xem notes nhc ca TRNG ! có ghi LOI TRNG ! Rap TR808 Drums ! Mun chn Trng ...tùy mình chn ! càng sướng na ch sao !...ok Túm li...đường nào nghe cũng SƯỚNG "sướng" TAI ! ...mà không h... mù mt ! mi là l lùng...đáng phi nghe !
Papa...nghe  Tempo = 65 ...thì đúng nó là "chách chách chùm...chách chum" (hết)
Bt mí ....nghe lin...khi cđưa midi....vào...nó có sn !
Phiên bản sơ thảo !
Bưc 2: Chúng ta m nó lên bi Notation Player 3. Nhm thu li, nó  Adobe Audition 3.0 đ âm thanh trung thc, m 100% âm lưng : 

1. Ru con tình hn
Nước mt nào, còn đọng trên môi thơm !
Ơi ru em ... ru em...tình hn...
Ta ru mình, ln đận, lm phong ba
Cuc tình đó, đã đi qua, bước vào...dĩ vãng
Khép con tim, nghe lm chết, tình đau !
Ơi người tình ! Du yêu ơi !
***
Tears to do, lingering on the lips fragrant!
Lull lull dear ...love you...hate me...
I lull you, unsucessful, very storm
The love that went through, step into the past ...
Closed heart, listen lethargy death, the pain!
Dear my lover! My beloved!
***
 Du yêu ơi ! Ơi, Người tình ơi !
 My beloved! Oh, Dear my lover! 
2. Bin quê hương
Sea hometown!
(Nhc 4-4 là th loi Trang trng)
Sol la fa sol...sol fa...la la !
Ơi nhng dòng sông...trôi v bin c !
Sol fa sol....bfa la sol bfa 
Đem phù sa....bi đắp...sơn hà !
Sol la fa...sol sol....mi la 
Ơi bin mn...quê hương...còn đó
Do la la ...fa do ...sol fa
Sóng âm vang...gào thét...oai hùng
Sol-do   la la...sol sol...la si
Bin   quê hương...ngàn đời...thương mến ! 
La   si   sol ...la mi fa sol .
Mang cá v...lưới nng...đầy khoang
(nơi đây ta tr v âm ch SOL) 
Sol sol si si !...sol-si re*...do do
M đại dương ơi !...sóng c...rì rào
Sol la la...la sol ...do do 
Ngn phi lao đón chào...gió mi : 
***
si-do   sol bfa...bfa lá...sol la
Đón cha v....m mm.... cười vui !
Do sol sol....sol la do do
Sóng bc đầu...nm nghe sóng v
Sol la la...mi mi, bfa-sol la  bfa
B yêu thương...hò hn, ca   năm nào
#la fa fa ...   si si...do sol sol !
Ơi dt dào...tin yêu...bin quê hương !
Ơi ! dt dào...tình yêu...bin quê hương ! (2)
Oh ! outpouring ... love ... Sea hometown! (2 times)
(the end...ok !)
***
(Nói nghe chơi ...à !...Ok)
Cht đứt "chín rng" phơi xác n
( fa do do sol, fa do do )
Thn Kim Quy...đứng đó...ngó mà chơi...
(re sol sol...sol la...la re sol...)
Gii lao ! Relax...Rest...ok...Recess ! 
@ = G-TRƯỞNG ok m !
 ***
Thông báo gii lao; Announcement break:
Sau mt thi gian... làm vic tích cc nay thông báo ngh gii lao mt tun !
After working for a while ... this positive announcement a week break!
Trong thời gian nầy, chúng ta...từ́n ! Đọc lại các tài liệu...và Thực hành bài "Nhạc Hiệu" của chúng ta !
During this time, we ... slowly! Reread the documents ... and practice the song "Music Performance" by us!

3. M Vit Nam ơi !
(Phúc kho: D thi !; Remarking: The exam !)
M Vit nm, nghe quê hương
Trăm li nói, ngàn li thương
M Vit bun, m hát ru con...
***
À ơi ! Tiếng hát m ru
Thương con vò võ, trăm điu nh thương !
M Vit nào không yêu thương
Li ru con...ging du hin...
Ging hát ru con ! M Vit ngi...
Ơi ngm ngùi, m nh nước non !
Con ơi !....(2 times) Hãy đứng lên ! 
Con đi dm trường...muôn vn tình thương !
ĐK: "Hãy đến vi tình người, Hãy đến vi yêu thương" !
***
M...ngm ngùi, mang yêu thương
Ơi li nói, khp ph phường
Đón chào thân  ái ! M Vit...Nam ơi !
Hãy yên lòng...ngưng tiếng súng...hòa...li ca !
We learn English; Chúng ta hc tiếng Anh :
***Li nhc mang tính cht bao hàm, ví như ch "dm trường" là bao hàm nghĩa t: sa trường, quân trường, chiến trường, hu trường (sân khu) vv...và v.v....Ok !
@@@ nguyên văn....không th tham gia "sa đổi", nếu có ai nói rng: "Đời thanh bình...ngưng tiếng súng...hòa li ca..." k h...!, ming h nói vy ! Mà nay thì phát động "chiến dch" ny, mai thì chiến dch kia, đánh nam dp bc,  đánh mt hi...đến khi "không còn ai để đánh...h quay li đánh vi chính h" ! Nếu ch hát được trong "thi bình"...thì trong "chiến tranh" h s Cm...bn nhc ny !
@@@ Verbatim .... can not join "amendment", if someone says: "Life is peaceful ... stop gunfire ... harmony  lyrics ..." shelving them ...! , they say that mouth! But today it launched the "Campaign" Behold, tomorrow is another campaign, beat men up north, for a moment ... until "no one to beat ... they turn against themselves"! If only sing in "peacetime" ... then in the "war" they would Prohibition ... this music!
@@Ok ...Ok vì chúng ta...đang nói vi ai ? Vi m ! Ch không nhm "mc đích" mc tiêu, hay là có ý đồ, gi là ...! à...là..."động cơ"...vì h luôn luôn...s chúng ta b tác động, bi người khác...vì "quyn tác động"...là "độc quyn" ch riêng h...nên h cm là phi ri...ch than van ! OK ! 
Ok ... Ok @@ because we ... are talking to? With mom ! And not to "aim" goals, or is intentional, called ...! ah ... is ... "motor" ... because they always ... afraid we are affected, by other people ... because "the right impact," ... is the "exclusive" only prohibit their own ... they are right ... do not groan! OK!
Reply: ông nói hay quá ! h "bo kê" hết ri...còn ch nào cho ông "tác" nói nghe chơi ?!?...hì ...
Reply: he said great! their "security guards" all gone ... nowhere for his "work" to hear players say?!? ... hi ...
Phúc đáp: Ghi notes nhc, là gì ?
Là thao tác, là hành động, ngược nghch vi "trình din mt bn nhc" ! Vì mt nơi là "yên lng" "không xao động, n ào" hay náo nhit ! Mà ít nht, người viết ra bn nhc y...năm ln, by lượt...chơi bn nhc y...thun thc..., đến lúc nơi náo nhit, thì là "nhun nhuyn" !
Response: Record audio notes, what is?
Is manipulated, the action, in contrast against "performed a song"! As a place as "quiet", "not agitated, noisy" or boisterous! But at least, who wrote that song ... five times, seven times ... to play that song ... mature ..., where boisterous time, it is "clever"!
(papa...mi sáng tác....ok ch !) Hoan hô ! pap ra Huyen...Vy, suy ra, rng: "người sáng to, là đóng góp" cho tiếng nói chung...hài hòa...cùng nơi khp chn !" Acclaim ! Huyen lap out ... So, infer, that "creators, is to contribute" to the same voice ... harmony ... and where all over the place! " Mà 'tác quyn' là mt "cú đấm"...không có "võ đài", không ai thèm, đoái hoài... hay thương tiếc ! That 'copyright' is a "punch" ... no "arena", no one wants, or mourn, unheard...!


Đời Em !
(Level 42 Funk) Thể loại nhạc vui...xếp loại hay !
@@@
Lý Anh Võ ...đã nhận định ! Có nhiều nhạc sĩ "thú nhận" cả đời làm nhạc, mà "khiếm khuyết: chưa làm bài nào cho vợ yêu cả !"
Chúng tôi học tiếng Anh; We learn English:

THÔNG TIN NỘI BỘ:
                              Thông báo nội quy: (Re. pa huyen...Re. victoria...re. ái vi !
1. một là, mọi thành viên nhóm nhạc "Limited Timer Group" đều phải "học hỏi" thiết kế trang web nơi trang nháp-draf. (kể cả Pa huyen !)
2. hai là, mỗi "member" phải có ít nhất là 1 kèn thổi Harmonica, giá bán rẻ nhất là 140.000vnđ, loại của China ! 
3. ba là, tùy khả năng...mọi thành viên đều có thể tham gia DỊCH SANG ANH NGỮ...phải dịch cho đúng ! 
4. mọi thành viên đã tham gia với trang blog nầy, là thành viên của Google, hãy nhớ tài khoản của mình và trân trọng biết ơn trang chủ blog, những người đã tạo ra TRANG BLOG MIỄN PHÍ...cho chúng ta dùng. Vậy hãy tuân hành những quy định của Google và riêng papa Huyen hãy nhớ là mình đã tham gia với Google+ !
5. cm ban nhc Limited Timer Group...viết nhc...nói v Hoàng Sa, Tây Sa...Tàu Sa...(cũng k...ông ơi !) Ok right ! 

Khoa hc thường thc: ; Life Sciences: 
*** wow....chum chát...chum chát...chum chùm (Boston) trước...Bolero...sau...my bài "Không tên dành cho Em" ca tui đâu? Bà mang đi...ca 'tui' b đốt ! Hey...tui nói chuyn: "không tên tui"...k tui...ch ! Bà gn tên vào...câu chuyn ca riêng tui...là sao h ! hì...Bolero ???
Xem tiếp; => Read more :
Thc ra th loi SlowRock, mà nhiu ngườđã gi tên chính là Th loi:
1.-Style is ARPEGGIO.STY (Arpeggio style is useful in Country tune)
2.- Style is SLOARPBL.STY (Slow Arpeggio 12/8 Blues)
Ngoài ra chúng ta còn có:
1.-Style is SLOW34EV.STY (Slow 3/4 Even - Ev.8 MOR waltz)
2.-Style is SLOWFUSN.STY (Slow Ballad (Fusion))
3.-Style is SLOWHOP.STY (Slow Hop - Smooth Jazz - Relaxed groove)
4.-Style is SLOWPOP2.STY (Slow Pop 2 style)***(hay lm)
5.-Style is SLOWSOUL.STY (SlowSoul - Smooth Jazz - Soulful)***(hay !)
>>>...<<<
 We learn English; Chúng ta hc tiếng Anh :
******Chánh kiến gắn liền chính nghĩa, theo ba cấp độ ! Mà nguyên lý của nó là gì ? ..."hãy đem chính nghĩa mà thắng hung tàn" ...Cấp độ là gì ? Là sự phân cấp tạm thời: suy nghĩ chân chính, lời nói chân chính, việc làm chân chính ! Đó mới thực là "chính nghĩa" !
******Chief justice is attached, according to three levels! But what are its principles? ... "Please bring the cause to which wins brutality" ...What is the level? As a temporary assignment: think true, true words, the true job!  That really is "justice"!
hix ! (cha con "ông" nhen ! "còi" qua mặt tui hén ? cho 100 points...(mũ 10-mũ 10+0 = ?)...how ?!?
Gương chính nghĩa ngàn đời "treo ra" đó !
Nhìn gương soi "chân chính" được bao nhiêu ?
(dr. vic. !)
Đáp án : measures ! là "đơn vị" đo lường...mà "thực đơn-menu" trưa nay...khá đầy...canh chua cá lóc, ...cộng rau thơm...ngò hành khử "chì độc tố"...an toàn, an ninh lương thực ! Really ! Said, what's up ...today ? Done ! say with me that, this world will be...(yes or no ) !!!
Vic. nghe nói rằng Nhạc Viện ở bên em, vệ̀i dung, chỉ thị...liên quan tới các Hội Thơ, rằng: Cấm mang nội dung...chia rẽ, gây hận thù dân tộc...có không em ?!?...Hội thơ Sài Gòn họ́m...loại bỏ nhiều "thành viên" ra khỏi Hội, vì phạm luật "nội dung gây hận thù" !
Anh nên xem thêm về LUẬT ÂM NHẠC, Luật sáng tác...Việt Nam...(search !) Hỏi Thầy Lý Anh Võ...lấy tài liệu "Trại sáng tác" ???....(họ bảo vệ quyền lợi cho người sáng tác...không cấm...nội dung không phù hợp "họ" yêu cầu "gỡ bỏ" - remove it !)
Re. ...anh không lđược tài liu nào...t Tri Sáng Tác, mđi d tic cưới v...(ngh mai anh nói sau )....! Gii say rượu  bia ....đã...! ch ....OK ! (chng có Lut gì c !) - Ok...hii...vy chng nào mi viết bài "Chúng tôi v"...chúng tôi v mang yêu thương ! chúng tôi v trong bàn tay thân ái...xây dng li...quê hương ??? (OK duyt !)...weldone...hay lm hoan hô ! (đi luôn đi v làm gì ? h ?...nhp cu quê hương...nào cho tinh thn không cht...và vt cht nào có mt hao mòn...nó còn đó !...trong hình hài biến dng...dù "tro tàn" cũng "tn ti" cho nhau ! nm m xưa hương khói...m lòng người quá c...nước Vit hùng...thân ái...du yêu ơi !)...v như Khánh Ly...v làm gì ?
- ngân qu chi phí cho "Tri Sáng Tác" thế nào papa ?
_ tin cho 15 ngày...bđi 5 ngày lđó mà chi phí...còn li 10 ngày Sáng to ! ? ! 


(Slow Arpeggio)-NNG SM-4-4-G-HatDemo&KARAOKE-Lê Đức Huyến(Julia Nguyen)

Tưu hóa quy trình son nhc: ...nhc dđầu ny, chn 1 loi kèn, như Trumbet, Sax Alto, Sax Teno, Flute (sáo)..v.v...xut ra file Midi, có mđích chính là đưa nó vào Notation Player 3, m âm lượng tđa, thu li nơi Adobe Audition 3.0 để có âm thanh trung thc. Và , nó là đon ghép cho vic làm nhc nn (beat) ! Suy ra: đon nhc dđầu ny, phđồng b v Th loi, ca bn nhc...sau khi, đã nghe qua, nhiu th loi, quyếđịnh chn 1 th loi cho bn nhc ! _ok ...chúng tôi hiu roài...thanks ! 
Tham khảo: 
6. Start =>  "Tự Học"  (vì sao ? năng khiếu !) <=> Trích dẫn:


(Oompapa 3-4)-Mưa Mùa H-KARAOKE-(Thơ: Chi@Na Lee; Nhc: Lê Minh Quang) 
@@@

"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch! đã có liên kết trang!)

( Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ

Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)


Tiêu đề của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét