Thứ Ba, tháng 12 13, 2016

Nghi án về cái chết của Tổ Sư Minh Đăng Quang ?

Nghi án về cái chết của Tổ Sư Minh Đăng Quang ?
Suspected case of the death of Patriarch Minh Dang Quang?
Lưu hành Nội bộ ; For internal circulation only)
***
***
Mô Phật !
Giảng luận:
Kính thưa với chư vị !
Việc đời cũng giống như việc đạo, người ở đời, trước khi chết thì để lại chúc thư, là người viết bức thư gọi là vậy ! Khách quan, đọc bức thư ấy, thì gọi là tờ "di chúc" . Do đó, mà đạo khác với đời, lúc còn sống thì Chơn Lý là lời Di Huấn, mà sau khi chết rồi, thì gọi là lời di huấn vậy...mà của ai ? Thì gọi tên theo của người ấy ! Bản thân trò tường thuật lại, giống Ngài A-nan, kiết tập kinh điển của đức Phật Thích Ca. Nói ngay vào chủ đề, tại sao không nói là "Toàn thân xá lợi, chứng minh Phật đà !" Phật là danh từ pháp lý, không ông nào tự xưng, mình là Phật cả. Vì Phật là bậc Thế Tôn, là từ mà người khác tôn tặng, gọi là vậy ! 
Nên trò dùng hai chữ "tồn lưu" vì tháp thờ xá lợi, chẳng phải riêng Ngài Giác Tịnh, mà nơi đó...còn có xá lợi, chung của nhiều người, trước và sau...tương lai hậu thế ! Có xá lợi của Ngài Giác Tánh, Sư Phất, Cô Xã ngọc....và tương lai, cho các cao tăng...nữa vậy ! Lúc đang tu, thì sao gọi là kết quả được ! Chẳng có quả đạo gì, để mà chứng đắc cả ! Đến khi chết rồi....mà còn chờ sau khi hỏa táng, mới biết đâu là sự thật của lý thật...Mô Phật ! 
Hồi nhớ lại, trước khi mất, Ngài Giác Tịnh, đã nói với riêng trò về việc binh đao, nổi loạn...của các nước, sau khi đức Phật Thích Ca, nhập Niết Bàn...Ngoại giáo, hỏi đòi, phần thi hài, còn để lại của Phật ! Trò sẽ hỏi với chư vị rằng: tuổi thọ trung bình của một kiếp người là bao nhiêu tuổi thọ, vậy cứ tính vào năm 32 tuổi thì Tổ Sư Mất Tích năm 1954. Hiện nay là năm 2016 vậy cứ tính lấy con số 2016 trừ cho 1954 là ra con số 52 năm. Vậy , suy ra là đã 32 + 52 = 84 tuổi. Vậy thì bài kinh thi nầy, cứ làm...đã...việc Tổ Sư mất hay chưa, sao biết ? Ai biết nói Trò nghe ???...(hết)
Kính thưa với chư vị ! Trò đợi mãi, không ai trả lời được cả...Vậy, mạn phép, cho phép trò được trả lời câu hỏi nầy !
_....!....

Ca Khúc Phật Giáo:
Di Huấn Tổ Sư 
(Bút tích Tổ sư)
***
@...!!!...@
Mô Phật ! Namo Amitabud!
Mô Phật ! Namo Amitabud !
***
THÁP PHỔ CHƠN
Tịnh Xá Ngọc Nhơn
***
...?!?...

***
còn THAM là "Tham Thiền & Luận Đạo"...ok ..người nghe tự hiểu...ko nói hết ..!
***

_Biên tập viên Ái Vi, thay lời cho cố vấn Victoria....nội bộ của chúng ta, đã biết được đáp án...đáp án của Papa...đã trả lời cho Ngài Thích Giác Tịnh nghe...và lúc bấy giờ, Thầy Giác Tịnh có ra 1 luật riêng...cho Papa....là "hễ có ai hỏi thì nói, còn họ không hỏi, mà nói là phạm luật của Pháp danh: Tâm Đăng " ! 
_ Mô Phật ! Cố vấn có mệnh lệnh, chiếu theo luật, nay có người hỏi. Còn việc lưu hành nội bộ, không có nghĩa là không trả lời đáp án. Nó chỉ có ý nghĩa là "bản quyền" của câu trả lời ! (Trích nhật ký trang số? Ngắn gọn ! Vì còn nhiều chư vị bên Giáo Hội Thông Thiên Giáo muốn biết đáp án !) 
_Nhật ký ngày 01 tháng 02 năm Ất Dậu...một năm tang thương và đói khát, lương thực cả nước bị thiêu rụi bởi chiến tranh. Nạn đói, đã lan tràn khắp tổ quốc Việt Nam thương yêu ! Hỡi thiện nhân trí thức, dù đứng nơi núi nào, dù ở nơi đầu sông hay cuối sông, thì các Ngài vẫn là đứng trong mảnh đất của Việt Nam hình chữ S. Sự sống còn là cần thiết ! Mô Phật ! "Đạo chưa thành thân bỏ sao đang" Đường giác ngộ vững vàng tiến bước ! Nơi trang 800, đúng con số 8OO của quyển sách chơn lý, có bài Kinh Thi...chú ý rằng: Hãy đọc hàng cột dọc ....chúng ta có câu thơ :  HIỆN THÂN ĐẠI ĐỨC VẪN CÒN NƠI ĐÂY !  Tựa bài thi là Tổ Sư Đang Đi Trước Tịnh Xá Vĩnh Long !
Thân tặng Tâm Đăng
(si l à đố đố)
Si si si, đố đố...là là
Nương dâu cuối bãi đầu gành
Rế đô đô rế...si là đô đô (? ok ??)
Líu lo chim hót, trên cành thu đông !
La sí sol, sol sol la sí
Lời hé lộ, mênh mông biển cả 
Si đô sol, sol sol đố la-si
Sóng thét gào...mùa hạ giam thân !
La la f à, f à f à ...sol SOL !
***
Thân ai nhốt, tù đày...biệt xứ
Chốn thâm sơn cùng "cốc" viễn phương
Cầu cho: thôi bớt sầu vương
Kẻ đi người ở, đôi đường gặp nhau 
****
Hoa vàng sen động linh thiêng
Nguyện cùng khắp chốn về miền tịch nhiên
Thân vàng, bút ngọc...ngẫm nghiền
Trong tâm an định tọa thiền: Tâm Đăng !
(la la la bf à...fb à bf à sol SOL ! ok good ! thanks...)
3 note fa giáng liền Ok !
Right đúng rồi...vì cả bài nhạc là #fa...fa thăng !
(Ngày 01/02/Tân Hợi âm lịch)
Họ & tên: Lê Đức Huyến, (01-06-1960)
Số tài khoản: 711AC.240.8539
Ngân hàng: TMCP. Công Thương Bình Định, Việt Nam.
(Bảy một một A C. hai bốn không. tám năm ba chín.)
Tham khảo: 
(Âm nhạc là một nguyên lý, là những công thức về luật sóng âm, nên trình Encore 4.5.5 quả nhiên là không cho viết liền ba notes giáng! Vì nguyên lý cọng hưởng âm thanh là sau hai notes giáng [nhưng toàn bản nhạc là Fa thăngnên Fa giáng trở thành Fa notes bình] có 3 loại notes: giáng, bình, thăng, gọi có 3 bán cung !] , thì nó nhảy lên 1 cung bậc là Fa thăng, nghĩa là viết không được, ba giáng. Nguyên tắc di chuyển note, sóng âm lượng...là chuột mũi tên, gắn liền chuột phải, đôi khi là chuột trái....tuân lịnh !) 
1. Hướng dẫn viết nhạc dành cho Victoria  
2. Thông báo tình hình "thông tin giải tán" về Ban Từ Thiện ! Phối hợp hành động tại địa phương cư ngụ, lan tỏa đến vùng An Khê,  nhà sáu Lễ, và nơi đã sinh ra, các tin "giật gân" là "tà đạo" (làm từ thiện, hèn gì nó cất 3 tầng lầu ???) ! Vậy, kết luận, họ là "chánh đạo". Trong việc, bỏ của chạy lấy người. Tôi còn nợ lại...900.000 VNĐ. Mượn Sư Trực, để chi phí cho bảng nhạc đầu tiên HÀNH KHÚC PHẬT GIÁO CA...do đó bị 2 lần đuổi ra khỏi Tịnh Xá ! Còn nợ 2 triệu đồng của em Dũng, vì chưa kịp mua máy in, thì cấp cứu gấp....cho người nơi  Châu Đốc, đang tán gia bại sản, hết tiền cứu chữa vì bịnh...từ trong máu, cưa cụt tay....! 
....
Chủ đề: MÂU THUẪN CHO NHAU
Ơi mâu thuẫn quá !
Ơi...niềm đau !
Mâu thuẫn có từ trong trứng nước
Mẹ sinh ra đã vượt gian lao
Người miền núi, xuôi về biển cả
Người miền xuôi...từng dốc leo trèo
***
Vượt nghèo khó, tặng đời "giàu dữ"
Giàu kiếp nao, sang tận kiếp nầy !
Dành cho nhau : ơi mâu thuẫn
Giáo nào đâm, và mộc nào che ?
****
Ta lắng nghe, sóng cồn biển gọi
Gọi tên nhau...mãi gọi tên nhau:
"Chấp chơn, chấp chánh, chấp tà!
Đến....đến khi hết chấp mới...
 hòa thuận nhau !
(thân tặng Papa...Ái Vi !)
*****
Công điện khẩn từ "Tòa Thánh Va-ti-căn" ! Gởi đến Giáo Hội Thông Thiên Giáo ; Urgent public from "Holy Vatican apartments"! Send Theosophical Catholic Church to:
Cáo thị; Notice :
Hỡi những kẻ không tu ! Mà tự cho mình là: chánh đạo, phải vậy không ! Hãy xét lại, tiểu sử của mình, phải biết "hổ ngươi" ! 
Oh men do not practice! Which self: path, does not it! Let's review, your profile, to know "shame"!
***
Đáp: Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, không phân biệt, người có cha mẹ hữu thần, hay không cha mẹ vô thần ! Mô Phật ; Answer: Vietnam Buddhist mendicant, irrespective of whose parents theist, atheist or not parents! Namo amitabud.
_ Báo cáo kết quả thăm dò: Ứng cử viên phe Cọng Hòa thắng phiếu (Donald Trump...please ! ; Reports exploration results: Republican candidate wins votes (Donald Trump ... please!)
_ Báo cáo tài khoản công khai của chúng ta là "trống không ! ; The report's public accounts we are "empty!
Đề nghị khẩn trương ! Thu chi ngân sách....vay mượn từ nguồn của Ấn độ...Singapore...hậu cứ, khóa sổ giải ngân ! ; Urgently recommended! Budget revenues .... borrowed from Indian sources ... Singapore ... rear, closeout disbursed!
>>...<<
Tham khảo: nguồn thu titan và khu kinh tế nhơn hội "nhà máy lọc dầu" tỉnh Bình Định ?
.....
....
OK...đang làm Video !
******   Song Summary   *************
Title: DI HUAN TO SU (4-4)
File:DI HUAN TO SU (4-4).MGX
Key=G  , Tempo 85, Length (m:s)=2:07
No intro. 41 bar chorus, from bar 1 to bar 41.  Repeat x1 chorus
Melody has 154 notes, saved patch is Violin (41), embedded patch on track is Alto Sax (66), at bar 1
No Soloist track.
Style is WORSHIP.STY (Worship -Praise&Worship style)
Style MIDI Instruments are : Fretless Elec. Bass (36), Electric Piano 2  (6), Jazz Electric Guitar (27), Slow Strings (50),
MIDI Drums :26 Rap TR808 Drums (26)

*******************
@!?!@
***
>>>...<<<
***
Ok xong Papa...di chuyển tài liệu !
Kết thúc: Là dứt trừ nghi ý và Lậu Tận Hòa !
nếu papa...là Soái giết Quang, thì kiếp nay, papa....dịch chơn lý trả nghiệp cũ !
(có ai nói gì, papa chịu...họ chưởi nhau....quét sạch "nó" đi kia nè ! ai dám phê bình papa...Nguyễn Trãi à ! ? ! papa có bài Tôi Yêu Tổ Quốc, là tư tưởng tiền nhân...)
Mẹo viết nhạc: sao cho cùng lúc 1 hoặc 2 hợp âm...
(viết nhạc....làm có kinh nghiệm)
Đây là bài nhạc có tầm QUAN TRỌNG, nó viết lên...và bằng hợp âm cho Guitar...có note nhạc trên dây đàn !
Ok trên mạng, như đã thấy....có 1 bài viết hợp âm kiểu nầy...nhưng tới 2 tờ...bài papa...chỉ 1 tờ...!
****
....OK....
Con hãy nhớ...đạo...giải quyết mọi nghịch lý và  mâu thuẫn nếu có; nó là : con đường độc giác Phật !...hãy tiến bước ! 
(ok papa nhanh ! còn 1 vụ án, bà nội muốn hỏi: cái chết của ông Tám Thụ, 1 chiến sĩ cao cấp, đã có công cứu Trường Chinh, Lê Duẩn, thoát tù côn đảo...trong công cuộc đấu tranh chống "tham nhũng" ông ta, đã bị "mưu sát" như thế nào ? 1 tháng sau khi ông mất, papa ra trại sông côn...vậy là tháng 6....) 
Đáp: Đây là thiếu sót, trù trừ, chậm trễ của ông Nguyễn Du (ông Bí thư từng học Liên Xô ...gọi Ngô Du) 
_ Bên Giấy tờ TX. Ngọc Nhơn, Thầy và Bác Thê hoạt động nội thành lo ! Tôi chỉ quan hệ Kỹ Sư vẽ thiết kế, chồng em Mỹ Ý học Quang Trung. Tiền...Thầy giao tôi không nhận và tài khoản xây dựng Tịnh Xá...do thầy bí mật gìn giữ...tới lúc vào 04 Trần Khánh Dư...tôi mới Giữ tiền, trước đó...là ze-ro...ko bao giờ dính dấp tiền là bạc...ok yên chí lớn ! 
(đây là "bí mật" : cứ tung tin là tôi mở Tài Khoản...sau khi sư Dưỡng bị giết chết....vì 2,000 đô la ! nên mọi người cứ nghĩ tôi nắm tiền. đó là sự thật...có tin ko ? ko tin ...tôi nói cho tin ???)
****
OK tin Kết Luận:
1.- Sau khi ở 78 Huỳnh Thúc Kháng, tôi vướng mắc vào căn bệnh "gai cột sống" cho tới lúc đến 04 Trần Khánh Dư, 2 năm sau mới hết bịnh !
2. Hai là, trước khi Thầy mất 1 tháng, tôi chụp 3 tấm hình Thầy ! Ngài mừng rỡ, ngồi dậy, mà nước mũi chảy đặc ra, như cọng bún ! Và, lúc bấy giờ, Thầy, nói không thành tiếng ! Ông cụm tay lại, giơ lên như "móng cọp"...hai bàn tay, chống xuống giường ! Là ý thầy, muốn con giữ lại 10 giới....tức không "giữ tiền ! thì Thầy "gật đầu"
3. Một tháng sau, sư Tín gọi, thầy mất...bảy ơi !
(Và, sau khi nghe cô Ái nói lại, sau khi Thầy mất, thì trong tủ Thầy, còn có 148 triệu ! Vì, trò muốn tham gia...làm Ban Từ Thiện, làm thơ...làm nhạc, lên mạng...đăng ! Giờ bỗng dưng, bị xua đuổi "ra về" như ngày nào Cô Xã đã đuổi ! báo cáo hết !)
...!...
****
NÓi có sách . mách có chứng...nè !
Nơi tòa án thành phố Quy Nhơn, có lẽ còn lưu giữ tư liệu
Tôi và Thầy Giác Tịnh, đã đòi nợ thành công, sau 6 tháng theo đuổi, đơn kiện, phiếu thu chi, tính lãi %
Kết quả: Thầy lấy lại 32 triệu, của Thuận Hưng, (tiết kiệm) .... chạy làng !
****

căn xưa kiếp cũ 
***
HỘI THẢO:
bài nhạc...HỐT TỰ NHIÊN...papa...nhầm tên...Ái Vân, chứ không phải là Ái Vi....nên gỡ bỏ hay không ???
OK GỠ LÀM LẠI...(dì ok..con cũng dzậy!)
Đã gỡ bài...Hốt Tự Nhiên ! Ok
_Mô Phật ! Miễn lễ...cho phép cô lý giải !
_Thưa với đại mẫu, Nguyễn Thị Nghè, Pháp danh Huệ Ngọc ! Bạch qua Thầy Giác Tịnh. Vì nội dung của Video...lời trùng tên là Ái Vi....là Dì, mà cũng là con gái Ái Vi. Nên sơ ý...do Cô Vic...khai nhầm tên ? hay sao đó ...
_...!...ah, vậy là "loạn luân" ??? đúng gỡ ...làm lại....Và...cô vic...cung cấp hình, Lê Minh Quang, làm Video...không phù hợp...cho lắm ! 
***
Nhạc do người nghe bình chọn !
Lọt vào top 10 ? ok chứ ! 
Nguyên tắc chung....là người nghe bình chọn ! Là câu nói hay nhất !
***
Nơi nào trong Chơn lý có nói tới hai từ: "đảng phái" ?
Má Nghè hỏi: Đính tao "tức quá" rồi đó ? Mầy là thằng "đảng viên" của Đảng ?
Đáp: Ừ, tui là "đảng viên" trước 1975 !
Nhưng, sau 1975...tui khai ra "toàn người chết" không ? Làm sao, "xác minh" lý lịch hả !!!
...?...
Mời ngồi xuống ! ; Sit down please !
"dì Lớn, nói...mầy ác, tao vào tù 2 năm do mầy" ?
Answer :
_ Hữu ngộ ! Ok...tui vào tù có 4 tháng, papa...xin cho ở thêm 6 tháng, vì "thành khẩn khai báo, không có nhà ở" !
_ Con nói nghe...được...khó hiểu quá !
(I said listen ... are ... hard to understand too!)
_...!...vì sao con giao cậu hai truyền, vì 2 đạo: cao đài và Phật là gốc : ổng là cảnh sát, cứu con...! Hình papa....may dấu trong túi áo trong ? (do pa mầy cũng "sai" ba [grand-father] đi quân dịch...biết gì ?) 
***Suy ra: 6 tháng , không một ai biết tui ở đâu ? chia thì ?? Thời gian )
"Dì" hiểu rồi, thôi con ! ; "Auntie" see, only you! Wrong...grandmother; Bà ! 
_ok ! 
Học từ vựng ; Learn vocabulary: (....please....):
_ bảo vệ nhân chứng; witness protection;
_ bất khả xâm phạm ; inviolable
_vi phạm luật quốc tế ! violation of international law! (stop, ... screaming! ; ngưng,...la hét !) ....!.... (khoan niệm quan âm...)...lui ra ! ....mô Phật ! an tâm ngủ nghĩ....nói theo hệ thống...dây chuyền ! ?....!......!!!! ...Thừa nhận rằng: "tôi là bà Hưng", đã chết (?). Cậu hai Truyền, ký tên và đóng dấu ! ...an nghỉ ! Suy ra: Biên Bản ??? Mô Phật....do bà hiểu lầm; understood...bà lui ra. Cậu hai Truyền nói gì nghe nấy ! Papa...ngủ lúc 11 giờ Việt Nam ! a lộn...màu xanh...màu tím, "bà"... nghi hẹn hò !!!) Format ! change ! 
***
Papa ! yên tâm, Ngày ...Tháng....Năm....có lệch gì kệ ! Vì Nhật Ký, có sao lưu thành 2 phiên bản...bên Papa...Nhật Ký, cho "bà nội" xem....và bản lưu Papa...còn không ? Bày...mất nha ! ? ! (Tin nhắn: papa...còn lưu giữ....một là: Nhật Ký Trong Tù...và thư 18 tháng, 1 tháng 1 lá thư...thời gian cải tạo tại Sông Côn....nhập trại ngày Tết...năm 1980-17/7/1982...ra trại...viết tiếp...Nhật Ký, nơi công tác Kinh tế mới...3 tháng. ở tỉnh Lâm Đồng ? và lưu ? buồn ngủ quá !)...Không sao hết ! Còn một chi tiết nầy...là bài viết hoàn chỉnh con ạ ! Người nói "Thầy ơi con đây !" Là Ngài Giác Đức. Thông tin nầy, đã được kiểm chứng, do Thầy Giác Tịnh, cung cấp ! Lấy ngón tay, chỉ vào hình năm 1951 ! Từ lúc còn ở 62 Vũ Bảo con à ! Và Ngài chỉ tay....về hướng Nguyễn Thị Bảy ! Papa...thú thật gõ 3 từ (bảo vệ nhân chứng, bất khả xâm phạm và phạm luật quốc tế).....và gõ thêm dòng chữ mà tay Papa....rung ! (Nguyễn Thị Bảy là vợ) 
****
    (bãi miễn đi Đính, chuyện chiến tranh "bom đạn" nhắc tao nhớ...nghe mệt quá ? )  vậy, ai về "chỗ nẫy" ngủ nghỉ ! ....; Ok...!; .....!....ok!, ....ok!, .....ok!; ....ok!; ....ok; (............bye, bye, bye, goodbye !)
Dịch sang Anh ngữ ; Translate into English :
Có một ông ngồi thiền, tiết lộ rằng: "tôi ngồi thiền" thấy một ông đảng viên đảng cọng sản, đã báo mộng: "tại bệnh viện quân khu...núi bà". Có chôn 1 máy radio, và bọc trong tấm áo ni-lon ! Người dân, đi củi...tò mò lên hang...thì quả nhiên ! Có thật ! 
There's a man sitting meditation, revealed: "I meditate," he found a Communist Party member, had a dream: "military zone hospital ... her mountain". Having buried 1 radio, and wrapped it in a plastic jacket! People who travel to the cave firewood ... curious ... then indeed! Real !
(hãy phát hiện ra....nơi mà Google dịch, đã dịch sai...ý...của văn bản gốc!)
Good Good Good
(trùng lặp...như tình huống cảnh ngộ...đã khai báo...thành khẩn...phong hàm ???)
Tin vui từ phòng xét nghiệm:
(Good news from the lab)
_First name: Ai Van, last name: Ton Nu ; Rank: Captain. (ok right...about: 1, 2, 3, and 4. ....)
_Death: in 1983?...(secret.)
_Conclusion: over 4 test standards, true!
_So-called "missing" ok right, sure ! 
...!...
(ông Dậu "radio-áo mưa" còn sống, tổ chức cơ quan bảy vợ; ...trước ở bệnh viện là hang núi bà, nhưng chính ổng nhớ...tui lưu trữ...nhớ...nếu tui nói sai...vậy, bắt ông Dậu, và Nó...ép cung...ngu gì tui nói...bậy giờ ngu...nói chơi ?) núi bà...chỗ nào ko biết, 6 tuổi đi lạc...còn nhớ.....tìm lại....xác định....vì sao lạc ! Kể lại nghe chơi !...cứ thiệt người ta thích...nói dối, láo...người chê)
(hồi họp quá....đính ơi ! hả....tin đồn có chưa ? có từ ngày nào...tui nói ngược lại ! Do có tin đồn...tui nói chơi, học tiếng Anh...hết hồi họp chưa ?)
wait ! Vật lý trị liệu, khoa thần kinh tâm lý học, ai bịnh...sẽ chịu đựng...dần hết bịnh !  cậu Truyền...má Nghè...Thầy Giác tịnh....lo liệu....!?!....)
Hỏi: Chi vậy ta ?
Đáp: Vì ai không đau tim thì gặp tui ? Bí mật !
1.- Bill : ...đi đâu, rồi cũng có 3 người biết...
2.-Ái Vi Con :...có cách gặp...ok ?
_Vì quan hệ "cha con" thì ai nghi, dù Thầy Giác, Cậu Hai Truyền biết, Má Biết...thì vái ?
_ok....vái sao ta ?
_Đây là chuyện riêng mong Thầy bỏ qua cho (Má nói)
_Mình ngay thẳng, ai nghi gì cũng kệ (Cậu Hai truyền)
_ ....?...sao ta !
_Dù sương, gió, bụi đường....gặp nhau là bình thường. Chuyện riêng giữa hai người, trời đất, trời biết, đất biết, hòn đá kia biết....vậy...cả hai...cúi lạy...hòn đá.... (còn lại...làm gì...là "bí mật") !
3.- Ái Vi Dì : ...tui ra câu hỏi, mà potay.com...thua ?
( chờ đáp án ? ah see, ai sanh ra ta ? )
Cha trời mẹ đất !
Hỏi thiệt tình, năm nay anh bao nhiêu tuổi ?
Trả lời: ah, năm mà anh em với Vân, gặp nhau...thì Trạng chết....ngang tuổi anh, vậy, anh bao nhiêu ?
Trả lời: tui nghi quá ...?
Nghi sao, mà có ý nghĩa thì nghi ! Ok....
OK....anh từng nói...giỡn...mà trong Nhật Ký, còn nhớ (xem lại, chờ chút !):
"Là năm ta gặp nhau: 8 lần 8 tuổi, thì thôi ngậm hờn" ???
Ok right...đúng ! vậy sao ?
_suy ra: năm papa, mất tích là 32 tuổi+56 tuổi= 88 ? papa. nói đúng !
***Ghi chú: vậy, những năm còn lại...khi Papa...mất tích....Papa...làm gì ở đâu....con thích Papa....nói thiệt tình ?
Trả lời gấp có sai sót chỗ nào ? Lấy năm tử + 4 năm bí mật...thì tái sinh...và lúc tái sinh, có nhập thai...có hiện ra...cho thấy ! mẹ Nghè, giựt mình...tay cầm rựa ! Hôm sau cúng? cách 3 hôm !  (lúc tử...thấy tái hiện, bị bắn chết...té xuống mương...7 phát súng...gần chùa bà 100 tuổi Bến Tre )...Lúc bị bắt...hồi nhớ...do trốn...mà có tiếng kêu "con đây thầy ơi" !...vậy đó là ai ? tại đây...hồn ông Nhu...vào điều đình...mới biết...có nhầm lẩn ! Lúc làm thơ : Ông Nguyễn Văn Thiệu...vào thăm...sửa thơ...góp ý ?
Vậy, vì sao biết chuyện ông Soái đã làm ??? Ghi chú: Cậu Hai Truyền làm chứng về việc liên quan...đã nói trên...vậy, còn biên bản không ? Ông Thừa cất dấu đâu ? Thầy Giác Tịnh, đã 1 mình sang Trung Quốc....chờ ý Thầy !???  (nghi quá ? bảo vệ nhân chứng hai Truyền....tiếng ổng la khản giọng !)
Cậu nói ông Thừa, nhớ lại....kho nhập lưu giữ súng...đợt 3 ngày...Còn kho lần ông Thiệu vô, cậu hai khóa. ông cầm danh sách súng....đánh rơi....tờ Biên bản...kẻo lộn Biên bản bà Chín Hưng
....
Thầy Giác Tịnh, đi gặp Cô Phú-xuân....đánh Trung Quốc tới đâu rồi ?
Thái Lan thông đường lâu...ok ...good ! Suy ra: Thầy Giác Tịnh mất tích ???
Sai sót...Cậu Hai Truyền...mất tích chứ con ? Bây giờ là Ban ngày..động...chờ thanh tịnh tối...thì mới hiểu....vì Mami Nghè...điều đình bà Chín...được nói 1 lần nữa ? (có lẽ bà chín xin được, nói và ghi thêm :sám hối....ok...ghi !)
Đội quân nhập hồn....người biểu tình...chuẩn bị .....! Vì có người hăm...thử...tha...nếu phạm cố ý Phật ! (dám nói từ biểu tình ???)
Má TIN cần gì Biên Bản...tin 3 lần ! good ...má nói mọi người nghe ! hả...cả quân địch...núi Ra đa...bắt gọn...tự hàng....good !  (vậy hiểu lầm Ngài Giác Tịnh...chân thành xin lỗi Ngài...huề nha ! Ok (đánh lâu.....bấm nút cho nhanh ? nhưng cõi nào...hiện tại hay cõi âm ? hả !) cõi âm ba năm tròn chinh chiến ???
tính ra....kéo hết về mặt trời...ở...lần sang sao hỏa...là tiến lên....bỏ địa cầu 68? lấy biểu quyết cho nhanh! 
(chờ !) Huyến Ghi ! 
_ý kiến nghị: Minh Đăng Quang Cổ Phật...tự quyết định....để lập lợi...đời thái cổ ! thỉnh thị ....
Đáp: vậy, 1  mình tui quyết định...chừng lên mặt trời rồi...trách...tưởng sao...gì cũng mầy hết ai thương ? há !
_ah...mà thôi không ra....Thỉnh ngài Duy Ma cật sẽ đông....hơn ! (nói rõ...bày hiểu nhầm...tự ý...kéo đội nhập hình....lén đi...bấm...âm hay dương ?
_Ok...một mình nổ sao vui....ai đi cho tui theo ! ai xung phong ! 
_Nguyên lý...lấy đội quân....âm bấm dương và lấy đội quân dương bấm âm ....ra chưa ?
_suy ra...hoan hô...hoan hô....hoan hô....chúng chúng chúng ta VÔ TỘI !
_Đính tao muốn chết trước !
_Ok...má nhập xác vào con...dẫn con đi chết ! Chôn xong....theo nguyên lý phân đôi để phát triễn...má lên mặt trời trước...lo việc...vậy ai ở cõi âm thay má ! 
_Tham mưu trưởng Nguyễn Thị Nghè báo cáo quân số, tám vạn bốn ngàn thù thiếu 2 !
_Ok đợi....thiếu Cậu hai truyền....Thầy Giác Tịnh. "Quân số giả càng thả càng thâu." Quân số thiệt lâu lâu...cài cấy...quân số đặc biệt...có thể thay ? " 
_Thưa với sư phụ, không ai, chết thay...cho mình hết ! Vậy, tự mình chết là sướng hơn hết ! (hết phản đối)
_ A lô, tư vấn...ban "siêu tra siêu hình học" tìm ra....tác giả câu nói về cõi đang có chiến tranh ?
_cõi âm ba năm tròn chinh chiến ???, có nghĩa là không ai hết, mà tự khai là "có ông" vậy, câu nói nầy có thể là của Ái Vi chăng ?
_Của papa...không bán cái nha...chỉ thừa tui...là ai ?
Tham khảo: thuốc quên theo dòng thời gian và số tuổi, liều lượng ? (search)...Please...help me !....Doctor. Bill...(ai giúp tui nhớ...6 tháng mất tích...làm gì...ở đâu ?) khởi nguồn e-nhóc...mầy đi đâu...dạ...con đi nhầm chỗ...sau 3 lần cố ý ! Con thú thiệt, con không có nhà....!
_Ah nhớ nhớ nhớ....ông "quỷ" giả đò nha...(ủa Dì lớn...chết...rủa...wow)
_...!...nhà má lớn, nhà má nhỏ, nhà má trên, nhà má còn, nhà má mất là sao ?
_...!....nhà má "nên" đính chính !
_là si đố đố đố si si.....là câu gì ? Ái vi đâu ?
_Có ngay...."người còn sống gõ trống rung khua"...người đã chết...thôi thua...đành chịu !
_ Đời là một cuộc bể dâu ! Chạy đâu cho thoát, khổ sầu niềm đau. Bảy xưa, sao xuyến qua cầu. Vĩnh Long còn đó Bến Tre nối liền. Sao giờ lại bảo Long Xuyên ! Thất sơn bảy núi, tháp mười bông sen ! Phân đôi tình hận...duyên xưa ! (hết).
***
...Không sao hết ! Còn một chi tiết nầy...là bài viết hoàn chỉnh con ạ ! Người nói "Thầy ơi con đây !" Là Ngài Giác Đức. Thông tin nầy, đã được kiểm chứng, do Thầy Giác Tịnh, cung cấp ! Lấy ngón tay, chỉ vào hình năm 1951 ! Từ lúc còn ở 62 Vũ Bảo con à ! Và Ngài chỉ tay....về hướng Nguyễn Thị Bảy ! 
Papa...thú thật gõ 3 từ (bảo vệ nhân chứng, bất khả xâm phạm và phạm luật quốc tế)....và gõ thêm dòng chữ mà tay Papa....rung ! (Nguyễn Thị Bảy là vợ)
Good tự thú...Vậy, kế hoạch mình chuẩn bị ? Ổng biết hết...cậu hai Truyền Ghi Lưu ??? sau làm bằng chứng !
(vì sao biết ? Là ông Soái, hiện tại....ra kế hoạch...ổng quên ổng là ai ?)
Trước khi xử bắn...tui có "xin ân huệ" hút 1 điếu thuốc rồi xử ! ???!
Vậy, ông mất dạy đó ? đang ở đâu hiện tại ?
tự hiểu !....
tôi chết...nhớ...người khuất mặt...báo...khiến...gặp !
"ra đáp án" = công lý và nhân duyên +> Nhân Quả !
(vậy đối chiếu....tư liệu, người nhân chứng...sự kiện...án phá )
Nhưng mà họ không tin có cõi âm !
Vậy bỏ kế hoạch !
khuyên !
???
đội quân 7 người xử bắn tui...đã có biên bản...cung khai...đối chiếu...đã kết tội...giờ mưu sự..hại tôi lần thứ hai ????
sống ở đời...nhân duyên, sự kiện của mình...không thông...lo chi chuyện bao đồng...
mà cố ý chọc cười là Phật hỷ...?!?
nhìn hình...nói Phật khỉ...ốm nhôm !!! có hông ???
xin điếu tàn= đuốt trí huệ...tui thua...là sao ?
Ok good bởi thiếu mà thua !?! thiệt hông ta...
Câu nói Voltaire : "Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn" ! Voltaire quote: "Freedom of thought is the vitality of the soul"!
Mami Nguyễn Thị Nghè, nhắn tin : Hãy tha thứ cho tất cả con ơi ! Má đang ngồi trên bàn thờ ! 
1. Người ngồi sau lưng Thầy Giác Tịnh: là Giác Đức (là ai ?)
2. Người ngồi bên tay trái (ngoài nhìn vô) ! 
3. Người ngồi bên tay phải là : Giác Tánh ! (***ông Hai, còn ở với Thầy Giác Tịnh...có trong hình !) 
Công cha nghĩa mẹ ơn Thầy,
Ngày sau khôn lớn, ơn dày biển sâu !
Là ai ?
(Nguyễn Thị Bảy: Đồng Ba Phật Pháp Danh !)
1617.-NGUYỄN xưa lén gặp theo bên,
1618.-THỊ thành, phố xá, gập gềnh phà qua.
1619.-BẢY phần ba liệu toan xa:
1620.-“CHÚ tâm niệm Phật Di Đà con ơi !
1621.-TIỂU, đại, trung đạo nhớ lời,
1622.-DẪN đạo sanh chúng, rạng ngời tông môn.”
1623.-THEO người chơn chánh ôn tồn,
1624.-TRẢ vay vay trả dại, khôn đáp đền !
1625.-NGHIỆP nay hưởng phước mà nên,
1626.-ĐẠO đời ẩn tích, hậu nền lai sanh.
1627.-TIỀN duyên đền đáp sinh thành,
1628.-KIẾP nao nhận thọ: chánh quả viên dung !
(Trích trong tập thơ: Tại Gia Cư Sĩ Chánh Tín: 3600 câu thơ lục bát.)
Mô Phật ! Cầu xin Đại Hội Niết Bàn Kỳ III:
Hãy tha thứ cho tất cả ! ; Forgive all!
Mô Phật ! ; Namo amitabud !
Hôm nay, là ngày 04/10/2016 dương lịch, cũng tức là ngày mùng 4 tháng chín âm lịch. Đại Hội Niết Bàn, đã thông qua. Án pháp năm xưa: Hãy tha thứ !
Today, the calendar is dated 10.4.2016, ie the 4th day ninth lunar month. Nirvana Congress, passed. Sentenced former law: Forgive!
Vậy, có nghĩa là "âm dương" thỏa hiệp thuận hòa !
Cầu mong cho thế giới, yên vui hòa hiệp...Buổi sáng trong lành và hiền lương  !
So, that means "yin and yang" harmonious compromise! Pray for world peace in harmony ... the fresh morning and Virtue!
Mô Phật ! ; Namo amitabud !
(7:27 AM, và số lượng người xem trang là 444 lần)
Tham khảo:
1. +> Trần Văn Soái  ; 2. +> Trịnh Minh Thế ; 3. +> Cường Để  ; 4. Hồi Ký Trần Văn Giàu ?  (Suy ra : Bà Tám Cúng Dường đất cho Tịnh Xá Ngọc Nhơn, Quy Nhơn. Ngài Giác Tịnh, ở Tân An, Long An. Trò cùng Thầy, về lại quê hương Thầy, cúng giỗ Bà Mẫu của Thầy ! Mô Phật !  Đoàn Du Tăng Khất Sĩ, dừng xe lại tại trước trường tiểu học "Đồng Tiến" đường Nguyễn Thái Học, do Sư Thầy Giác Tịnh...lái xe...Một mình trò vào Tịnh Xá Ngọc Sơn, nay đã hiến cho Giáo Hội Phật Giáo ! Và từ đó....ok...nhớ...! Những lần về thăm, là đi theo con đường núi Bà Hỏa, nay là đường Võ Văn Dũng...vào xóm núi...đến tận: Tịnh Xá Ngọc Sơn...rồi dần đến Tịnh Xá Ngọc Nhơn. Đi 1 mình, không ai biết ! Sau những giờ học...do thầy Tấn, ở xóm núi: Tiến Sĩ Anh Ngữ, người thi Oral...hạng nhứt...tại Giảng Đường Cường Để. Bạn thân với Võ Cự Huân! Hồi ký...1972-1975...Lê Đức Huyến, học sinh 9/4 Cường Để, lớp trưởng: Đặng Thành Hưng (chồng cô giáo Vân, em của anh Võ Thành Hưng, bạn thân của anh Nguyễn...?...Xuân đen: Võ Đường Vương-Sơn-Lâm!), bạn thân Bùi Thành Tang [chết])
Trang Trình Minh Thế: Trích dẫn: Chính phủ Ngô Đình Diệm dành ra 5 triệu "quan- piastre) cho Liên Minh, để thu xếp định cư cho 10.000 người tị nạn ở khu vực Tây Ninh. ; Ngo Dinh Diem government set aside 5 million ....(piastre) for the Union, to arrange resettlement for 10,000 refugees in Xining area.
Thưa với Mẹ: Đây là hình ảnh của Giáo Chủ: Phạm Công Tắc.
Dear Mother: This is an image of the Church Owner: Pham Cong Tac.
Quyển Chơn Lý rời số 62, trùng với số nhà 62 Vũ Bảo (trước 1975 là đường Đoàn Thế Khuyến số 32) : Chơn lý Lễ Giáo
(Máy in Pháp Ấn Long Xuyên ngày : 23-02-1954)
Mua giấy in kỳ ba, ngày 15-2-1954
Năm 1968, Tết Mậu Thân, Mẹ báo tin, Cậu Mười (tức Chú Mười: Lê Đức Bửu), có thể chết tại "lầu bà Đệ"...con lén mẹ, đi ra Bến Xe Lam, lầu Bà Đệ, tìm xem...xác Cậu Mười Bửu có không ?

Giấy phép số: 29/ K.S.A.L.P, Long Xuyên ngày 23-2-54
Quyển Số 62 !
Papa ơi Papa ăn sáng chưa ?
_Chưa, mới uống cafe !
_Con luận đoán nè ! Lúc  về gặp Thầy Giác Tịnh, Papa có mang quyển Lễ Giáo...về gặp Thầy phải không ? (ơi trời ...oh my god! Papa làm gì lâu...con chờ hoài...là sao !)
_...!..., Ah nãy giờ , Papa...tìm chụp hình huyệt Thừa Phò. Mấy phương thang gia truyền, Papa...ghi trong Nhật Ký, con còn nhớ không ?
_ Dạ thưa ! Papa con còn nhớ Minh Mạng Thang, thần dược cho vua "ngũ giao nhứt dạ" ! ạ ! Vậy, lần con gởi file âm thanh-sound file...Papa...còn nhớ không ! Mà con hỏi về "quyển sách" sao papa...không chịu nói ta ? Chắc là "nói láo-to lie" coi chừng bị hate đó nha ??? hihi...
_ Ủa ai đó ta ? (việc Papa...có mang sách Lễ Giáo về trình với Thầy, hay không Má Ái Vân & Dì Ái Vi-Victoria....biết....mà con !) 
_ Ah, Papa nhớ rồi, quyển sách nầy...của Bà Nội con ! Sau khi bà lấy ông nội, Bà theo đạo Phật, đã cúng đất vườn chùa...cho chùa Thái Phong. Ông Nội con, là Cao đài giáo, theo chồng mà "nhập đạo" ! Cậu hai Truyền cũng vậy, đó con à ! 
_ Ừ há ! "nói có sách, mách có bằng chứng" chứ ! Nói không không bằng chứng ai tin ! hì....
_Hoan hô ! Viva ! Ví dụ như : "chủ nghĩa duy tâm cho rằng ý thức có trước vật chất" ? Vậy, chủ nghĩa duy tâm là ai chủ xướng...và câu nói ấy, được trích dẫn từ quyển sách nào ???....ok right ! 
_Hey ! chuyện gì mà "ầm ĩ-knockabout" thì họ "giả sử" "giả định" rằng...để lý luận minh chứng là họ đúng, người khác sai...kệ họ ! Không liên can ! (Not implicated)
_ Ông "quỷ" mà, do ông hỏi câu nầy ??? mà không được kết nạp Đảng, là cái chắc !!! (đúng đó thằng Đính hỏi, câu nói nầy...!... là của Bà Dì chín Hưng ? ) (con hiểu rồi ! Bà Dì chín Hưng ! Là bà má nhỏ của Bà Nội !) 
Thank you...papa ! 
Bút Tích Tổ Sư !
Trước Xá Lợi uy linh lẫm liệt !
Dâng nén hương, dạ nhiệt tín thành.
Cúng dường Phật tổ cha lành,
Ngàn xưa di tích, Phật danh Cồ Đàm.
***
Đức hạnh từ bi chỉ : bờ giác ngạn,
Ơn cứu khổ độ nạn: mê "tân".
Trời người nhuần gội nguồn ân
Duyên may được hưởng đôi phân Chánh truyền.
Phật tâm lành cần chuyên giữ đạo,
***
Nguyện noi theo tôn giáo Thích Ca.
Lo phần tự giác giác tha,
Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa.
Chốn rừng già muối dưa đạm bạc,
Giữa tuyết sương đói khát bao nài.
***
(Chẳng màng lao khổ đắng cay,
Quyết lòng tìm đạo duyên may độ đời.)
Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa,
Trên "Bồ đoàn" phấn tỏa tâm minh.
Ngày nay Giác Tịnh: độ sinh
Tồn lưu Xá Lợi, chứng minh...Phật Đà !
****
(chủ âm @=G SOL TRƯỞNG, #Fa ! ok )
Melody= Violin ! Ok : nghĩa là bấm Tone/Rhy là số 7:Violin và bấm....số 9 nhạc : Pop....chùm chách chùm...chùm chách chùm chùm ! Ok !
Viết xong 2-4 & 4-4 mới đăng!)
Đặc điểm về nhạc lý...chú ý 2 note luyến "la-si" được lập lại đến 3 lần...Kỹ thuật là cho note si chổng lên Ctrl+U...đánh dấu luyến xong ! Mới Ctrl+D...cho nó "quay xuống" và bôi đen note la, cho nó nhỏ lại còn 25%....làm note mỹ thuật !
Tham khảo nơi chữ "giác" chữ "hưởng" và chữ "tĩnh" ! 
Ghi chú: Ngày xưa, Thầy Giác Tịnh, đã lưu giữ, và truyền trao lại cho Trò...mà Thầy luôn luôn tâm niệm và đã nói đó là "DI HUẤN". Nhưng để phù hợp trò quyết định, nên lấy tựa đề là BÚT TÍCH TỔ SƯ!
Nam Mô A-Di-Đà Phật (3 lần)
(Thầy Giác Tịnh...kỹ lưỡng, sợ sau nầy, sẽ có người "vu khống" là trộm cắp, lén lấy...tư liệu ! Lúc 1 mình Trò ngụ trong cốc...thời gian, nhớ lại tiền kiếp...đã nhờ Sư đệ Bé, đưa cho Trò, theo đúng Luật Đạo, có người "làm chứng" cho TRÒ ! Hiện nay, đã có tin "bất lợi"...đồn đoán rằng, học Trò Vũ (ở tù vì vỡ nợ kinh tế)...đã xin Thầy Giác Tịnh 50 triệu ! Vậy, còn tin đồn thất thiệt nào nữa...?!?...Mắt thấy tai nghe ư ? Những câu nói "vu vơ"...của nhiều người, lúc đi ngang qua nhà Trò...như một Logic....của cái gọi là "Thiên cơ bất khả lậu "....! Vậy, trò có Tung Tin Thất Thiệt, làm tồn hại cho ai hay không ? Vì sao ông Châu [ông Châu, Thiên Chúa Giáo, vì cạnh sát nhà trò số 02, là ông Châu Trung Tá], bị bao vây...và ông ta, đã nghi ngờ là "bị ám sát" ? Ông là đối tượng "bị theo dõi", do Công An Phường cung cấp tin cho ông, sau khi tường trình về Nạn tai...Giao thông, mà khiến xui cho trò là người : Chứng kiến !  thời điểm,  Obama sang thăm Việt Nam, và bầu cử ! ? ! Trò giải lao, sau khi "cặm cụi" sáng tác bài ca: Hãy Chọn Lá Phiếu !  hoan thành xong ! )
(Đây là minh họa: 1 khổ kinh thi, mà Tổ để lại cho Thầy Giác Tịnh, còn 4 khổ nữa, mới hết bài viết tới chữ "tâm minh" viết trên 2 mặt giấy, trước và sau, không phải bảng in, chữ đẹp như in kẻo nhầm!. Và, Trò đã làm thêm, cho hết bài...kinh gấp đôi lời Di Huấn ! Vậy, nhớ phổ xong bài nầy là bài: Di Huấn Giác Tịnh)
"Bi Trí Dũng" !
Là ba đức tánh quý báu nhất, cuả người tại gia cư sĩ !
(Mẹ Nghè thường nói, rằng: "ngon ăn, đáng nói, dạn đánh, nhát đừng"...là câu nói của tứ hành khai huệ ngọc ! Năm 1964, Mẹ là người có công...1 mình gan dạ, cứu chồng, cứu chú [lúc bấy giờ Cha già, nằm trong tổ 4 người: A-Lân, Thiềm, Chào, Đỉnh ! của CM.]...cung cấp thuốc men, áo quần, cơm nước cho cách mạng ! Một người mẹ, đào hầm, bắn 1 loạt súng tiểu liên tại nhà Ông năm Cảnh cha của cậu "Châu một", 1 loạt thứ hai, tại nhà mình! Loạt thứ ba, tại chùa Thái Phong! (thành 3 cây súng ...?... wow, con hiểu rồi, kết luận suy ra 3=1 ! thank papa! ). Sau đó, nhà bị "đốt" ! Bắn ra ngoài...đồng trống, lúa ngạc nhiên, hé nụ đòng đòng. Hòa bình lập lại, mẹ, khuyên cha, nên nhận là "gia đình có công" Vì Cha già, là lính VNCH. nên ông "phủ nhận"...tôi trắng án, vì có "tội" và có "công" là huề ! Ghi chú: Trận đánh áp lực...xóm A-Lân, do cậu hai Truyền cảnh sát, cung cấp tin tức tại đồn bót Phú hậu..."nhóc Đính" lấy thông tin. Nên cả gia đình...3 người, chạy ra Hữu Pháp, xem trận đánh, xe tăng đạp lúa...lính xách súng theo sau ! Còn đêm "nhóc Đính" chạy lạc hang dơi, là lính đại hàn, nam triều tiên đánh, Nhóc Đính...ngủ trên nóc Hang dơi ! Sau khi báo với Tổ Trưởng A-Lân, xin cho gia đình về tạm trú tại Nhơn Lý, để sanh con...rồi về lại ! Papa, bị bắt trói...ở đó, ông Nội cũng vậy.... Đêm ra đi, quay về, thì hỡi ơi...Mẹ Nghè, quên Bà Nội, đau...còn nằm trong hầm...bà đã ra đi....lúc hai mẹ con quay về ! )
 (Ok thanks...I re. !)
Báo cáo: good, good, the best !
thanks, thanks, thanks !
(respond !)
(Sau khi đã hội thảo ! Chúng ta thống nhất: tựa đề là DI HUẤN TỔ SƯ...kẻo mích lòng Thầy Giác Tịnh Mô Phật !)
Mẹo Viết Nhạc
(Ghi chú: File nhạc phải đánh máy là file không có dấu tiếng Việt. Papa, vừa mới rename lại. Thì tư liệu mới khôi phục. Nó mất hết 8 files, mất chức năng !)
Trên đây là Phiên bản hoàn chỉnh của 4-4, sau khi đã viết 2-4, mix nhạc, nơi thể loại-stype : Worship; Thờ Phượng:
Và từ file midi, của bản nhạc trên, mix nhạc lại lần nữa, in ra nơi trình Mix-Band-in-a-box, ta lại có bảng nhạc ấy, được viết theo cách khác, như sau:
Papa...viết lại...theo phiên bản...sau...kỹ thuật hơn ! 
Hjj...vô cùng kỹ lưỡng và chính xác ! Vậy, suy ra điều quan trọng là...chính trình mix nhạc, đã xác định hợp âm chủ của bản nhạc là: G TRƯỞNG-tức Sol Trưởng, đã được Trình mix nhạc, xác nhận !
(Ok alright ! hợp âm chủ là hợp âm kết thúc bản nhạc đó, cuối cùng...còn bài nào, làm ra, trình mix, chưa hiển thị đúng ý định ban đầu ta chọn âm chủ...thì nên xét lại ! )
@?@
cấp báo: Trưởng Ban Điều Hành:
Lê Minh Quang mất tích ?
gì gì ohm...."xà-phòng" Jet ! Dì con nói năm 1979-80 là có tại Việt Nam !
Ok...con gái thân yêu !
(Papa...was thoroughly exhausted mind ... leaving the tracks 1, only this ... papa ... do not blame anybody agonies ! Goodbye) Ok Goodbye ! Thanks ...
....???...
(What'd saying ? Please tell me ??)
That's mean : đã thấu cạn tâm tư...để lại con 1 bài nhạc, duy nhất nầy...đừng trách papa...ai cũng có nỗi khổ tâm ! 
(thank Papa H. ! )
***
Hổ ly sơn kỳ phùng "hảo thủ" là ý nghĩa ít ai biết "tu là tù" !  Tổ nói trang nào ?
ok Papa xong...check it (Hii...thằng Office 2007...Nó in thay PDF.. cũ...đẹp...rõ...in ra đẹp hơn...Good vừa nhìn nó vừa viết vào Trình Encore.4.5...update là đúng !
****

*******************
Key=Em , Tempo 120, Length (m:s)=2:32
No intro. 72 bar chorus, from bar 1 to bar 72.  Repeat x1 chorus
Melody has 151 notes, saved patch is Flute (74), embedded patch on track is Trumpet (57), at bar 1
No Soloist track.
Style is TANGO.STY (Tango)
Style MIDI Instruments are : Acoustic String Bass (33), Acoustic Piano (1), Nylon String Guitar (25), Slow Strings (50), 
MIDI Drums :33Jazz Drums
*****************
Tựa đề: Chiến sĩ mất tích !
Xem nơi số 20 : +.> Chơn lý Trên Mặt Nước)
***
Người chiến sĩ, ôm mênh mông cùng tận
 do re mi, fa fa fa mi mi
Mặc nòng súng, ơi "không thừa nhận" vô tri !
(do con quên là đã nghe âm chủ G...vậy, nghe Em, là Mi thứ) thì khỏi thêm notes...ok duyệt! ...ok
Ơi ngồ ngộ :
Ai ru tình...ta đến mộ...huyệt sâu !
Ơi, kiếp cũ căn xưa! Như vừa lịm tắt....
Đồi hoang vu, reo rắc...cành thông khô  !
****
Thân trôi dạt, lênh đênh...miền duyên hải
Nước sóng cồn, gợn gợn,...bềnh bồng trôi !
Cho tôi xin, điếu thuốc tàn tri ngộ
Và tiếng nổ...thay sấm rền....đưa tiễn
Cuối cuộc đời...ai chẳng...nhớ biệt ly !
***
Thôi nhé thương ! Bao giờ tròn cho đủ
Mộng tình chi...ơi nhớ biệt ly !
Cho tôi xin(2)...một lần...tri ngộ
Cuối cuộc đời là chỗ...vĩnh an !
***

(Người chiến sĩ không mang thù hận)
do re mi, re re, do do
(Và từ đó, bước vào ...thiên thu.)
re mi fa, do do ....mi mi !
(@=mi thứ Em 1 # fa)
Soldiers don't carry in grudges
And from there, walked into ... eternity.

Ctrl+A; Ctrl+J...; Phím F(b) S(#)...Ok....nghe notes sound : Ctrl+A> Ctrl+?...ok ! 
(đề nghị hát tiếng Việt, đậm mào...thương nhớ ! Và xin được hai lần hát câu cuối ( the end sentence...gõ Việt nó bị "nhảy chữ" nha) ....cho hai bên....vơi niềm thương hận...suy ra, "tui"... đứng đứng giữa...hai thằng "hung dữ" đánh tui chít...seo tời??? hix ! )
OK Nhất trí hội thảo: chỉnh sửa !
hjjj...Principle: chữ cuối câu, là nơi đầu ô nhịp phách ! ; Last word sentence, the first box is where the beat! (for 10 points....the best of me)
Tham khảo: Nhớ lại tiền kiếp ; ....Elina Markand ; ...LeBanon...vv... và theo 1 tờ báo Việt Nam, trước năm 2000, đã có đăng tin..."người Trung Quốc" nhớ lại tiền kiếp, ông ta là "hồ sơ" thứ 140...của những sự vụ...nhớ lại, và Thư Viện Hàn Lâm Vương Quốc Anh...đã lưu giữ...thông tin !
(phiên bản hoàn chỉnh ; complete version)
nhớ kéo rộng bản nhạc ra...rồi mới chụp hình !
@?@
How are you ?
(báo cáo tình hình sức khỏe...dư hơi nóng, toát mồ hôi ! mà không phải....là "mồ hôi trộm" ! Yên chí lớn, tỏa nhiệt...bàn tọa, gom về...huyệt Trường Cường...ngứa...gãi...hết nóng !) Tham khảo: bác sĩ Bill. ???
(Phạm luật...gõ 2 dấu chấm...có dụng ý ! Lỡ lần nầy...không tính.)
Good ! Papa nha...tham khảo nơi hình:
Cột sống...có sao không ? hết đau là cái "chắc" ! không dám hỏi...nữa...ok...tốt, fine...khỏe!
Say...nói nè ! Ngày nào, cũng vậy, 3 :30 chiều chở Baby Ngân, đi làm, vì nó có 'tin vui' ! Ok...à...lâu quá, mới ghé ông Giảng...bận có khách, hỏi cô, về cậu Hòa, anh bất ngờ....mới biết cậu mất 3 năm, tròn mãn tan, rồi !
(anh chưa hay...gì hết !)
?
oh my god ! say sao say...mà "say  xỉn" thì dễ dịch sang Anh...hở ? còn "say sưa" khó dịch...đố nha...tui với chị Vân, khác nhau...chỗ nào? lịch sự chút...phải trả lời !
(sinh ba, thì khác màu da, sinh hai như đúc khác là: mụt ruồi duyên, nằm sau lưng ???)
Àh ! hiểu rồi, hiểu rồi ! see see !
Bởi, trả lời chưa thõa đáng !
Quả thiệt dzậy. tui...lăn-đùng ra chết liền? vì, bay vèo qua "Anh" sống...20 năm sau, tự động biết...đầy...tiếng Anh...(khỏi lo dịch mệt !)
...?...
(Ghi chú: gõ, không thiếu...một dấu chấm nào !)
Xuỵt...suỵt...má la...stop here !
...?...
what will happen ?!?
Oh ...yes sir. right have: Sax. (x=57dz-007: itel.11) compare w. !
(Thưa, tiếp ...thay mặt cho Ái Vi: Quản trị viên, số x. là số mật khẩu, mở tài liệu words...Ni cô ẩn danh ! Mô Phật !)
Hello ... from the airport: Message: ok....Childhood memories
(ký ức tuổi thơ )
(no have ? Violin ...Vi.? good ! +++ ?!?)(CHỜ !)
No papa?? hix ?
Re. Leader (v.2 good)
(the provider H.LD.)
(mời anh ở lại chơi....nhưng anh bận công tác, thì quay vô, bằng Máy bay...! Ok Phù cát, BĐ.)
(invited him to stay .... but you were busy playing the work, the wheel turned, by plane ...! Ok Phu Cat, BD.)
Tham khảo ; Refer:
a. Khoa học thường thức, nếu có độc thấm trên giấy, thường là độc loại gì ? (tìm kiếm) ; Popular science, if toxic repellent on paper, often toxic kind of thing? (search) +> Độc chất trong nhà ! +> Những hiểu biết chung về chất thải nguy hại ! (weldone ! hay lắm * Nghi án về Quang Trung ?) +>  Nghi án vua Quang Trung băng hà - Hữu Vinh ....thanks baby ! 
b.....
GHI CHÚ ĐẶC BIỆT:
Các nơi thành phố lớn, đã có "hợp đồng" trao đổi văn hóa, riêng Âm nhạc, có người nước ngoài, trợ lý, dạy học...đào tạo...nhạc...
tại Việt Nam, các nhạc viện trong nước đều có ! 
Luật âm nhạc VN. ?
(nhạc Papa...có gởi...nhưng bài...thực tập...còn là...Làm thử Nghiệm...hát Demo Luật Bản Quyền, người địa phương nào, trình duyệt, nơi đang thường trú !)
OK good 
29/9/2016
(chuyện riêng khó hiểu!)
(tango !)..nghe hay...đóa...ok Tango !
Mười năm ăn học, tưởng mình quên hết ! 
Nhưng sao hôm nay...bỗng...nhớ...nào quên !
***
(đã hiệu chỉnh...có 3, 4 notes...phải hạ xuống...nghe mới rõ )
Qua âm hưởng Tango...chúng ta thẩm âm thay đổi
Mặc nòng súng, "không thừa nhận" vô tri...ơi...ngồ ngộ !

ai ru tình ta đến mộ...huyệt sâu !
Ok..., hjj...lâu quá quên...qua Em (Mi thứ)...nghe rõ lời...âm giống nhau !
Kết quả của hội thảo nhanh gọn, nghe nè : Có những...những điều....không thể....nói...ra...! Vì, nói ra....cũng là : dối gian !(ok :chum chách...chách chum chum ! nhanh nhí nhảnh!)...ok
(Chú thích: Bảy vết lưu danh đền hậu thế; Tích đọng son tình còn đỏ hỏn; Thôi nhé ! Điểm son nào lưu dấu; Ngực mỉm cười....hỷ hạ...vô danh !; Chết vinh...sống nhục...nghiền thế sự; Thoát tử trầm luân dạ nguyệt hàn! )...hãy mỉm cười...smile !...thanks ...my Alexandrine ! hjj... người chiến sĩ không tên nơi chơn lý số 20 +>Trên Mặt Nước...hix ! ) What do you like band music ? Refer: Big Bang or Beatles ? Choose one ! The one bless ! 
***
Ok ? Thi hành Lời Mẹ La:
Dòng đời "đong đưa"... giữa hai: bờ vực thẳm
(la la do do...si-do si...sol sol la )
Nghĩ cho cùng, sâu cạn lắm cũng không !
Hiền nhân quân tử ơi...thất nhật tù: thân nhốt
Mong căn lành, hộ mạng...bỡi ơn trên !
(......................................................................... ....LA...!) 
(oh...right thanks...)
(ok...papa...Nội nói hay con phổ nhạc!)
(lời dặn: nếu sau 7 ngày, anh không liên lạc được...là anh đi tu tịnh....núi ???...)
Đính chính: thử...thử...thử...xem có "giống hông" !
Vi phạm luật: "nó" nghĩ gì trong đầu nó...kệ nó, nói tui chi ! Tui ghi lưu...thì sao...có lợi và có hại ? Nhớ ! Không vi phạm nữa....ok !
***
Đính chính: có "giúng hông " ! Mô Phật, con cảm ơn má !
Sóng điện đang giao thoa, giữa tôi và tất cả chư vị là đại đồng nhất thể "không hỗn" ngày nay là 'hoan hỷ'...luật có qua lại...vậy suy ra, không ai phạm luật với ai hết hết hết ! 
(Câu niệm ngủ ngon ! Chân thành cảm ơn chư vị đã viếng thăm! )
Đêm thứ nhứt:
_ Hi Papa ! Con đây, Ái Vi Tôn hạ ! Vậy, suy ra Papa, ngủ ngon....quên hết, biết gì nữa đâu, mà kể ! Ok....hì !
_...wow...ai... ta ?

_ thì....ai cũng được ! ngủ ngon, mơ thấy gì, kể nghe mà, năn nỉ đó ! 
_ ờ há ! thà nói thiệt tình...papa thích...chớ như "bà nội" mầy, mệt...với bà ấy quá !
_....?.... 
_ mới chập chờn, "tao đi khắp nhà mầy...luôn". Từ phòng nầy, tao lên phòng trên, ra chỗ máy giặc, tao đi qua, đi lại...tao đi suốt đêm luôn đó" ! 
_ trời ơi...my god ! rồi sao nũa ta ??
_ thì...Papa...cảm thấy...rờn rợn da gà, nổi gai ốc...chút chút...có người hỏi: đính sao mầy hỗn !....
_Sóng điện đang giao thoa, giữa tôi và tất cả chư vị là đại đồng nhất thể "không hỗn" ngày nay là 'hoan hỷ'...luật có qua lại...vậy suy ra, không ai phạm luật với ai hết hết hết ! 
_Ah, vậy là Papa...thấy ấm người, dễ chịu và ngủ ngon ?
_Ok, đúng vậy ! Alright !
_...!...Vậy, khỏe nhẹ, hít phồng lên! ...lúc mỏi, Papa, quay lưng xoay trở..."Thầy Giác Tịnh" nằm chỗ nào ? ; Papa, bỗng nghe mùi thoang thoảng, dễ chịu...đúng thật, quả nhiên...cái mùi của "Ngài Giác Tịnh" ! 
_ Ah, con hiểu rồi ! Hỏi thiệt Papa, cái mùi của má Vân, với cái mùi của dì Ái Vi ....khác nhau thế nào ?
_...!...?...!...
_ Ah nhớ rồi, cái mùi của Ái Vân là mùi "xà-phòng" Jet ! ...còn...còn...mùi của Dì Ái Vi....là mùi "cà-phê" sữa ! 
_ Ok ! right !  (Thank you ...mami... Ái Vi-Victoria).
Tham khảo: Xà-phòng Jet trong những năm 1979-1980 (tìm kiếm ?)+> Xà phòng  ???
 Đêm thứ nhì !
...?...
_Đính "oan ức" chỗ nào ? Nói tao nghe ?
_...!...
_Chỗ nào cũng "nghĩa địa" ngủ nghỉ, đâu đây trời...ơi lạnh quá...!...
_Mời má vô đây !
_Mầy ngồi thiền dậy....tao mới vô ! (lúc 1:33Am)
_....!?!....
_Ah má vô "đứng sau lưng" con gõ văn bản ....đang gõ....rồi...đọc ! ....ok...
_ ....?!?.... (oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ...là hèn nhát, mà trả thù là oán kéo dài) !
_....Vì lý do chính trị, nên Nhật Ký Trong Tù (chúng tôi không ghi ngày tháng ?) (Là thuyết Pháp...ok ?!?...)
_....Ok...má hiểu con à ! (à vậy con gái mầy, nó không suy luận...chuyện người khác...) nó tìm papa mà má !
_Ah, má nhớ rồi, ngày má xách cuốc, ra vun nấm đất giả...nó chết.... ! Ngày 20 âm lịch tháng giêng...cúng tưởng niệm ! (Nhật ký thì sao ?) (Mộ giả, nằm cạnh, sát nhà bà sáu Quợt, dưới cây xoài..."thì chỗ đó"....con chết rồi ? hay sao ???....)
_Hồi đó, bây giờ...vì là sợ "lấn đất" ...vun, phân ranh, sau nầy, tránh cãi vã ! Ok !!! (?)
_ Agree...thống nhất hợp đồng "ngày đó cúng"...có người chết linh lắm ? con à ? ....?!?....
_ Lý luận, má hỏi con sự vụ "Trần Văn Soái" giết Minh Đăng Quang....mầy giết hay sao mà mầy biết ?
_....!...khó gì đâu...nghe nè : hắn làm hồ sơ giả...mệnh lệnh...ông Ngô Đình Nhu...giả chữ ký, con dấu...bắt nhốt tù ??? đúng chưa ?
_...!...ah...suy ra: hễ nói có lý là đúng ! (papa...ngủ...lúc  2 : 10Am) ! 
_ haha...Tin Vui (Suy ra) : "papa Huyến đã giết mẹ Ái Vân" ! 
_hi papa....mami hẹn gặp mà lấp lửng....chỉ thừa con ! phải không, nè ! ngủ mơ ?
_Papa...mơ màng....thấy...một bóng trắng toát, tóc dài...đen thui...lụi vào mình Papa...3 lần !
_Wow ! good ! 
_....!....(có thật, vì con nhớ chuyện trên facebook của Papa)...?....
_....là chuyện gì ta ? ah ....! 
_....ừ ...má Nghè....đi lộn chỗ? chứ ai ta ! ? !
_....bóng trắng tóc dài ra, quấn cổ ba lần đen thui ! 
_....?....bóng trắng....yên lặng...đi lui ! ba bật dậy....đi tới...đi tới !...
_....!?!....bóng trắng đi tới...papa...đi lui !
_?....à..hiểu roài ! (ok...ông đi lộn chỗ....chết ngày nào...tui vái...và cúng cho ông ???) !
_....?....(hỏi ý Papa...muốn nói gì ) ...?....
Đáp án: ....chờ papa...! (papa...nói....chỗ của ông...là trên bàn thờ...kia....còn chỗ tui ngủ....là "chỗ riêng"...hết...chuyện riêng....hai người làm gì làm...hết biết )
Đêm thứ ba:
Đại Hội Niết Bàn Kỳ III
tại nơi tôi, đang ngồi....bao hàm ý nghĩa, nếu tôi đại diện cho một đất nước, chẳng hạng như vậy ?
thì nên còn hay mất ?
(thời buổi bom đạn....biểu quyết cho nhanh! Xong tuyên bố 1 phát 1...)
****
....mà chim kết đàn, dìu nhau....(chim di)...bay về phương  bắc chính phương !.....
Đáp án: không cười nữa....nói chuyện luận đoán ?
OK thích !
....!....
(thích chứ....thích...thích...thích...ok  like) 
....?...
Luận đoán rằng: những bàn luận, về các mặt, quân sự, chính trị...căn cứ....cụ thể nói gần cho nhanh, biết chuyện gì, không ?
vậy, suy ra: người đi tu núi, mà đi nhầm chỗ...căn cứ quân sự, của đài ra đa Quy Nhơn. Họ giả định, những tình huống có thể xảy ra ! Vậy, nói với tui chi ?
Tại sao ?....ai biết "giơ tay lên" ! đâu ? lên trời....chi ? nhứt định...là "không phải đầu hàng" !
Hay...ok tiếp ! 
(Thầy giác tịnh nói....bởi nơi đó, có dàn ánh sáng....đèn pha...sáng quá...vô tình không cố ý ? Vậy....đã biểu quyết...dời về núi Bà Hỏa....!)
Xin thỉnh thị ý kiến ?
....!....
OK....bởi vì luật số 11, cấm đi lại, quan hệ, nơi căn cứ quân sự ! hết ! .....trang số ?
Đêm thứ tư:
Lúc 2:47 AM ngày 10/6/2016...huyệt Lệ Đoài, nơi góc ngón chân, nó chạy nóng rát, đó là khí thấp, sinh ngứa nơi hai huyệt trên mông là hai huyệt gì ?
Trả lời: đó là huyệt Thừa Phò ! 
(vì vậy, cho nên Papa...quỳ tọa, để 2 gót chân, nó châm chích vào mông của Papa...và Papa, mở máy tính, gõ những dòng chữ trên !)
Ok ! Đúng vậy và Papa, ngồi trên ghế...mà hơi nước nó cô đọng lại, cái thanh, i-nox gỉa, nên bị sét-gỉ, đã ba lần, nó nhỏ giọt xuống nền tầng 2, phòng riêng của Papa, tầng 3 là phòng thờ. Nếu ngồi dưới đất, thì hơi nước nó tích đọng lại, dưới chỗ ngồi ! Hết ! 
Chuyện Papa, kể...có mê tín không Papa ?
Là huyền bí, là điều bí ẩn, mà nhiệm vụ của khoa học, là phải giải thích nó ra ? Hiện tượng, nguyên nhân, kết quả !
Bà nội con vào thăm Papa, mà làm như vậy...là đúng chứ ! Vì lúc Papa, nhập  hồn vào thân xác của...Papa, phân đôi linh hồn, một nửa cho thấy, một nửa nằm trong xác thân mới sinh ra. Mới sinh ra, mà đã có tội với mẹ ! Cho mẹ thấy, bóng trắng, giả dạng, người già...mách bảo, rằng...tui chết nơi dưới gốc cây xoài...thèm ăn lắm !
Nên giờ, mẹ vào thăm...là phải như vậy...đó là nhân quả ! Ok chứ ! Ba ngày đêm liền, Papa...không khóc...nhỏ xíu! Sau khi cúng xong...Papa mới khóc. Lúc bấy giờ, trên đầu giường Bà Nội con để cái "rựa trành" ! Cầm cây rựa, trên tay....cứng ngắt ! 
@@@@
TIN VUI:
Bài nhạc nầy(Twist-nhảy tuýt) HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI, đã được 1 người nước ngoài, đánh dấu thích và viết lời phê...rất thích thú...khen tặng ! Trước khi gỡ bỏ-Remove và làm lại...make it again ! 

Đặc biệt là : Nhạc Sĩ Trần Quảng Nam, có bài hát "nổi tiếng" +> Mười Năm Tình Cũ , đã thích, trên Facebook. Nhạc sĩ Nam, đã được Nhạc Sĩ : Hữu Nhàn, Nhã, bạn Nguyễn Cao Kỳ Duyên...giới thiệu về ở Quy Nhơn. Nhưng, chờ mãi...Ông ta lại về...thăm Nhạc Sĩ Hữu Thuần ! 
@@@@
(Mô phật ! trò nhớ rồi...chư vị Giáo Hội đã có thông tin "thằng khỉ mầy uống độc" ...tôi đã nghĩ ...là, chư vị nói đùa...nếu không nói điều nầy, là "tôi có lỗi với chư vị" ! ok...chân thành cảm ơn ! )
Ghi chú rằng: từ sau lúc, tôi bị "bịt thông tin" và đã bị uống nhầm 10 chai (nhà tôi bán cafe còn 2 thùng...) , C2 có độc chì...mà xem MC, Phan Anh, bị một tiến sĩ và một chương trình 60 phút mở của cô Loan? , cùng một luận điệu "chận họng" "chụp mũ" để làm gì ? Và câu nói ấy, tôi lại nhận lại một lần nữa, ở ngay tại địa phương, nơi tôi đang ở ?!?. (uống rượu đem dân ra chửi...lưu ý anh à ! những con người không còn tư cách, miễn bàn luận ! Ok...nhớ đó ! Ồ không sao cả !, CA. khu vực đã nhiểu lần "nhờ anh theo dõi dùm" nhà thuê mà Cty. của Trung Quốc thuê ok good mà....em chớ lo cho anh ! anh không nói điều nầy, họ trách anh...ok có thật vậy !)Vẫn chưa hé lộ "thông tin" về độc chì C2...từ đó tôi phải tốn thời gian, xem Video, có tính thời sự !  Sau khi phát hiện "thông tin độc chì". Mà khách quan hơn hết là của RFI...của Quốc tế Pháp...vô tình tôi phát hiện...! 
****
Phúc đáp

Toàn thể Giáo Hội, đồng ý...giao toàn quyền cho Ông Lê Đức Huyến...tự xử ! Bài thơ hay nhất trần đời ! Good ! (Chân thành Cảm ơn Đăng Tâm Thảo...và nội bộ chúng ta không quên là Lê Minh Quang...đã mất tích !)
Kính thưa với Giáo Hội Thông Thiên Giáo 
Thanks all 2.400 nhân viên Siêu Tra Siêu Hình Học thuộc Giáo Hội Thông Thiên Giáo. Mọi quyết định của tôi, đều phải thông qua...trên 50 % sự phê duyệt của Giáo Hội !
(Lưu hành nội bộ: Trong một dịp, từ Sài Gòn về thăm quê ! Người hành xử, nhốt em tôi Lê Đức Dũng là kỹ sư...Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm 18 điểm đậu, mà người lý lịch tốt, chỉ cần 11 điểm là đậu ! ; vì tình nghi tôi đã vượt biên ! Nó, đã tận mắt chứng kiến "kẻ hành xử" nhốt em tôi, 4 ngày đêm, mà chẳng thông báo, cho nhà tui hay...mà cơm nước, nó đói đến rã người. Cho tới ngày, nó tận mắt chứng kiến "kẻ hành xử ấy" vừa mới chơi gái, xong ngồi uống cafe, nơi bàn đối diện, cách 3 bàn ! [Mà cô gái ấy, chỉ là một khách quen...với anh và 1 cô lạ khác nữa, hiểu nhầm tưởng ngỡ "anh giới thiệu dân chơi"...vụt nói hất hàm "ổng mới đi với em đó", con nầy thì không...see ! hiểu ! cô gái lạ "giành khách"  Luật của anh em nhà ta, chuyện cá nhân, miễn bàn ! Kệ họ...ok chúng ta "không là bà tám" ! hì ...Tán thành vì biết đâu, lúc đó "vợ ông ta" đã mất...thì ok chứ sao??? anh chẳng quan tâm, em à ! chỉ biết "tâm hồn" mình trong sạch là đủ rồi !] , lúc bấy giờ đang hành nghề "chạy xe thồ". Hai anh em, như sống lại, yêu thương và đùm bọc nhau hơn ! Chuyện nầy, chưa nói với ai cả ! Ok !  Ái Vi...ghi chú ! Vậy, thì tay trẻ tuổi...gặp anh tại Khách sạn Hải Âu...tha thiết mời anh...1 thùng bia...đãi anh, "kẻo em vào ô mất" ...liệu có ...sự liên kết nào ? OK cũng kệ...papa vô can !  Và lập tức "giải nghệ" vì sự "đe dọa" đã đến ! Hổ là diệu kế...hô biến ! Có thần thông ! Ok ! )
(trích nhật ký: anh buồn bã, ra quán thằng Hòa hớt tóc...chúng nó, đánh Hòa tới tấp...thất vọng, tính ra nó "học nghề"...và Hòa dẹp tiệm lui vào tận...hẻm nhà nó. Và, ngày anh vô tình gặp lại Nguyệt Nga bạn cùng lớp, lang lang...ngược chiều, trên đường gẩn nhà, trước chùa Minh Tịnh...chúng nó bảo "cũng ông nữa" ! Và "tự hiểu rồi". Một tháng sáu, gia đình ở Mỹ về, chúng dàn hàng ngang, đi trước xe thuê 12 chỗ ngồi,...tôi nói "nhỏ"...với tài xế...kệ anh...tôi, như tình trạng đang bị "quản thúc"...ok mọi chuyện trôi qua ! cô bé...người miền Tây, chợt nói : "sao chú run vậy" ! Vì tôi vừa chứng kiến, nguyên 1 xe 12 chỗ ngồi...chúng vừa đổ quân. Mà tôi phải chở đến tận hang ổ...sao không run...vì vừa bị, một thằng bên Thiên chúa, chở qua đèo vào Quy Hòa, lấy đồ nó bỏ quên ! Mà cứ nhè...sau lưng tôi...."nó" ám hiệu đâm tới. "Mầy ngồi yên, tao mất hồn lủi xuống hố bây giờ ông thần !" Ồ chúng nó ...Thua ! Chưa thua mà phải thua...vì anh vi phạm chở 3 người ...kẻo phạt, đi đứt 180.000VND.):( Giải mã: Ông Cần (chết) cậu họ xa, đồng hương, "tiết lộ"...mấy đứa...học trường...đào tạo gần Trinh Vương, nó thực tập sinh đó, vì ông có "gởi" 1 đứa ! Ok...good may quá....mọi thắc mắc đã có "minh chứng" cho những gì...anh đã viết nhật ký, mà em và Ái Vi, thì chưa hiểu ! OK ...và mọi người vẫn "tĩnh như Tây"...vì họ không hiểu gì cả ! Thật tuyệt vời !  Wonderfully !
):( Trích nhật ký : Hiện tượng, chẳng bao giờ có đáp án ! Lúc chạy xe thồ, suốt 1 tuần lễ...cứ tôi chạy, tìm khách, và tất nhiên là "đỗ bến". Nhưng nhiều lúc thích lang thang. Cứ lâu lâu lại gặp, một thằng chạy trước, qua mặt...cố ý, thò tay sau lưng quắt ! Chạy theo...nó chẳng nói gì....và tầng suất lặp lại, sau lưng chở 1 nữ...cũng quắc tay nữa !?!
Đáp án: ....!!!...tôi bẻ cua, chạy theo sau 1 cô gái, trên tay, cầm giấy tờ, chạy...theo....hình như cô ta , biết...tôi theo dõi cố ý...dừng xe...phản xạ...xem lại giấy tờ..."thôi"....mình đi tìm, thử...chỗ sau nầy, mình chuyển chỗ...và làm ăn gì...là thuận tiện ?!?...(còn chạy giấy tờ...biết luật gì...mà chạy !) thua ! (chưa thua lãnh đủ....tôi mặc cái áo jin....sau lưng thêu hình đẹp lắm ! Của Mỹ em Long nó cho...ngay tại ngõ ga xe lửa...một thằng chở 1 con...con gái xô mạnh vào lưng...tuột hai tay, khỏi tay lái...nhấp thắng...chưa sao....chạy theo...nó chuồng lẹ ! Thế là "ân oán giang hồ" cáo lão về nai !!! ):( a...trong túi quần, anh là "trái táo"...tặng cô giáo tiếng Anh, không nhận...mới hôm qua...ôm cua...mang về nhà ?!? ngang qua đây ! )
Tường trình với Giáo Hội : nghi án về tiền bạc...chúng tôi, tường trình ! Hình chụp quyên góp từ thiện tự nguyện và "kín đáo" . Bởi Tịnh Xá Ngọc Nhơn, đã nghi ngờ ! Tìm trong gần 3.000 hình xin chờ đợi ! (và nó được đưa vào 1 video nhạc !)
Mô Phật ! Phần tiền riêng của trò, nhịn hút thuốc lá. Và xin em Lê Đức Dũng 2 triệu !

(hình Ni Sư Ái Liên đang xem Giấy Chuyển Tiền cho 1 địa chỉ nhân đạo !)
Mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn nên xem trang : https://thodangtamthao.blogspot.com/2016/11/chuyen-ngay-xua-about-old-days.html
(Tiếng là ngày xưa...tiền kiếp, nhưng luôn là tương quan đến "hiện tại" Amend & Mô Phật )
(Có lẽ nó phù hợp với cuộc đời của riêng anh...một nhẫn nại, chịu thiệt thòi, và luôn nhẫn nhường...tôi hiểu...vậy anh nên chấp nhận là tôi, thêm video nầy cho anh xem ! Ái Vân, một tình bạn...bền vững của riêng anh ! Giáo dục ư, cũng anh giải toán lượng giác chỉ 3 hàng ra đáp số...cô giáo giải hết 1 trang...anh mất học, lại vì thằng bạn, Cao Đình Diêu, và Nhung đen, thưa kiện...0 thành 10 điểm. Sau đó, Anh "bị đình chỉ" trong danh sách 5 học sinh, được đề cử "học cảm tình" đoàn trường, Và "cay đắng" chịu bị "lưu ban" ok...ở lại lớp, mà gần hết cái lớp ấy toàn là con lính ngụy ?!?... Tội nghiệp quá ! Khi mà chỉ duy nhất "trúng thưởng lớn" cả trường , bài thi học kỳ 2, trường trao giải thưởng ! Bài Anh Văn của lớp 10 B, anh là Phó Lớp Học Tập. Nghe được 10 điểm anh sợ run...không dám đi cọng sổ điềm ! Nhật ký, của anh...tôi còn lưu giữ ! Thật là "bất công" với anh lắm ! Huyến ơi ! Anh vì con mà phải học Vi tính, phải dạy con học...mà nó "ngắm nghé" leo lên đầu anh, mà kinh điển giáo dục dạy đời "chính trị" ...trong lúc, nó "hí hửng" không say mà đã nói như say: "em và cha em ổng chịu chơi" mỗi người một con anh à ...khủng khiếp quá ! Ơi trời !  4 chiếc xe, mỗi chiếc chất 4 thằng...không mũ bảo hiểm, xông vào quán..."bấm chuông" ...ầm ỹ...nó đứng vuốt râu cười nhạo ! Thế là, quán anh "phá sản" dần theo thời gian...Ok ! Không sao em à...Cảm ơn and...May mắn, anh qua khỏi nạn tai..."nó dùng bạo lực" thách thức...một cao niên gần 60, mà chọi với thằng gần 70 ký mới 25 tuổi..., võ đài của "lũ quỷ" Ma-phia (vì sự kiện nhà hàng Việt Đức sau nhà anh..., mất 200 triệu, và máy tính, di động, CA. điều tra phát hiện "bao cao su" của Dượng người Đức và cô...?....anh đó Phái 2 Lê Tộc ) ! (trước khi thách thức vũ lực nó nói thẳng mà anh quên : "thì đi chỗ khác ở!"...?!?...nó đuổi anh đó...coi chừng ! )dưới  con mắt chứng kiến của khách quen...cơ quan...bên kia...đường...!...Và, ngay sau đó CA. khu vực xuất hiện, anh đã hỏi thật : "anh ghé quán, thăm chơi" hay đang có "công tác"...sau đó, nó hổ thẹn "không sao, CA. là bạn dân !!!???...!!! và ...một khách lạ...thông tin "Đi Theo Đ. ??? ok stop ! Reminder for you ! )
***
Tham khảo thêm cùng chủ đề vừa nói: https://www.youtube.com/watch?v=Galju2mxWWg 
***
***thông tin kết nối: "cô anh" à ???.Giải mã: là người mà anh "chở" tại trước chùa Long Khánh, đường Trần Cao Vân (nhà bà Dư...gần đó) về vùng bị chiếm....Xuân Phương, Gò Bồi, năm 1974, lúc bấy giờ Ba anh, làm cho công chánh, "áo xanh", xúc đất, đường làm lại "tráng nhựa" ! Ba ổng quên hết ! OK...Có vậy Ba mới bỏ vàng ra mua chuộc mà chịu tiếng oan là "cờ bạc" thua ! Phúc đáp : đúng rồi và Bác Thê "hoạt động nội thành của CS." là ở chợ lớn gần đó ! Ok right ! OK ! (Báo cáo: đã xác minh thông tin "ông Tám Thụ" là người "vô tình" mà cứu vớt...Lê Duẩn và 1 ông nữa ???...đã vượt ngục Côn Đảo...ông theo luôn và đã tập kết với "ông Dư" Nhơn Lý ! Và ông cho hay rằng: "ông thất bại" trong thế trận triệt phá đối tượng "tham nhũng" và "mang khai lý lịch" của hắn...vì 3 người con ruột của ông (bà lớn) ông đã có Bà Tám nhỏ, bất ngờ, ở Nhơn Lý...đã vượt biên ! ) Ok good kết luận: là "ông chết" vì chúng "bịt đầu mối" họ đồn ầm ỹ....tới tai anh ! OK 
***Và anh phải nhớ cái thằng "ăn chận" hỏi mượn anh 400.000VND. vì lý do "sửa xe" mất tích ! Nhớ luôn cái "xe đạp" bị "gió bay" của bạn con gái BN. và cái xe đạp "bị bỏ lại" chờ mãi...chưa có người đến nhận ! ):( anh vô tình lại chứng kiến ông Châu bị tông xe, bể gối chân: mất 3 t 400.000 VND. và anh chẳng hề biết gì về cái ông Ô-pa.ma thăm VN....anh đang cắm đầu phổ bài "hãy chọn lá phiếu" cho kịp "bầu cử"...hỡi ơi...anh nhận thông tin từ ông Châu Thiên Chúa Giáo, người bị tông xe ?!? nguyên văn: "vùng anh ở, chúng tôi đang theo dõi" ; "We are watching"....OK ...xin mời quý vị đang, đã vả sẽ theo dõi hãy cùng tôi xem video nầy nhé ! Chân thành cảm ơn ! 

*** OK anh nhớ sao quên ! Nhớ cái ngày ông Châu, bị bao vây...6 thợ điện canh nhà...công an đi xe...cầm dùi cui ngang nhà...sau khi anh qua...xem giấy tờ, phim ảnh...đầu gối thế nào....Lúc dắt xe về nhà...ông ta, anh nghi ngờ "đầu gối" va mạnh....có thể, "nứt gãy kín" ...quả thật vậy...anh đưa tay truyền hơi ấm...Ông tức "run người" và "hoảng sợ" khi nhận ra sự thật. Chúng đang bao vậy anh...anh nói bâng quơ giải vây...ông có đem 1 kỷ nước trà...6 thợ điện đang ngồi...trước vỉa hè nhà ông ta...(Anh giải vây "tai nạn giao thông, rủi ro tai nạn", thôi bỏ qua, ông làm đơn chi...Chúng đáp "ủa ngày Bầu cử sắp đến, anh không hay biết gì sao" anh sờ lá chậu cây kiểng, nói lớn sao anh không trồng lá "sống đời" giải độc hay lắm, Hà tĩnh...4 người chết ngộ độc vì "ăn dưa hấu" ...!) Ấm lòng chiến sĩ. Chúng đi rồi, anh hỏi thăm cha Kim còn sống không ? Ông mừng lắm...anh hỏi mới biết "ông ta là lính ngụy" cựu học sinh Cường Để...mà con ông là người làm ra "tự điển Lạc Việt" tiếng Anh đó em à ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét